(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan zpravodaj a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Černoch: Vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu kolegovi Seďovi. Vymahatelnost práva. Máte naprostou pravdu. Abychom vymohli právo, tak je tedy potřeba prošetřit. A já se vás ptám a požádám vás o odpověď, jestli tedy budete hlasovat pro zřízení parlamentní vyšetřovací komise, která to prošetří, protože ta může říct, k čemu došlo. Jestli došlo k pochybení, jestli došlo k porušení zákona. K tomu parlamentní vyšetřovací komise je. A budu velmi rád, pokud budete hlasovat pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Lorencová s faktickou poznámkou. Poté pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Jana Lorencová: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jediná věta k panu poslanci, ke kolegovi Seďovi. Znovu se ptám: Takže je vlastně všechno vyřešeno, protože jestliže tam bylo garantováno právo k odkoupení bytů, dokonce to bylo za tu výhodnou cenu, to mělo být prodáno, takže vlastně ti lidé si ty byty koupili? Nebo kdo jim je nabídl? Jak jste zajistili, nebo ten, kdo tu smlouvu uzavíral, jak jste zajistili její plnění?

Vždyť k ničemu nedošlo. Výsledek celé této záležitosti spočívá v jediném vítězství a to je to, že současný ministr zahraničí beztrestně pojmenovat Bakalu gaunerem. Takže všichni víme, ano, Bakala je gauner. Ale před ním tam musí být ještě někdo, kdo mu to všechno hezky přihrál a kdo to všechno posvětil. To není jenom o Bakalovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Seďa a jeho faktická poznámka. Po něm paní poslankyně Havlová s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím. Já s vámi souhlasím. Není nic v pořádku. Proto jsme tady. Proto projednáváme bod informace vlády o postupu nevýhodné privatizace. Já jsem to tady řekl. A smlouvu někdo nedodržel. Tak se ptejme, kdo tu smlouvu nedodržel.

A ke kolegovi: Ano, budu hlasovat jak pro návrh usnesení, tak také pro zřízení vyšetřovací komise.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Havlová a její dvě minuty. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Havlová: Já nemůžu mlčet a musím se vyjádřit k vymahatelnosti toho práva. Za mnou chodí lidi, kteří v těch bytech bydlí, kteří se soudili. Prosoudili spoustu peněz a nikdo z nich nevyhrál. Já už jsem tady o tom mluvila. Tak kde je ta vymahatelnost práva, když ve smlouvě je předkupní právo?

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní do obecné rozpravy řádně přihlášený pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: (Přichází oděn v hornické uniformě.) Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Úvodem jenom takové malé zamyšlení, takový můj pocit toho pokrytectví. Podívejte se na ty lavice tady. Před půl hodinou, když se řešil Babiš, tak tady byly plné lavice, plno diskutujících zprava. Teď, když se diskutuje o osudech desetitisíců horníků a sto tisících nájemníků, tak je máte totálně v paži. Totálně v paži! Kde je pan předseda klubu Kalousek? Kde je pan Fiala? Kde je silný hlas našeho regionu v Praze? Ten billboard na Rudné tam byl rok, kolegy Stanjury. Kde jsou kolegové lidovci, kteří máte křesťanskou lásku? Kde jste? V zákulisí. No dva je málo. To by ani mši pro vás nesloužili, kdybyste byli dva v kostele.

Jsme tady počtvrté. Počtvrté projednáváme bod nevýhodná privatizace. Podruhé tady není premiér. Kolegové z KSČM mi garantovali, že s ním diskutovali, že tady bude. Má nás v paži. Teda v paži. Já jsem to chtěl říct jinak, protože pan premiér už používá výrazy mně velmi sympatické, protože hornictví, náš jazyk byl tvrdý. Můj hornický jazyk je totálně jiný. Já si to tady musím v té hlavě vždycky přetransformovat do té poslanecké řeči. Kdybych mohl spustit, jak to v sobě cítím, tak by to tady pípalo, to bych dostal asi 50 tisíc od tady paní - (Předsedající Gazdík vstupuje do řeči: To bych vás vypnul, pane poslanče.) Vypnul byste mě. Takže já se to snažím nějakým způsobem skutečně tlumočit do té vaší srozumitelné řeči. Každopádně ten bod je nevýhodná privatizace OKD.

Kolega pan poslanec Seďa se ptal, co jsem dělal v roce 2004. Kopal jsem uhlí, pane poslanče. Kopal jsem uhlí, byl jsem vedoucí. Prostřednictvím pana předsedajícího jsem kopal uhlí, pane Seďo. (Smích a potlesk v sále.) Byl jsem vedoucí provozu. Vedoucí provozu rubání, měl jsem na starosti asi tisíc lidí a denně jsem byl 20 hodin v práci. Já jsem neměl čas na kokotiny, řešit, kdo to kupuje. (Pobavení v sále.) Já jsem musel -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane poslanče. Prosím, abyste se vyjadřoval slušně. Děkuji.

 

Poslanec Josef Hájek: Já jsem musel plnit plán a na nic jiného mi nezbyl čas. My jsme skutečně neměli mnohdy čas ani se najíst. Ale to sem nepatří. Vrátím se skutečně k tomu tématu nevýhodné privatizace. (Hovoří velmi hlasitě.)

To máslo na hlavě tady má celá pravá strana, tedy kromě lidovců. Já jsem tady vzpomínal tenkrát místopřísežné prohlášení kolegy Kalouska, který prostřednictvím pana předsedajícího tenkrát řekl, že místopřísežně prohlašuje, že si nikdy v životě od Bakaly, ani jeho strana, nevezme peníze. Půl roku nato si vzal 7,5 mil. ODS dostala 15 mil., 15 mil. v roce 2011. To je asi ten důvod, proč tady dneska nejsou a proč nediskutují. Tak mi to ti horníci řeknou. Proč tady nejsou? Proč nediskutují? Proč nám neřeknou svůj názor? V roce 2004 byl kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, předsedou rozpočtového výboru. Kristova noho, tak proč nezasahoval? Myslíte, že Kalousek nevěděl, jak se to tam peče s tím OKD? No naprosto věděl, to dám ruku do ohně. A kdybych mohl být tím farářem, ke kterému chodí na zpověď, tak bych se to asi dozvěděl. Ale takhle až potom budeme spolu někde v tom očistci, tak tam se to možná dovíme.

Já jsem panu premiérovi ve svém vystoupení vyčetl tři věci. První věc byla nízká cena. Skutečně nízká cena. Já jsem tady pomocí kupeckých počtů dokázal, že skutečně nepotřeboval žádné odhadce, jenom svůj selský rozum. Ta cena byla jednoznačně nevýhodná. Za druhé jsem vyčetl panu premiérovi, že smluvně nedostatečně ošetřil garanci bytů. To skutečně smluvně neošetřil. Kdyby to bylo smluvně napsáno lépe, tak si myslím... Smlouva je vždycky deal mezi dvěma subjekty. A v té smlouvě to z mého pohledu mohlo být napsáno lépe. A třetí věc, kterou jsem panu premiérovi vytýkal, že smlouva neřešila otázku financování technické likvidace dolů a řešení sociálního programu. Kdyby stát těch 46 % neprodal, tak těch 100 mld, které si Bakala vyvedl, tak by 46 % musel dát státu, takže stát by měl 46 mld. ze 100.

Dneska se mě horníci ptají: Tož Jožine, co to tam děláte v té Sněmovně? Bakala zadluží OKD 17 miliardami, za korunu je prodá, nebo dá je zdarma té firmě, už jsem zapomněl, jak se jmenují ti Britové, ten fond, ale byty si nechal. 44 tisíc bytů si nechal a 5 700 ha pozemků. Je to normální, prosím vás? Je toto normální? Jak to mám těm voličům vysvětlit? Oni mi řekli: Josefe, řekni panu premiérovi, ať k nám jde kandidovat na severní Moravu. Včera jsem to říkal na tiskové konferenci, já mu garantuji skutečně plná náměstí. Samozřejmě to ještě záleží na panu Rykalovi, jestli on to dá na kandidátku, protože on to tam řídí v Moravskoslezském kraji. Ale já si myslím, že se předseda domluví. A skutečně bude mít možnost vysvětlit lidem výhodnost té privatizace. Já jsem ji skutečně jako výhodnou nezaznamenal, nepoznal a pro mě je absolutně nevýhodná.

Pořád si myslím, že existuje naděje. Tady na prsou, to je zlatý záchranářský kříž. Já jsem byl 30 let důlním záchranářem. Zažil jsem asi 500 důlních zásahů. Zažil jsem opravdu složité situace, ale vždycky když jsme šli do toho dolu, tak jsme šli s nějakou nadějí. Šli jsme s nadějí, že někoho zachráníme, že pomůžeme těm třeba zasypaným horníkům. Skutečně to tady nechci rozpitvávat. A já si myslím, že ta naděje tady pořád ještě existuje.

Dneska ta smlouva, i když je napsaná z pohledu bytů podle mě nedobře, tak má jednu klauzuli, která říká, že pokud podá Česká republika stížnost Evropské komisi o nedovolené podpoře a prokáže skutečně, že k té nedovolené podpoře došlo, tak se smlouva ruší. Smlouva se ruší, to znamená, tím pádem můžeme dostat byty. Je to ale otázka toho, abychom skutečně Evropské komisi dali relevantní podklady, ne aby ty podklady dělal Pokorný. Jestli ten Pokorný připraví takové podklady, že se nedokáže, že Česká republika prezentuje, že k nedovolené podpoře došlo, tak nemáme co dělat. Takže teď je to o tom, aby skutečně vláda připravila takové relevantní podklady, abychom dokázali, že skutečně k té nedovolené podpoře došlo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP