(15.00 hodin)
(pokračuje Rusnok)

Za třetí z těch dalších věcí bylo opět zmíněno, že zákon zavádí možnost vedle vydávání příležitostných mincí, pamětních mincí také možnost vydávat pamětní bankovky.

Dovolte mi tedy závěrem, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, vyjádřit přesvědčení, že návrh bude Poslaneckou sněmovnou přijat kladně a následně i Senátem schválen. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane guvernére. (Zpravodaj se hlásí.) Zeptám se pana zpravodaje, jestli to znamená přednostní právo. (Ano.) Tak v tom případě máte slovo a připraví se pan poslanec Skopeček.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: S dovolením ještě jednou bych chtěl Sněmovnu informovat o tom, že minulý týden ve středu se ve věci sešel také podvýbor rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy. Celou záležitost projednal a dovolte, abych vás informoval o přijatém usnesení podvýboru.

Podvýbor rozpočtového výboru pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy po úvodním slově zástupců Ministerstva financí, zástupce České národní banky, po zpravodajské zprávě poslance Klašky a po rozpravě bere na vědomí Informaci o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zmocňuje místopředsedu poslance Jaroslava Klašku, aby s tímto usnesením seznámil rozpočtový výbor, a souhlasil s uveřejněním na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.

Tak tolik informace o jednání našeho podvýboru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Skopečka.

 

Poslanec Jan Skopeček: Dobrý den. Děkuji za slovo. Zcela náhodou je jeden z prvních materiálů, který se mi tu dostal do ruky, návrh zákona o České národní bance. Vážení kolegové, chtěl bych upřít vaši pozornost na tento zákon, protože podle mého názoru to, co přináší, je mnohem významnější, než se na první pohled zdá. Ten význam bych rozdělil do dvou rovin. V první rovině ten zákon rozšiřuje potenciál České národní banky používat nestandardní nástroje měnové politiky tak, jak je známe u Evropské centrální banky a Fedu. Nemyslím si, že něco takového Česká národní banka v tuto chvíli potřebuje, zvláště když i dnes využívá nestandardní nástroj v podobě oslabování české měny, a to i v okamžiku, kdy se inflace vrátila už v posledních měsících na svůj cíl. To, co realizují centrální banky po světě, je jistým experimentem, na který nemá odpověď ani ekonomická věda, ani praxe či historie. Nikdy v minulosti takový objem peněz, který pumpují centrální banky do jednotlivých ekonomik, nenastal a já nemám pocit, že bychom tuto pravomoc měli svěřovat České národní bance, protože mám pocit, že to není třeba.

Další věc, kterou považuji za významnou, je regulatorní část, kdy Česká národní banka chce mít větší vliv na regulaci zejména hypotečních úvěrů. Tady bych připomněl, že jde přesně proti tomu, co v rámci měnové politiky dělá, a sice kdy posílá další a další peníze na trh, který je likviditou přesycen. Banky samozřejmě velice složitě hledají způsoby a cesty, jak tyto peníze svým klientům půjčit a jak na tom nějakým způsobem vydělat. A to, co v první fázi Česká národní banka dělá, tak v druhé fázi chce regulovat a omezovat v tom smyslu, že bude české banky regulovat v tom, komu smí a komu nesmí půjčit na hypotéku. Chce regulovat hypoteční bublinu, kterou podle mého názoru svou politikou sama vytváří.

Čili to jsou dva nejdůležitější body toho zákona. Bezesporu tam je spousta technických záležitostí, ale prosím, věnujte tomuto pozornost. Jde opravdu o výrazné rozšíření pravomocí a možností naší centrální banky ovlivňovat ekonomiku prostřednictvím kvantitativního uvolňování. A jak říkám, je to experiment, na který ještě ve světě nikdo nenalezl odpověď, a nikdo neví, jak ve finále dopadne.

Děkuji pěkně za pozornost. (Potlesk několika poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážený pane guvernére, já využiji toho, že jste tady. Mám na vás takovou prosbu, resp. dotaz. Česká národní banka vydává v emisích české stříbrné pamětní mince v nominální hodnotě většinou 200 nebo 500 korun. Bývalo zvykem, že na lícní straně, nebo na rubu býval velký znak České republiky. V současné době se pamětní mince na základě vyhlášené soutěže tvoří spíše umělecky. To znamená, teď je to tak, že na lícní straně je nápis Česká republika, uvedena nominální hodnota 200 korun českých, Kč, ale již tam není velký státní znak. Chtěl jsem se zeptat, protože bývalo zvykem, a myslím si, že je to i dnes, že tyto stříbrné pamětní mince jsou platidlem České republiky, takže bych předpokládal, aby v nějaké formě ten český znak byl zachován, jestli mi to můžete zodpovědět. Děkuji. (Hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Zeptám se, kdo dál se hlásí do obecné rozpravy. Ještě přečtu omluvy. Omlouvá se pan poslanec Šarapatka z důvodu zahraniční cesty na celý den. Omlouvá se pan poslanec Mihola z důvodu dovolené na celý den. Omlouvá se pan poslanec Plíšek z pracovních důvodů dnes mezi 16. a 19. hodinou. Omlouvá se paní poslankyně Adamová mezi 16. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů. Pan poslanec Okamura a pan poslanec Radim Fiala se omlouvají do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a zeptám se na závěrečná slova po obecné rozpravě. (Rozruch v sále. Guvernér chtěl reagovat na dotaz ohledně mincí. Ministr chtěl zkrátit lhůtu projednávání.) Dobrá. Aha. Tak v tom případě budeme muset rozpravu otevřít, protože to nikdo, pokud se nepletu, v obecné rozpravě nenačetl a musí to být asi někdo jiný než pan ministr, který to předkládá. Ano. Pan místopředseda Bělobrádek. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, přeji pěkný den. Myslím, že bychom to měli znova ještě projednat.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy. Prosím pana ministra.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za otevření rozpravy. Já jsem se hlásil, ale asi jsem nebyl vidět. Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech ze 60 na 30 dnů. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zkrácení lhůty na 30 dní. A ještě než ukončím rozpravu, dám slovo panu guvernérovi.

 

Guvernér ČNB Jiří Rusnok Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, rád bych reagoval na dotaz pana poslance. Nebude to odpověď úplná. Samozřejmě jsem připraven mu poskytnout odbornou, případně písemnou odpověď. Ano. Vydáváme pamětní mince. Ty pamětní mince mají nějaký nominál, většinou 200, 500 korun, stříbrné, to je jakási jednak tradice a jednak je to výraz toho, že to je skutečně platidlo. Teoreticky tím lze v tomto nominálu platit v trafice nebo samoobsluze, ale to se samozřejmě asi neděje kromě nějakých extrémních případů, protože skutečná hodnota té mince prodejní i tržní je samozřejmě mnohem vyšší, mimo jiné proto, že je to jakýsi umělecký artefakt. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP