(16.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendlovi. Pan ministr je právě připraven na odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážný pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zareagoval. Za prvé bych chtěl říct, že novela zákona o pozemních komunikacích, která umožňuje převod silnic a údržby na kraje, tak ta prošla třetím čtením. V našem memorandu je usnesení, nebo my tam máme dohodu, že pokud ten zákon bude přijat, nebo pokud bude zveřejněn ve Sbírce zákonů do konce března, je možno uskutečnit tento převod. Je to tam uděláno, že buď to bude všechno tak, nebo se to vysoutěží. My dále soutěžíme, vyhodnocujeme a uvidíme, jaký bude výsledek.

Já bych ale chtěl dodat jednu věc, která v tom memorandu není, ale ta dohoda byla učiněna mimo. Ta úprava, která je v zákoně, s velkou pravděpodobností může být v rozporu s evropskou směrnicí. A já budu tedy chtít, a to jsme říkali, když se to vyjednávalo s kraji v minulém roce, budu chtít, aby mi kraje potvrdily, že pokud k tomuto převodu dojde a pokud by byla náhodou ta směrnice napadena, nebo ta novela napadena a zrušena, tak ztráty nebo penále, které bychom mohli případně dostat od Evropské komise pro tento případ, tak se o ně podělíme. Kraje v tomto zatím jsou zdrženlivé a nic takového dohodnout nechtějí.

Takže na vaši otázku, my tu soutěž vyhodnocujeme, výsledky jsou poměrně slibné, protože tam vidíme, že dochází k velkým úsporám, a s těmi úsporami potenciálními budeme pracovat, a já spíše myslím, že tu soutěž dokončíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Bendl se hlásí k doplňující otázce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: To je sice hezké, že ji dokončíte, ale v případě, že ten zákon bude platit, tak ty komunikace převedete pod kraje? Nepřevedete. Ani finanční prostředky nedáte. To výběrové řízení bude platit, když už správcem komunikace bude někdo jiný? To je to, co mě zajímá. Jak to s těmi financemi nakonec bude. Protože to bylo obrovské martyrium, které jste absolvovali, mnohokrát jste to zrušili, pak zase vypisovali atd. Protože ta údržba nebyla zajištěna. Konečně se vám to podařilo, což prokázalo, že když se soutěží, tak ty náklady jsou zkrátka nižší. Tento návrh zákona, který bohužel prošel Poslaneckou sněmovnou, říká, že soutěžit se nemusí, že ty kraje mohou a nemusí, a já se jenom ptám: Bude se na ně vztahovat výběrové řízení, které vy jste organizovali, anebo to celé bylo vlastně zbytečné, protože v okamžiku, kdy ten zákon bude platit, bude se už o ty silnice starat někdo jiný?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr se chystá k doplňující odpovědi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Já jenom velmi krátce, nechci zdržovat. Tak především my nepřevedeme silnice. Když tak, tak by se veřejnoprávní smlouvou převedla správa těch silnic. To je první věc. A druhá věc, ta správa silnic není dohodnuta, za jakou cenu. To znamená, ta soutěž tam ukázala, kdyby už ne nic jiného, tak nám ukázala tržní cenu, o které se budeme bavit. To je druhá věc. A třetí věc, tak jak jsem říkal, ten, kdo bude chtít takovouto veřejnoprávní smlouvu, bude muset dát bianko šek, že se bude podílet na sankcích, a to musí schválit zastupitelstvo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Interpelace končí. A jsme u poslední interpelace pana poslance Antonína Sedi na nepřítomného omluveného místopředsedu vlády ministra financí Andreje Babiše ve věci Roberta Šlachty. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, dnes je zřejmé, že jste vy a vaše politické hnutí zneužili reorganizaci policie k politickému ataku vůči sociální demokracii. O tom svědčí nejen Závěrečná zpráva vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia ČR, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR, a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality k 1. 8. 2016, ale i skutečnost, že jste dřívější vyšetřovatele ÚOOZ Roberta Šlachtu a Jiřího Komárka zaměstnal na Celní správě.

Vážený pane ministře, podle informací ze sdělovacích prostředků má dnes Robert Šlachta k dispozici celé sledovací oddělení, odposlechy a také mobilní odposlouchávací zařízení známé pod jménem Agáta. Jeho tým, složený z bývalých spolupracovníků včetně Jiřího Komárka, který byl před nedávnem obviněn Generální inspekcí bezpečnostních sborů za zneužití pravomocí, sbírá informace z terénu.

Osobně nevěřím na náhodu, tak jak jsem na ni nevěřil v případě první Kubiceho zprávy těsně před parlamentními volbami v roce 2010. Proto se obávám, že i obsazení náměstka generálního ředitele celního úřadu náhodou není. Tak jako mám obavy ze zneužití k politickým účelům váš finančně analytický útvar.

Můj dotaz, pane ministře, je jednoduchý. Ptám se, jaké máte jako ministr financí nastaveny kontrolní mechanismy pro kontrolu činnosti Celní správy. Můžete potvrdit či vyvrátit zveřejněné informace o prostředcích sledovacího oddělení Roberta Šlachty? Děkuji za vaše konkrétní odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Protože je pan ministr řádně omluven, odpověď dostanete do 30 dnů v písemné formě, a tím mohu konstatovat, že všechny ústní interpelace byly vyčerpány, a můžeme tedy ukončit tento bod 294.

Tím také končím dnešní odpolední jednání. Setkáme se zítra ráno, když budeme pokračovat třetími čteními, která jsou k hlasování, a po ukončení třetích čtení, pokud nedojde ke změně mezi 9.00 a 9.30, se budeme zabývat zákony ve druhém, resp. v prvním čtení, a to body 22 - občanské průkazy, 58 - občanský soudní řád, 78 - o znalcích, 119 - také znalci a tlumočníci, 79 - to je třetí, a 80 - také znalci a tlumočníky, všechny tyto body jsou za sebe zařazené, abychom je mohli projednat v jednom bloku, a potom máme další body, 167, 55, 56, případně jiné body z bloku prvních čtení.

Tolik na zítřek. Hezké odpoledne, hezký večer a těším se s vámi zítra na shledanou.***

 

(Jednání skončilo v 16.38 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP