(15.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Co se týká dosavadního postupu rektora, jenom chci znovu zopakovat, že jsem znovu věc prověřila a z hlediska jeho postupu včetně akceptování těch kroků, které jsem popsala, jsem neshledala taková pochybení, která by měla znamenat, tedy alespoň doposud, krácení jeho odměny. Tady bych chtěla jenom říct, že pokud bych shledala takový postup za vhodný, tak bych tak mohla poprvé učinit v rámci pololetí roku 2017 při projednávání návrhu odměn rektorů, jak jsou tu pravidelně přiznávány. A co se týká dosavadního odměňování, tak odměna pana rektora nijak nevybočovala z obvyklého odměňování rektorů na ostatních univerzitách v předchozích letech. Takže tolik.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní ministryně. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Děkuji za tu odpověď. Nejednalo se mi jenom o krácení odměn, předpokládal jsem, že mu bude krácena mzda. Vycházím ze sdělení rektora Ludwiga, že se jednalo o případ neslučitelný s prací akademického pracovníka, tedy to, že příslušní pracovníci vůbec nesplňují předpoklady pro to, aby jako akademičtí pracovníci působili.

Co se týká toho autorství nebo spoluautorství, není to problémem jenom těch, kdo jsou tam napsáni. Je to problém samozřejmě rektora univerzity, protože se jedná o zaměstnanecké dílo. Podle zákona č. 130 o financování výzkumu a vývoje vysoké školy vykazují díla těchto institucí, čili nikoli vlastní autorská díla těch pracovníků, a jedná se o zaměstnanecké dílo. Čili je odpovědností šéfa té instituce, v tomhle případě rektora univerzity, kdo je na takovém díle napsán. Vůbec věc, že se děkan Němec jen tak jako omylem připíše na cizí publikaci, mi připadá zcela mimo jakékoli mantinely rozumného chování na vysokoškolských institucích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím, paní ministryně, vaše doplňující odpověď.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Souhlasím s tím, že se jedná o zaměstnanecké dílo, ale současně chci upozornit, že samozřejmě odpovědnost rektora za případné pochybení v rámci publikace zaměstnaneckých děl nelze definovat jako objektivní. To znamená, že já jsem skutečně na tom jednání detailně osobně, protože jsem právník, prošla tady tu danou dokumentaci. A podstata té věci je, že rektor univerzity vyvodil vůči všem, kteří byli uvedeni při daném skutku plagiátorství, na základě závěru etické komise důsledky. Ti daní pracovníci již na univerzitě nepracují. Nicméně pochybná byla pozice Zdeňka Němce v tom smyslu, že u něho závěr etické komise nebyl jednoznačný, a při detailnější diskusi s rektorem při jednání 16. února mi bylo na mé otázky rozvedeno, že co se týká podílu pana děkana Němce, tak nebyl etickou komisí zpochybňován ve smyslu přidané hodnoty. Jinými slovy v daném článku prokazatelně byla odborná část v zásadě, zase dovolím si zjednodušit, výpočetní nebo početní, která bezpochyby byla připsatelná z hlediska autorství právě děkanu Němci.

Nicméně důležité je říct, že z mého pohledu rektor následné kroky má opravdu činit na základě jednání etické komise, zvláště pokud jde tedy o takto složitou věc, a domnívám se, že stávající postup, aby etická komise věc projednala, zpřesnila a rektor dokončil své kroky na základě tohoto zpřesnění, že to je legitimní postup. Samozřejmě o něm budu informovat pana poslance Zlatušku. Bezpochyby budu ráda, pokud ho budu moci informovat, při vší úctě k právu interpelačnímu, samozřejmě i mimo interpelační dny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To už jste byla trochu, paní ministryně, mimo interpelační dobu. Ale děkuji za vaši odpověď.

Přejdeme k další interpelaci. Pan poslanec Jaroslav Holík bude interpelovat pana ministra Lubomíra Zaorálka, který ale není přítomen, ve věci informace o vraždě české dívky v Anglii. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté a vážený nepřítomný pane ministře, mám svoji kancelář v Uherském Brodě. Při setkání s mladými lidmi v neděli se na mě obrátili s dotazem ohledně jejich kolegyně Markéty Slavíkové. Uvedená pracovala v Anglii pro firmu KICKmobiles. Vzhledem k tomu, že se už delší dobu neozývá, mají obavu a obava se zvětšila ještě o to, že přicházejí z Anglie zprávy, že dne 31. 12. tam byla zavražděna.

Vážený pane ministře, prosím vás, využijte svůj vliv, zjistěte osud této dívky a dejte zprávu, protože kromě jejích přátel na tu zprávu čeká také její matka a dva bratři. Opakuji, jmenovaná se jmenovala Markéta Slavíková, bydlela v Uherském Brodě č. 301 a pracovala v Anglii pro firmu KICKmobiles.

Vážený pane ministře, jeden z největších zločinů, které můžeme udělat na našich voličích, je, že jim tajíme informace nebo dáváme informace polovičatě. Já vám věřím. A odstraňte tento problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Paní poslankyně Nina Nováková v šesté interpelaci bude interpelovat paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ve věci školských obvodů mateřských škol.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, prosím, chápejte moji interpelaci spíše jako upozornění a výzvu, jak by se v praxi dala zjednodušit situace malých obcí, resp. starostů malých obcí, opravdu je to pár stovek lidí, kteří nepochybili nějak v tom, že vědí, že pokud jsou tam děti, pokud tam mají rodiny s dětmi, musí pro ně zabezpečit v nejbližší základní škole vzdělávání. V okamžiku, kdy jsme ovšem díky školskému zákonu zavedli jako povinný také poslední ročník předškolního vzdělávání, jsou tito starostové postaveni před problém a já ho hned teď popíši. Oni se o své děti, o skupinku dětí, postarají, a to tak, že ty děti jsou spolu neformálně vzdělávány, ale vlastně tyto děti jsou v modelu, nebo budou v modelu individuálního vzdělávání. A teď nastává problém. Mateřské školy v příslušné nejbližší největší obci by je sice klidně přezkoušely a vedly jako děti, které jsou individuálně vzdělávané, ale odmítají si je zařadit do svého seznamu, protože potom jim vyčítají rodiče z daného města, že jim vlastně zabírají místo. Vím to od dvou starostů. Domnívám se, že to může být starostů více. Takže v zásadě ta pomoc by byla, kdyby ty mateřské školy mohly přezkušovat, ale nemusely vlastně pro tyto děti držet místo. Děkuji, paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Nině Novákové. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za tuto interpelaci. Jako vždy je pravdivá, odpovídá tomu, co terén řeší. Nicméně co se týká vlastně této situace, komunikujeme jak s Asociací předškolního vzdělávání, tak se Svazem měst a Sdružením místních samospráv a v řádech několika dnů bychom měli vydat přesné doporučení, kde budou vědět všichni, jak mají postupovat. Podotýkám, netýká se to jenom této jedné otázky, ale vzniká tam řada dalších otázek v předškolním vzdělávání, takže chystáme takový balíček, aby si všichni byli jisti. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP