(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi za dodržení času k faktické poznámce. Přerušuji bod, který máme - 299. A než zahájím bod změny v orgánech, ve složení Poslanecké sněmovny, ještě přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se z osobních důvodů pan poslanec Josef Vondrášek, dále se omlouvá pan poslanec Josef Kott od 17.30 do 19.30 a od 16 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Josef Šenfeld.

 

Nyní zahajuji bod

298.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Požádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vám se, kolegyně a kolegové, omlouvám za přerušení této výživné debaty, aniž bych nějak snižoval její důležitost pro vás, ale víte, že tak jsme se dohodli na návrh grémia, že dnes provedeme ještě jeden volební bod právě teď v 16 hodin, a je to volební bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny, poté co včera pan poslanec Adolf Beznoska ukončil svůj mandát a kolegové z klubu ODS požádali o doplnění za jeho jméno do dalších, resp. do těchto dotčených orgánů a výborů.

My jsme včera tedy operativně vyhlásili lhůtu, kterou volební komise projednala ve svém usnesení č. 162 těsně před 16. hodinou, takže zákonná 24hodinová lhůta je dodržena. Usnesení jste obdrželi, ale prosím o trpělivost, pro stenozáznam musím jeho obsah přečíst.

Nominace jsou navrženy takto: do hospodářského výboru navrhuje sociální demokracie pana poslance Jana Mládka - tam mohu konstatovat, že je to v souladu s tím tabulkovým rozdělením podle poměrného zastoupení. Kolegům z ČSSD tam jedno místo bylo k dispozici a nebylo doposavad obsazené. A ty ostatní změny se už tedy týkají, jak jsem avizoval, ODS. Jan Skopeček navržen do rozpočtového výboru, zároveň do výboru pro sociální politiku. A dále do Stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu ODS navrhuje pana poslance Vladislava Vilímce a do Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Martina Novotného.

U tohoto typu volby volební komise standardně navrhuje hlasování veřejné provedené hlasovacím zařízením. Pokud budete souhlasit, tak navrhuji, abychom se s tím vypořádali najednou, jedním hlasováním.

Teď prosím, pane předsedo, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, pane předsedající, abych byl přesný. O návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje v tomto případě, takže můžeme k němu přistoupit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže přikročíme k hlasování o nominacích, tak jak je přednesl pan předseda. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

O nominacích budeme hlasovat dle návrhu pana předsedy en bloc, to jest jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 275. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě jednu větu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím ještě jednu větu pro doplnění. Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v tuto chvíli tedy nemá předsedu, protože jím byl právě Adolf Beznoska a předseda komisí se volí tajným způsobem ze členů té komise. Teprve v tuto chvíli tedy můžeme k té volbě přistoupit.

Takže já v tuto chvíli vyhlašuji lhůtu pro podání návrhu na předsedu této komise. A bude to stejné teď jako u všech těch ostatních voleb v těchto dnech - do pondělí 3. dubna do 12 hodin, tak abychom tu věc mohli projednat na volební komisi a potom hlasovat, provést volbu na té dubnové schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu. My budeme dále pokračovat v otevřeném bodu 299... Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom poznámku, protože jestli jsem dobře pochopil, možná ne. Tak se bude volit předseda té komise pro FAÚ. Nebude, nebude. Ne, ale obecně. Bude se volit. Ale já myslím, že předseda komise tak jako předseda výboru se volí na výboru nebo na komisi a pouze ho schvaluje potom Poslanecká sněmovna. Takže to by nebyla volba přímo tady všemi poslanci, ale pouze schválený potom všemi poslanci, nebo poslanci prostě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji. Prosím, abyste si to ujasnil s panem předsedou volební komise. Nicméně teď byla vyhlášena lhůta. O další proceduře budete informován.

 

A my pokročíme v bodě, který máme rozjednaný, a to je bod

299.
Daňové podvody ministra financí

Řádně přihlášený je nejprve pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám za svou zdravotní indispozici, takže budu se snažit být stručný. Já se obávám, že většina obyvatel této země vůbec neví, o čem tady jednáme, a nerozumí tomu. A po pravdě řečeno, já si to také trošku potřebuji zopakovat.

Rozhodně nemám nic, aby to tak nevyznělo, proti lidem, kteří jsou úspěšní, a je mi úplně jedno, jestli je to podnikatel, který má fabriky, anebo člověk, který se živí třeba tím, že stříhá lidi nebo prodává někde v malém obchodě. Důležité je, že není odkázán na činnost tohoto státu. V čem ale je to zásadní, tak je, že běžní občané ze svých vydělaných peněz platí daně, zatímco současný ministr financí, který předložil zákon o kontrolním hlášení EET - a my jsme pro něj hlasovali, protože jsem přesvědčen, že v podstatě mají být pro všechny stejné podmínky, a já jsem pro něj hlasoval také - ze svých korunových dluhopisů v celkové sumě 1,5 mld. neplatí nic. A já si to potřebuji ujasnit.

Je to v podstatě úplně stejné, jako když při dotacích na Čapí hnízdo, při kterých druhý nejbohatší člověk v České republice se přestrojí za drobného podnikatele. Výnos z korunového dluhopisu je 6 %. To je šest haléřů. A protože je to bagatelní částka, žádná daň se neplatí. I když takových dluhopisů máte 1,5 mld. Korunový dluhopis je totiž stejný příběh, jako když přijdete k benzinové pumpě a zeptáte se, kolik stojí kapka benzínu. Nic, odpoví vám obsluha. Tak prosím nakapat plnou nádrž. A takhle my si tu v té české kotlině žijeme. Bohužel, i s ministrem, který ostatní dusí, ale sám čerpá a nechává si nakapat.

Tak si to prosím ještě jednou zrekapitulujme, abychom to pochopili i my všichni, kterým kobliha v krku zastavila mozkovou činnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP