(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr má dvě minutky na doplňující odpověď, je na něm, jestli je využije.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Děkuji. Došlo na mé oblíbené úhrady. To je opravdu debata. Víte, my se stejně tady budeme muset časem bavit o tom, jestli české zdravotnictví má být centralizované, nebo decentralizované, jestli se určí úroveň, jak bude postupně pacient putovat úrovněmi těch nemocnic, jakým způsobem se to má řešit. Myslím si, že za to úplně nemůžou úhrady, protože znám regionální... Zrovna Uherské Hradiště, výborně vedená nemocnice, fakt skvělý ředitel a musím říci, že nemocnice zcela bez problémů. Proti tomu Baťova nemocnice ve Zlíně. A jsou to špitály vedle sebe. Takže oba asi víme, že to nebude tak úplně v těch úhradách.

Nicméně já si opravdu myslím, že co by mělo být cílem Ministerstva zdravotnictví, a k tomu se opravdu hlásím, je, aby pacient za tou odpovídající péčí neputoval tak daleko, ale měl ji pokud možno v místě. A já si fakt ale zase myslím, že ta pětadevadesátka pomůže k tomu, aby mladí lékaři zůstávali i v těch regionech. Fakt jsem o tom přesvědčen. Ale jinak budeme určitě ještě debatovat o úhradách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi, tato interpelace končí. Nyní je na řadě interpelace na pana poslance Petra Bendla na ministra zemědělství. Pan kolega Bendl není přítomen, pan ministr je omluven, čili tato interpelace taky skončila. A máme před sebou interpelaci pana poslance Antonína Sedi na ministra dopravy Dana Ťoka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, opakovaně se na mě obrátili zastupitelé a občané města Otrokovic kvůli zpoplatnění severovýchodního obchvatu města. Jistě o dané záležitosti víte, nicméně chci tento problém připomenout. Město Otrokovice leží na křižovatce silnic první třídy I/55 a I/49, teď označovaných jako D55. Když byla vybudovaná etapa severovýchodního obchvatu Otrokovic a tato etapa byla spojena s dálnicí D1 u města Hulína, byla tato komunikace zpoplatněna. Obchvat, resp. zpoplatněný úsek dálnice, končí na křižovatce, která zatěžuje spojení mezi Otrokovicemi a Zlínem.

Vážený pane ministře, existuje dopravní průzkum, který potvrzuje, že velký objem dopravy mezi Zlínem a Otrokovicemi by mohl být omezen využíváním obchvatu za předpokladu, že by ten nebyl zpoplatněn. Nejen obyvatelé těchto dvou měst, ale i občané okolních obcí by snížili dopravní zatížení, snížila by se nehodovost a zrychlila by se doprava. Ještě připomínám, že dosavadní situace je evidentně v rozporu s platným státním plánem zlepšování kvality ovzduší střední Moravy.

Z výše uvedeného vás žádám, abyste osvobodil od dálničního poplatku i předmětný úsek D55 - severovýchodní obchvat města Otrokovic. Děkuji za vaše vyjádření i za vaši podporu iniciativy města Otrokovice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi a pan ministr je připraven k odpovědi. Pojedu tudy v sobotu, tak uvidím. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Tak já doufám, pane místopředsedo, že vy máte dálniční známku, takže vám to nebude vadit.

Ale k té otázce. Víte, my jsme v minulém roce osvobodili od poplatků ty části dálnic, které by mohly být používány jako přirozený obchvat měst. Ve sporných případech jsme se přikláněli k tomu, jaké nám byly zaslány žádosti, které jsme posoudili. Z této oblasti, to znamená od Otrokovic - a já přesně vím, kde to je, protože z toho kraje pocházím - nám žádná žádost bohužel nepřišla, kraj se k té věci nevyjádřil ani takovou záležitost nepodpořil. Takže my jsme takovou žádost z města Otrokovic dostali koncem roku 2016 poté, co bylo známo, jak to je, od té doby ji evidujeme a počítáme s tím, že někdy v polovině tohoto roku tu vyhlášku znova otevřeme a tu žádost určitě budeme procesovat. Já předpokládám, že nebude důvod jí nevyhovět. Jinými slovy tam, kde můžeme využít dálnici pro to, pro co je určena, pro tranzit, tak aby nebyla zatížena centra měst, tak to rádi uděláme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy za odpověď. Pan kolega Seďa nemá doplňující otázku, interpelace končí a postoupíme k interpelaci číslo 17 paní poslankyně Chalánkové na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, většina právních úkonů je platná doručením. K doručení ve velké většině případů dochází prostřednictvím České pošty. Je v zájmu odesilatele mít doklad o tom, kdy k doručení došlo. Proto bývají důležité písemnosti posílány s dodejkou. Až sem je to v pořádku. Mít doklad o doručení je však často v zájmu nejen odesilatele, ale i adresáta, i on může mít zájem prokázat třetím osobám, kdy skončil určitý právní vztah nebo začala běžet či skončila určitá lhůta a v důsledku toho nastal určitý právní následek.

Má otázka zní: Jak to má adresát udělat, jestliže mu odesilatel odmítne součinnost a Česká pošta podle svých interních předpisů nesmí ani na výslovnou žádost adresáta adresátovi potvrdit den doručení? Přijde vám taková praxe České pošty normální? Připravíte změnu zákona v tom smyslu, aby adresát automaticky měl právo na vydání potvrzení, kterého dne došlo k doručení písemnosti doručované doporučeně, popř. do vlastních rukou či na dodejku?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr spravedlnosti je připraven k odpovědi, i když myslím, že pošta patří pod vnitro. Tak, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ano, pošta patří pod vnitro, tím bych chtěl začít. Zároveň musím říci, že na rozdíl od vás se přiznám, že moc nevím, v jaké situaci by mohl mít adresát nějaký legitimní právní zájem na tom, prokazovat přesný okamžik nebo přesné datum doručení písemnosti, a musím říct, že za celou svou advokátní praxi jsem se s takovou situací nesetkal a ani jako někdo, kdo léta i přednášel občanský zákoník, tak mě nikdy nikdo neoslovil s takovým problémem. Takže možná nechápu podstatu problému.

S touto výhradou tedy jenom stručně odpovím, že § 576 občanského zákoníku dnes obsahuje domněnku doby dojití, která říká, že se má za to, že zásilka došla třetí pracovní den po odeslání, což je něco, co by podle mě mělo stačit těm adresátům. Jak říkám, když tak uveďte nějaký konkrétní příklad, mě žádný nenapadá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za odpověď panu ministrovi. Paní kolegyně Chalánková dá doplňující otázku.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já spíš jenom doplnění. Já tomu rozumím, měla jsem úplně stejnou interpelaci i na pana ministra Chovance. Ale chtěla jsem říci, že toto je zcela konkrétní případ, zcela konkrétní případ. Proto se ptám. A chtěla bych k tomu říci, že pošta je poskytovatel služeb a řídí se zadáním, takže možná tam bude potřebná interakce. Počkáme, jak pan ministr Chovanec odpoví na interpelaci, kterou jsem úplně stejnou podala i jemu, a uvidíme, jakým způsobem by se tato věc dala dál řešit. Ale je pravda, že to je konkrétní případ.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Jestli pan ministr ještě chce něco dodat, má na to dvě minutky. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já jenom, aby to bylo v záznamu. Myslím, že se pobavíme nad tím konkrétním případem a nebudeme tím zdržovat Sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Interpelace končí a máme před sebou interpelaci číslo 18, je to interpelace pana poslance Antonína Sedi na ministra Hermana, který tady není přítomen. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se dohodl s panem ministrem Hermanem, že mi odpověď zašle písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže vyřízeno, můžeme pokračovat a je na řadě pan poslanec Petr Bendl, který má interpelaci na nepřítomného pana ministra financí a místopředsedu vlády Andreje Babiše. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Vážený pane vicepremiére, já mám jednu jedinou otázku a ta zní - jak vypadá čerpání evropských fondů v České republice v tuto chvíli. Ptal jsem se vás na to i v závěru loňského roku někdy v říjnu a tehdy jste mi velmi korektně odpověděl, za což děkuji, a prosím tedy o informace, jak vypadá čerpání evropských fondů na období 2014 až 2020 v tuto chvíli. Děkuji vám za vaši odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP