Čtvrtek 6. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

220.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy
o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)
/sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

Ptám se, jestli pan ministr má zájem o úvodní slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu, ve které byl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů. Má někdo v rozpravě ještě jiný návrh? Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme se tedy zabývat lhůtou na projednání tisku 1012, a to na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 168. Z přítomných 123 pro 70, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Děkuji ještě jednou a končím bod číslo 220 s tím, že konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro bezpečnost a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.

Po této krátké změně pořadu schůze se vrátíme do schváleného pořadu schůze, a to k bodu 222. U stolku zpravodajů zůstává pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán, požádám, aby své místo zaujal i zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Plzák.

 

Půjde o bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP