(10.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Žádám tedy, aby vystoupil pan poslanec Martin Plíšek... Dobře, pan poslanec Plíšek stahuje svoji přihlášku. Pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, já už nebudu dlouho zdržovat. Vím, potřebujete si odškrtnout kolonku ve vládním prohlášení a ty Rekonstrukce státu jsou taky protivný, takže je jasné, že následující průběh tomu bude odpovídat. Ale přesto mi dovolte, abych se tady zeptal předkladatele, jaké jsou opravdové důvody změny de facto vynětí obcí do 10 tisíc. Není to náhodou to, že si úředníci spočítali, že NKÚ nebude mít sílu na 6 250 obcí? Není to ten důvod? Nebo je? Pak vůbec nerozumím, proč to takto děláme. A znovu opakuji, že radši bych měl... A chápu to odložení. Protože ono to turbulence na politické scéně samozřejmě vyvolá. Tak bych rád také se bavil o té účelnosti. Znovu opakuji, nemám nic proti tomu, aby NKÚ chodil na obce. Už jsem říkal, že tam chodí. Nemám problém, když se změní systém. Ale za těch podmínek, které tady už padly. Ale na tuhle otázku bych chtěl slyšet odpověď. Já vím, že vás to nezajímá. Ale mě ano! (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další řádně přihlášený je pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já navážu na svého předřečníka. Mě také zajímá, proč jsou vyjmuty obce do 10 tisíc. To nedává logiku samo o sobě. Buď tam budou spadat všichni, anebo nikdo. To opravdu je trošičku diskriminační. Protože jednu část obcí zvýhodním a druhou znevýhodním. Je to nesmysl. Z logiky věci je to blbost. Musíme si to říct na rovinu. Takže mně se tohle opravdu taky nelíbí.

A my jsme tady teď konzultovali s některými lidmi z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že nám opravdu chybí ten systém kontrol. My nevíme vůbec, jestli jsou duplicitní, triplicitní. Ať se vytvoří když tak eventuálně nějaký manuál. My na to čekáme od roku 2014. A furt se nic nestalo, furt se nic neděje. My tady furt omíláme zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, pak se tady řeší finanční kontrola, pak tady řešíme slavný registr smluv. My tady furt něco takového řešíme, jakým způsobem co někde kontrolovat. Pořád. My se ukontrolujeme k smrti. Opravdu. Mně to tak přijde, když použiji tu parafrázi Neila Postmana Ubavit se k smrti, což je jedna kniha z osmdesátých let, tak my se ukontrolujeme k smrti. My budeme furt někoho kontrolovat! My sami sebe budeme kontrolovat, pak druzí budou kontrolovat ty druhý... Mně to opravdu přijde trošičku trapné.

A když jsme u těch kontrol, navrhuji i tento zákon výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji váš návrh.

Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Benda. A opět požádám kolegy zvlášť v levé části sálu, jestli chcete diskutovat, jděte do předsálí, ať je rozumět. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom reagovat na pana kolegu Klána, který říkal, že to logiku nemá. No má to tu logiku. Logiku to má právě v tom, že bylo potřeba upustit ten Papinův hrnec. Teď se tady objeví někteří starostové, kteří řeknou: nám je to jedno, nám to vlastně nevadí, protože my tam nespadáme. Vyřeší to tu problematiku NKÚ, protože ten nemá šanci na to, aby kontrolovat všech 6 tisíc obcí. Ale v každém případě platí, a to já věřím, že se prokáže na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, že není oblast ve veřejné správě, která by nebyla pod kontrolou nějaké instituce, teď řeknu, která přímo nezřizuje, ať už je to příspěvková organizace či cokoli. Není taková oblast. Jsou tady mraky institucí, které mají právo kontrolovat. A všude ten stát je. My tady vymýšlíme jen další a další a další a další...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane zpravodaji, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já jsem nechtěl reagovat v té minulé rozpravě k návrhu ústavního zákona, kde mi paní ministryně šla říct, co se v ústavním zákoně změnilo, a říkala mi věci, které se změnily v tom prováděcím zákoně. Já samozřejmě chápu, že jí tohle to úředníci poslali jako podklad. Jenom upozorňuji lehoulince na to, že v okamžiku, kdy změna Ústavy projde tak, jak prošla, tak tu záruku, jestli 10 tisíc, nebo libovolný počet, máme jenom v běžném zákoně o Nejvyšším kontrolním úřadu, nikoliv v Ústavě, a může být kdykoli prostou většinou, resp. při případném vetu Senátu nadpoloviční většinou v této Sněmovně změněna. To je poznámka první.

Poznámka druhá. Opravdu to kritérium 10 tisíc obyvatel je úplně nesmyslné. Kdyby to bylo kritérium možná ještě nějakého rozpočtu, množství majetku, že to jako pro ten stát a jeho kontrolní orgány je zajímavé, tak bych to snad ještě chápal víc než zrovna kritérium počtu obyvatel. A přiznám se, že asi se zlomyslností sobě vlastní navrhnu v průběhu projednávání, abychom toto kritérium stanovili na milion. Tím se vypořádáme s celou touhle zbytečnou diskusí o kontrole obcí. Praha je kraj, stejně jako kraj by kontrolována byla. A pak bude nejjednodušší, když si tam přidáme dvě nuly, a máme z toho obce vcelku venku a nemusíme se s tímto kontrolním mechanismem trápit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Přečtu omluvy. Dnes od 10.30 do 13 hodin z důvodu jednání mimo Sněmovnu se omlouvá pan poslanec Zdeněk Ondráček, dnes do 11.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Junek a dále dnes do 11 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Helena Válková.

Nyní řádně přihlášený pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážený pane ministře, já bych chtěl znovu připomenout rozpravu, která probíhala k těmto dvěma bodům před dvěma lety. Já si velmi dobře vzpomínám, že požadavek na určitou výjimku pro malé obce zazněl často v diskusích i v diskusích Senátu a byly to časté připomínky Svazu měst a obcí, které se obávaly dopadu na menší obce. Z toho potom vyplynula ta číslovka 10 tisíc. Ale v zásadě je jedno, jestli to bude podobným způsobem, nebo jestli to bude řešeno podobně jako v registru smluv. Myslím, že tehdy předkládal pozměňovací návrh pan kolega Stanjura. Já si myslím, že je třeba znovu připomenout, že jde o kontrolu především příspěvkových organizací krajů a obcí. To bylo hlavním záměrem a hlavním smyslem předkládaných novel jak Ústavy, tak zákona o NKÚ. Takže prosím vás, berme to takto. To, že se potom předkladatel rozhodl pro tu číslovku 10 tisíc, je na základě diskuse, která probíhala v tom období, kdy se projednávaly tyto zákony předtím, než je Senát zamítl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Já musím reagovat na pana kolegu Hovorku, protože pokud si vzpomínám, tak to Svaz měst a obcí v této podobě rozhodně nepodporoval. A to je výrazně jiný názor, než prezentoval pan kolega Hovorka. Ale můžeme si to na výboru případně, pokud se to tam dostane, určitě prokázat, že něco takového je.

A potom, když on tady říká, že jde vlastně o ty obce, které mají příspěvkové organizace. No, v zákoně je napsáno 10 tisíc obyvatel. A nic o příspěvkových organizacích tam není. Takže to také není pravda. Pane kolego, prosím, čtěme aspoň ty zákony tak, jak jsou předložené, nebo je citujme, protože nic z toho, co jste tady řekl, tam není.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP