(9.50 hodin)
(pokračuje Benda)

Toto byla podmínka, kterou si stanovila tato Sněmovna, která samozřejmě splněna nebyla, přesto se Sněmovna rozhodla hlasovat pro to, aby novelu Ústavy podpořila, posléze podpořila i novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Senát překvapivě tomuto tlaku nepodlehl a řekl to samé. Vláda, aniž by udělala jediný další krok k vyjasnění kontroly ve veřejné správě, a to skutečnému vyjasnění, ne k tomu zákonu, který jsme tady probírali včera, tak nám pošle nemlich tu samou novelu Ústavy, která pouze zvyšuje dobu legisvakance ze tří měsíců na pět měsíců, což je říkám velkorysé gesto od vlády, ale myslím, že neřeší vůbec situaci.

Na straně 5 důvodové zprávy napíše nádherné věty, s dovolením si je dovolím ocitovat: "Nově předkládaný návrh zákona reaguje na dosavadní průběh přijímání legislativních návrhů, které měly za cíl výše uvedené posílení působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, ale nedošlo k jejich přijetí. V tomto volebním období byly projednávány dva samostatně předkládané návrhy zákonů - jednak poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, sněmovní tisk č. 43, a na něj navazující vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 610, který navrhovanou změnu Ústavy prováděl. Uvedené návrhy zákonů nakonec nebyly přijaty. Jak již výše zmíněno, nově navrhovaná změna Ústavy je předkládána současně s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a oba tyto návrhy zároveň reflektují průběh legislativního procesu a proběhlou diskuzi v rámci Parlamentu České republiky nad výše uvedenými sněmovními tisky."

Takže moje otázka, která teď bude směřovat na paní ministryni práce a sociálních věcí a jinak tedy zástupkyni vlády předkládající, jak reflektují diskusi, co se odehrálo, co ministři zodpovědní za tvorbu legislativy změnili mezi prvním a druhým kolem předložení novely Ústavy a novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, kromě doby legisvakance. Já si myslím, že nezměnili vůbec nic a že samozřejmě žádné vyjasnění kontroly ve veřejné správě se nestalo. Prostě se jenom do důvodové zprávy napíše věta, že reflektuje průběh legislativního procesu a proběhlou diskusi. To zřejmě reflektuje v představách pana ministra Dienstbiera, kterému to kladu celé za vinu. Myslím, že pan ministr Chvojka k tomu přišel už jenom jako slepý k houslím, který to převzal, a tak mu to tak jako spadlo do klína.

Prostě pokládám za velmi nešťastné, abychom pět nebo šest měsíců před koncem volebního období otvírali Ústavu, otvírali Ústavu i ve věci, ve které tady panuje většinový souhlas, a víte dobře, že ODS opakovaně řekla, že je připravena takový návrh zákona podpořit, pokud bude jasné, jak probíhají ostatní kontrolní mechanismy ve veřejné správě, a pokud bude jasné, že nejezdí Nejvyšší kontrolní úřad na obce, aby tam nějaký úředník z Prahy posuzoval, jestli v Horní Dolní měli zrovna opravit divadlo, nebo kino. To myslím, že byly dvě podmínky, které jsme říkali jako jednoznačné. Prostě bohužel ti místní zastupitelé vědí, co je tam potřeba, a nemá to vědět státní úředník. A představitelé Nejvyššího kontrolního úřadu nejsou nic jiného než státní úředníci, i když jinak označení. Takže nebude kontrola účelnosti a budou jasné ostatní kontrolní mechanismy ve veřejné správě.

Navrhuji, abychom v tuto chvíli, resp. klidně až po vystoupení pana poslance Hovorky a případně dalších, kteří jsou přihlášeni do rozpravy, přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti alespoň nadpoloviční většiny ministrů, tím se s tím tiše vypořádali, protože se mi zdá, že trápit se s tím jako ještě v létě tohoto roku těsně před volbami není úplně praktické a není důstojné této Sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jste navrhl procedurální návrh, ten není možné odkládat, dám o něm hlasovat bez rozpravy a bezprostředně, případně ho načtěte později, chcete-li procedurální návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Prosím, můj procedurální návrh směřoval k tomu, abychom před ukončením rozpravy hlasovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Před ukončením rozpravy. Dobře, to je upravený procedurální návrh. Dobře.

Nejprve přečtu, že pan poslanec Kolovratník bude dnes hlasovat s náhradní kartou číslo 72.

S přednostním právem se hlásí paní ministryně. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Chtěla jsem jenom reagovat na ten předchozí dotaz. Jsou tam nové věci, které jsou ale v tom tisku 72. Za prvé je tam nově navrženo, aby kontrole NKÚ nepodléhaly obce s počtem obyvatel do 10 tisíc. A za druhé je tam, že ty první kontroly NKÚ u obcí nově je navrženo zahájit až v roce 2019, takže o dva roky později, než bylo navrženo původně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Paní ministryně, pane ministře, kolegyně, kolegové, no to mě teda uklidnilo tohleto, opravdu jo! To jsou teda zásadní změny, které naopak ve mně vzbuzují velkou nedůvěru. Jaký je rozdíl mezi hospodařením obce do 10 tisíc a obce třeba do 50 tisíc obyvatel? No jaký? No žádný!

A musím ještě reagovat na kolegu Vilímce. On říkal, že vlastně se nic nestalo z toho posledního projednávání návrhu tohoto zákona. No stalo se! Podmínky se zhoršily! A zhoršují se nadále! Vždyť se podívejte, co jsme tady posílali včera do druhého čtení - zákon o finanční kontrole. Prosím vás, co si tu nalháváme? Vždyť je to pořád stejné. Já nemám nic proti tomu, aby NKÚ, samozřejmě s podmínkou upřesnění účelovosti, kontroloval obce. On to už dneska dělá, pokud to nevíte, v některých oblastech, on na ty obce chodí. Ale řekněme si na rovinu, prostě pořád se tu zvyšuje byrokracie, nátlak na obce. A to mi chcete říct, že v obci 30 tisíc, jako je moje obec, nebo obec, kterou zastupuji, abych nebyl zas tak majetnický (pobavení v sále, potlesk několika poslanců z různých stran), že ti úředníci se opravdu nudí a že budu muset prostě vyřizovat jednu kontrolu za druhou na stejné věci? Já jsem to zažil. Měl jsem kontrolu na jednu věc třikrát a výsledky každé kontroly byly jiné. A nakonec se to stejně vyřešilo tak, že se nic nestalo.

Tak prosím vás, uvažujme chladným selským rozumem. A navrhuji podpořit Markův, Bendův návrh, protože takhle to nejde. (Řečník mluvil celou dobu velice emotivně.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. S faktickou poznámkou, prosím pane poslanče.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuju, pane místopředsedo. Chtěl bych jenom upozornit, že minimálně tři roky výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj žádá o přehled systému kontrol a kontrolních hlášení, které se týkají obcí. Dodneška jsme nic takového neobdrželi.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych poprosit, abychom říkali věci tak, jak jsou. Víme všichni, že tento zákon a zákon následující, zákon o NKÚ, jsou spojené nádoby. A velmi dobře si vzpomínám na průběh té rozpravy i na průběh hlasování, který tady byl k těmto zákonům v roce 2014 a později, a také na výhrady Senátu. Nejdříve si Senát stěžoval, že nemůže projednat tento zákon, protože nemá ten prováděcí zákon o NKÚ. A trvalo to velmi dlouhou dobu, než ten zákon doputoval do Senátu. A potom stejně senátoři oba dva zákony zamítli. Takže víme všichni, o co jde, a v podstatě návrh na vrácení, nebo na přerušení, návrh na přerušení je v podstatě odsouzením tohoto zákona, aby se nestihl již v tomto volebním období projednat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP