Čtvrtek 6. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

215.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích
a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně
a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016
/sněmovní tisk 988/ - druhé čtení

Jsme ve druhém čtení, tedy výbory již projednaly, a já požádám pana ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře. (V sále je hluk.)

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, takže nyní vám předkládám ve druhém čtení tuto Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně, Novým Zélandem na straně druhé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud vedete debatu o jiném tisku, vážené kolegyně, kolegové, než je tisk 988, tak zásadně v předsálí. Nemusíte rušit svého stranického kolegu. A prosím nechte ho se vyslovit k tomuto tisku po projednání ve výborech. Děkuji.

Pokračujte, pane ministře.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Já myslím, že Nový Zéland asi nebyl složitý na projednávání, protože tato země je nám velice blízká. Je blízká EU. Myslím si, že jsme spojenci v celé řadě věcí. To si myslím, že v těch výborech asi určitě na tom byla shoda. Ty vztahy jsou velmi intenzivní a myslím si, že není problém v tom, aby se jim dostalo takového komplexního právního ukotvení.

Vy jste asi měli možnost se seznámit s tím, na které všechny oblasti se zaměřuje ona smlouva. Já bych jenom k tomu řekl, že i pro Českou republiku je Nový Zéland velmi důležitým spojencem a obchodním partnerem v asijsko-pacifickém regionu. Máme s ním velmi úspěšnou dohodu o programu pracovní dovolené mezi ČR a Novým Zélandem, která se týká především mladých lidí z obou států, kteří mají možnost se navštěvovat takto a pracovat v té druhé zemi. V současné době podle tohoto programu pobývá na Novém Zélandu 1 200 mladých Čechů. Naopak z Nového Zélandu tak úplně nevyužívají, ale z naší strany je poměrně velký zájem mladých Čechů tam strávit tuto pracovní dovolenou nějaký čas. To říkám, jen abyste věděli, že ty vztahy jsou opravdu intenzivní a dobré a měli bychom tu smlouvu podpořit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zahraničí. Usnesení zahraničního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 988/1. Žádám tedy zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Matěje Fichtnera, aby nás informoval o jednání ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Já děkuji. Ještě než přejdu k výboru, dovolte mi objasnit proces schvalování této mezinárodní smlouvy. Upozorňuji, že první čtení proběhlo 12. 1. 2017 a zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu dne 25. 1. 2017. Jak už říkal pan předsedající, ten tisk s usnesením zahraničního výboru máte u sebe. Já bych pouze poukázal na skutečnost, že celý tento návrh byl projednán též 9. 3. 2017 v Senátu a Senát usnesením č. 120 dal souhlas s ratifikací.

Nyní tedy k usnesení zahraničního výboru k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsaná v Bruselu dne 5. října 2016, sněmovní tisk 988.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí pana doktora Martina Smolka, zpravodajské zprávě poslance Matěje Fichtnera a po rozpravě zahraniční výbor

za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 5. října 2016;

za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru, což jsem právě učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Usnesení máte obsažené v tisku 988/1, a to že Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o partnerství, vztazích a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem na straně druhé podepsané v Bruselu dne 5. října 2016.

Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, protože jsem hlučící kolegy a kolegyně odkázal na jednání v předsálí. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o souhlasu s ratifikací. Gonguji, abych přivolal kolegy, které jsem požádal, aby diskutovali mimo sál. Myslím si, že počet přihlášených už se ustálil.

 

Rozhodneme o souhlasu k ratifikaci v hlasování číslo 173, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 173, z přítomných 100 poslanců pro 99, proti nikdo. Návrh byl schválen. Poslanecká sněmovna ratifikovala Dohodu o partnerství a vztazích mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Novým Zélandem.

 

Pan ministr zahraničí ještě zůstává u stolku zpravodajů. Panu zpravodaji Fichtnerovi děkuji a požádám pana poslance Pavla Holíka, který je zpravodajem pro prvé čtení u dalšího tisku, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Dalším bodem, který otevírám, je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP