(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec František Laudát. Ale já se omlouvám, potřebuji si ověřit u zpravodaje, jestli už byla otevřena podrobná rozprava. Nebyla? Jestli jsem správně pochopil, tak my jsme sice vyčerpali rozpravu obecnou, takže to mohu ukončit, protože ta faktická poznámka byla ještě v obecné rozpravě. A jestli se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak ji opravdu uzavřu.

Ještě v obecné rozpravě kolega Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Dámy a pánové, nebojte se, nebudu křičet, byť toho mám také hodně na srdci. Ale to, co tu zaznělo, mi připomnělo jednu situaci Moravskoslezského kraje, kterou jsme tady zažili. Vyšetřovací komise D47 - chcu-li něco zabít a nevyšetřit, udělám vyšetřovací komisi. Shodou okolností stejní iniciátoři té vyšetřovací komise D47 dneska iniciují vyšetřovací komisi OKD. Ze čtyřicetsedmičky potom vycouvali, nechali ji ve vzduchu, a jako že těžko se tam něco dořeší, ale hrdě se bijeme v srdce, založili jsme vyšetřovací komisi na D47, protože je zvlněná, a ty projevy jsme tady slyšeli všichni. Dneska to ti členové komise horko těžko se snaží zjistit, protože najednou všichni trpí strašnou ztrátou paměti. A jestli si myslíte, že vyšetřovací komise k OKD nebude trpět ztrátou paměti kohokoliv a slova - pozveme si Koláčka a tomu to tam, a on nám... On vám řekne, že na všechno zapomněl, protože už bylo dávno.

(Hovoří velmi důrazně.) Ty úkoly, které tady jsou a jsou před námi, jsou jasně pro orgány, které mají možnosti, ať to je Finanční analytický útvar, ať je to vyšetřovatel, ať jsou to soudy. V mnoha věcech už soudy dokonce rozhodly. Čili máme precedenty. Prověřovaly některé věci. Máme tady rozsudky. Je to prostě na vládě, aby to dala jako ucelený materiál dohromady. A honit si tady triko populisticky a slibovat těm lidem, kterým už tady dvacet let někdo něco sliboval, tak jim zase slíbíme, aby nám teď ve volbách dali hlas, ale opačné straně! Ale zase zůstanou ve vzduchu! To bych považoval za zradu na druhou. Protože už jednou uvěřili, že ta privatizace bude k něčemu a že jim tu lopatu nikdo nevezme. A najednou jim tu lopatu někdo vzal.

Čili vraťme se k reálu. Vláda má v ruce všechny možnosti a materii, jak vyřešit tuto situaci, má hlavně zodpovědnost ji řešit. Tak nechme vládu, ať ji řeší, a chtějme po vládě, aby ty otázky, které jí teď odhlasujeme, a pevně věřím, že jí odhlasujeme tyto otázky a požadavky na vládu, tak že je po ní budeme vyžadovat, aby nám na ně odpověděli, ať se s nimi seznámí, pověří patřičné orgány, a že ty výsledky nás povedou trošku dále. Děkuji. (Slabý potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Leo Luzarovi. Ještě stále v obecné rozpravě paní poslankyně Jana Lorencová. Stačí vám ty dvě minuty, jste přihlášená k faktické poznámce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Jsem vždycky stručná, pane předsedající. Já budu i teď. Já jsem přesvědčená o tom, že občané této země si zaslouží, aby byl alespoň pojmenován viník i za cenu, že to nedopadne úplně nejlépe, že to nedopadne všechno podle jejich očekávání. Ale právě vyšetřovací komise, tato vyšetřovací komise, má podle mého názoru daleko největší význam z těch, které tady zatím byly, s výjimkou jedné nebo dvou. Ale tato komise má opravdu logiku a já se velmi přimlouvám za to, abychom pro ni hlasovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě. Ještě faktická poznámka. Děkuji za dodržení času. A nyní s přihláškou pan kolega Igor Jakubčík. Prosím.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážený pane místopředsedo, kolegové, horuje se tady za nějakou komisi, ale uvědomte si vy, členové hnutí ANO, komise byla a vy jste z ní utekli. Vy jste ji iniciovali. Už to tady zaznělo. Vy jste z ní utekli, na D47. Iniciujete další komisi. Máme tady precedens, je reálný předpoklad, že z ní utečete taky. Proč bychom tu komisi dělali? Podle mě to je naprosto zbytečná nesmyslná věc. A naprosto souhlasím s kolegou Luzarem. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A ptám se, kdo dál v obecné rozpravě. Ještě pan kolega Milan Urban s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Já jsem připraven nakonec podpořit tu vyšetřovací komisi, protože pro mě představa, jak Josef Hájek vyšetřuje Viktora - to je dost zábavné. Snad se budu ucházet i o to, abych mohl být členem té komise.

Totiž to, co tady řekl Antonín Seďa, tak on řekl absolutní pravdu. Vláda to neprodávala žádnému Bakalovi, jak se tady pořád snaží někdo říct. Vláda to prodala Viktoru Koláčkovi, který byl velmi oblíbeným šéfem OKD. Chtěli to tehdy všichni, tak ať se teď všichni také drbou. Vláda nevěděla, že Koláček s Otavou to prodají Bakalovi za půl roku. Takže dobrý.

Myslím si, že to bude fajn, Pepo, sledovat, jak si to tam s Viktorem budete říkat. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Urbanovi i za dodržení času k faktické poznámce. A ptám se, jestli ještě někdo v obecné rozpravě. Pokud nikdo, obecnou rozpravu končím. Překročíme k rozpravě podrobné. První je přihlášen pan kolega Josef Hájek. A prosím sněmovnu o klid, budeme jednat o návrhu na usnesení, tak abychom všichni vnímali jednotlivé návrhy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Já jenom krátce zareaguji na předešlé vystoupení kolegy Urbana. Tak ono to určitě úsměvné nebylo. Úsměvné to nebylo, tady skutečně řešíme závažný problém. Můžeme diskutovat, jestli ta komise ano, nebo ne. Určitě není to jednoduché, ale pokud se skutečně schválí ta komise, tak jsem připraven tam fungovat. Myslím si, že mám dostatečné zkušenosti, ne sice právní, ale občanské, že si myslím, že jsem schopen v týmové práci pracovat. Takže prosím vás, teď konkrétně už k tomu usnesení. Je vloženo do systému pod č. 6048. Já si dovolím to usnesení přečíst.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

1. konstatuje, že privatizace společnosti OKD byla pro občany ČR nevýhodná v oblasti ekonomické i v oblasti sociální.

2. V souvislosti s těmito zjištěními Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ukládá vládě ČR, aby

A) učinila veškeré kroky k zajištění movitého a nemovitého majetku a finančních prostředků, které by mohly být výnosem z trestné činnosti spáchané v souvislosti s privatizací 46 % podílu v OKD, a.s., privatizovaného v roce 2004, pro případ, že soud k případu, který je v současné době projednáván, rozhodne, že při stanovení odhadní ceny došlo k trestnému činu;

B) neprodleně podala k Evropské komisi stížnost na nedovolenou veřejnou podporu v případě privatizace 46% podílu OKD, a.s., v roce 2004 s tím, že vláda ČR má na základě nových zjištění všechny důvody se domnívat, že při této privatizaci k nedovolené veřejné podpoře došlo;

C) se Česká republika připojila k podanému trestnímu oznámení ve věci podezření na neoprávněnou výplatu dividend ze společnosti OKD, a.s., a připojila se jako poškozená s návrhem na náhradu škody a s návrhem na zajištění majetku dle trestního řádu, protože státu vzniká škoda průběžně s tím, že stát musí finančně sanovat ztráty OKD, zejména řešit výplaty horníků namísto zadlužené firmy, kterou majitel přivedl do insolvence.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Nyní pan poslanec Leo Luzar přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já teď opravdu jen krátce. Náš návrh za KSČM, který je sněmovním dokumentem č. 4663, jsem již docela podrobně vysvětlil. V bodech 3 a 4 odpovídá na všechny ty otázky, které tady zazněly v rámci té historie a zjišťování, jak to bylo, kdo to byl, a aby ta konkrétní jména z tohoto materiálu byla známa a byla zveřejněna. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP