(16.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Součástí komplexního pozměňovacího návrhu naopak je zvýšení odpočtu ze dvou na tři tisíce korun a jednoznačné a výslovné stanovení částky odpočtu za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 tisíc korun. Chtěla bych jen potvrdit slova kolegů Váni a Votavy, kteří v prvním čtení správně upozornili na to, že jde o odpočet od základu daně, nikoli od daně samotné. A souhlasit mohu s kolegou Váňou, který uvedl, že jde o částku sice symbolickou, která ale dobrovolným dárcům krve ukazuje, že si jejich aktivity společnost cení, a to považuji za velmi důležité.

Abych své vystoupení shrnula, cílem našeho návrhu bylo pomoci lidem, kteří druhým darují to nejcennější, krev či kostní dřeň, a tím darují i život. Jde o naprosto neideologický, nadstranický návrh. Po vypořádání připomínek ze strany Ministerstva financí jsem věřila, že jde už také o návrh naprosto nekontroverzní, a na jeho prosazení mi pochopitelně stále velmi záleží. Právě proto, že jde o návrh, který nemá žádné politické pozadí, návrh, který byl důkladně diskutován se všemi relevantními odbornými aktéry, tedy Českým národním registrem dárců kostní dřeně, Českým registrem dárců krvetvorných buněk a třeba také s Českým červeným křížem, se však nemohu smířit s tím, aby se pomoc dárcům krve a kostní dřeně stala rukojmím politického boje. Tím, že pan ministr Andrej Babiš se rozhodl do naší novely přidat narychlo sepsané zdanění korunových dluhopisů, udělal z tohoto zákona vrcholné politikum a předmět zásadního střetu, kdy podstata této novely, tedy podpora dárců krve a krvetvorných buněk, se vytrácí. To zásadně odmítám. Ano, odmítám spojovat otázky základní lidské humanity a solidarity s problémem obcházení daní. Zdanění korunových dluhopisů lze jistě řešit jinak, třeba vládním návrhem zákona, na jehož přípravu mělo Ministerstvo financí spoustu času. O problému koneckonců věděl pan ministr velmi dobře už dávno. Rozhodně ale není fér zatěžovat tím zákon o dárcích krve a kostní dřeně.

Nepochybuji, že kvůli pozměňovacímu návrhu pana ministra Babiše by se kolem mé novely strhla velice ošklivá politická mela. Nasvědčuje tomu už to, že jsme se k projednání tohoto návrhu ve druhém čtení dostali až na třetí nebo čtvrtý pokus. Ta mela by byla plná faulů a emotivních osobních útoků, původní smysl zákona by v ní zcela zanikl a to opravdu nechci dopustit. Proto jsem se s těžkým srdcem rozhodla naši novelu stáhnout z projednávání podle § 86 odst. 6 a navrhnout ji znova, přičemž požádám tuto ctěnou Sněmovnu, aby ji projednala ve zkráceném řízení dle § 90 jednacího řádu, tedy abychom ji stihli ve zrychlené proceduře přijmout ještě v tomto roce, ještě v tomto volebním období, a aby zároveň nebylo možné zneužít pomoc dárcům krve a kostní dřeně k řešení osobních problémů s placením či neplacením daní.

Dámy a pánové, doufám, že mé jednání pochopíte a podpoře dárců krve a krvetvorných buněk dáte ve zrychleném projednávání zelenou. Příslušný návrh bude do systému vložen ještě dnes, mám ho zde před sebou. Děkuji za pozornost a případné pochopení mého postupu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Pouze zopakuji jednací řád, který jste citovala, že navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve třetím čtení návrhu zákona. To znamená, registruji váš návrh a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Upozorňuji, že není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze poslanci a ministři s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mně je strašně líto, že paní poslankyně to stáhla. Ono to skutečně vypadá, že ty daňové úniky, které připravil váš předseda, že to nechcete změnit, že to nechcete opravit. Já určitě podporuji ten návrh na daňové zvýhodnění dárců krve a ten pozměňovací návrh byla možnost napravit to, co váš pan předseda pokazil v roce 2012. Ono to fakt vypadá, že vy nechcete, aby ti držitelé dluhopisy danili. Fakt tomu nerozumím.

Já jsem tady chtěl navrhnout to, co vlastně sám pan bývalý ministr financí přiznal, že pokazil v roce 2012, vlastně 2011, a potom si to uvědomil, a tady vlastně v březnu 2012 jste o tom přece hlasovali. A já se ptám, proč nikdo nenavrhl zdanění těch dluhopisů emitovaných do 1. ledna 2013? Proč pan Kalousek se zdržel a další, kteří to dneska kritizují. Fakt tomu nerozumím. Vždyť jste to mohli napravit, všechny ty dluhopisy se mohly zdaňovat a bylo by po problémech a nebyla by nějaká permanentní kampaň za to, že někdo pokazil zákon a ještě se tím chlubil. A teď byla možnost, že to napravíte. To byla vlastně velice rychlá možnost, aby se to zdaňovalo od 1. ledna 2018.

Takže je to škoda a samozřejmě já to budu navrhovat znova, protože si myslím, že je to správné, a hlavně proto, aby se vidělo, kdo jak bude zase hlasovat. Protože ti pokrytci, kteří to dneska kritizují, tak hlasovali proti zdanění. Dneska pan Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, říká, že jsou nějaké daňové podvody. Já nevím, ten bod, co navrhl, k tomu se ještě dostanu. Teď byla příležitost, paní kolegyně. Mohli jsme to odhlasovat, nemá to nic společného s tím vaším... vaším... Nic by to neohrozilo. To dojímavé vystoupení, že je to neetické a nevím co. Vždyť to nemá nic společného, mohli jsme to odhlasovat a mohli jsme ty dluhopisy, které všichni kritizujou, přece zdanit. Vždyť to chceme, všichni to říkají, tak nechápu, proč ta změna.

Já bych se ještě vyjádřil k tomu vystoupení pana Kalouska. Já teď vlastně nevím, co to je za bod zítra. Jestli jsou to daňové podvody kterého ministra financí? Pana Kalouska? Nebo kterého? Pan Kalousek, který je státní úředník od roku 1990? Z čeho žije pan bývalý ministr? Jeden novinář mi říkal, že vůbec ani nepoužíval platební kartu. Když ho na to upozornil, tak... Já chápu, že ty tuny cashů, já nevím, kde to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku, ale pokud někdo je 27 let státní úředník a žije z daní daňových poplatníků a mě kritizuje - (důrazně:) mě, který jsem zaplatil 350 milionů daní za posledních dvacet let a byl jsem první politik v této zemi, který ukázal daňové přiznání za posledních dvacet let, tak když to budete zítra projednávat, tak potom ukažte všichni, co tady budete diskutovat, ukažte daňové přiznání a ukažte, kolik jste zaplatili daní! (Hlas z pléna: Ach jo.) A moje firmy zaplatily za posledních deset let - ***
Přihlásit/registrovat se do ISP