(14.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Jedná se o novelu exekučního řádu ve vztahu k zadržování řidičských průkazů u zletilých dětí ve věku od 18 do 26 let, kteří se soustavným studiem připravují na své budoucí povolání. Chtěl bych podotknout, že tento materiál je v Poslanecké sněmovně od 25. 6. 2014. Máme rok 2017 a ve výboru byl projednán 18. 3. 2016. Vidíte, že moje trpělivost je bezbřehá. Rok čekám na to, kdy po projednání ve výboru dojde na to, aby tento bod byl zařazen do druhého čtení na jednání Poslanecké sněmovny.

Takže vážené kolegyně a kolegové, já vás potřetí žádám, abyste tento bod schválili a pevně zařadili na zítřek, 15. března, jako třetí, pevně zařazený bod. Děkuji i potřetí za vaši podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat.

 

Nejprve bychom rozhodli o návrzích, tak jak se na nich shodlo dnešní grémium. A předpokládám, že můžeme jedním hlasováním. Nejsou námitky? Nejsou.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhy z grémia. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 223. Přihlášeno je 148, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní jednotlivé návrhy z pléna. Nejprve pan předseda Kalousek. Já jenom prosím ještě o chvilku strpení, protože... Pan předseda Kalousek navrhuje nový bod, který by zněl Daňové podvody ministra financí. Já jen teď prosím pana předsedu Kalouska o vysvětlení. V písemné přihlášce je napsáno jako pátý pevně zařazený bod, což by bylo po bodu OKD, nebo to můžeme zařadit, jak jste říkal na mikrofon, až po pevně zařazených bodech, ale to by bylo jako devátý bod. Je na vás, jakou alternativu si vyberete.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se strašně omlouvám, že jsem měl pozdní informace. Například jsem netušil, že nebude blok třetích čteních. Takže mohu-li se přidržet toho návrhu, tak pátý pevně zařazený bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Takže budeme hlasovat o tom, že nový bod s názvem Daňové podvody ministra financí bude zařazen jako pátý bod zítra, to znamená po bodu 285.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 224, přihlášeno je 147, pro 84, proti 38. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sklenák navrhuje, aby na zítřek, to znamená 15. 3., po pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 67, byly zařazeny ještě body 15 a 12. Teď jsem se chtěl zeptat, zda trváte na odděleném hlasování. Ano.

 

V tom případě se zeptám, kdo souhlasí, aby po bodu 67 byl zařazen bod 15.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 225, přihlášeno je 153, pro 95, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali, aby po bodu 15 byl zařazen bod 12. Je zde žádost o odhlášení. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci.

 

Budeme tedy hlasovat o pevném zařazení bodu 12 za bod 15 na zítra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 226, přihlášeno je 151, pro 66, proti 62. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Okamura si přeje tisk 559, což je zákon o všeobecném referendu, zařadit na zítra po pevně zařazených bodech, což by v této fázi znamenalo za bod 15.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 227, přihlášeno je 152, pro 48, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Grospič si přeje zařadit nový bod a to je Informace o zařazení a vysvětlení velení nad 4. brigádou rychlého nasazení Armády České republiky. Je to tak správně, pane poslanče? Ano. Je to opět na zítřek po pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 15.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 228, přihlášeno je 152, pro 38, proti 94. Tento návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Nováková si přeje bod 149, což je tisk 858, zařadit na zítra jako druhý bod, což by bylo po bodu 55.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 229, přihlášeno je 152, pro 49, proti 49. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslední návrh je od pana poslance Ondráčka a to je, aby bod 29, tisk 238, byl zařazen na 15. 3. jako třetí bod, to znamená po bodu 56.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 230, přihlášeno je 152, pro 54, proti 29. Tento návrh nebyl přijat.

 

Já mám za to, kolegyně a kolegové, že jsme hlasovali o všech přednesených návrzích na změnu pořadu. Nevidím žádnou námitku, v tom případě můžeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Ale ještě než otevřu bod číslo 5, tak prosím pana předsedu volební komise. Předpokládám, že nás bude chtít seznámit s nějakými informacemi, které se týkají lhůt na nominace, protože jsme zařadili bod voleb. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za mimořádný prostor. Dobré odpoledne kolegyně, kolegové. Protože jsme udělali a odhlasovali několik změn ve volebních bodech, tak jsem prosil o tento minutový prostor, abych vám dal všem rekapitulaci, jak ty změny vypadají. Zítra tedy ve 12.50 hodin jsme odhlasovali a pevně zařadili dvě volby, které budou tajné. Je to druhé kolo Vinařského fondu a první kolo NKÚ u dvou navržených kandidátek do NKÚ, bude to ve 12.50 hodin standardně ve Státních aktech. A poté zítra v 16 hodin tady hlasováním proběhnou změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Teď se tedy obracím především na kolegy z klubu ODS, kterých se to týká po personální změně v jejich klubu. Lhůta pro podání návrhů na změny je dnes do 15.30, aby uběhla zákonná 24hodinová doba mezi projednáním ve volební komisi a samotnou volbou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP