(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, je 14.30 hodin a my budeme pokračovat v této schůzi Sněmovny bodem

294.
Ústní interpelace

Nejprve na pana premiéra. Než je započneme, tak pan poslanec Farský se omlouvá z dnešního odpoledního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Martin Komárek se omlouvá dnes od 14.30 z osobních důvodů, paní poslankyně Pavla Golasowská se omlouvá od 14.30 z rezortních důvodů a paní poslankyně Věra Kovářová se omlouvá od 14.30 z osobních důvodů. Dále pan poslanec Josef Nekl stahuje svou interpelaci na pana ministra Hermana.

Začneme první interpelací. Pan poslanec Petr Bendl bude interpelovat nepřítomného pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci kvality potravin. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: (Není zapnutý mikrofon.) Jsem slyšet? Už ano, děkuji za zapnutí mikrofonu. Vážený pane premiére, respektuji fakt, že nejste dnes na jednání na interpelacích, neboť vím, že jste v Bruselu právě v záležitosti, na kterou se vás chci zeptat, neboť médii letí informace o tom, jak se jdete bít za kvalitu potravin prodávaných na českém trhu. My oba víme, že to není o kvalitě či nekvalitě, neboť nekvalitní potraviny na českém trhu nemají co dělat a máme na to Státní zemědělskou potravinářskou inspekci a další orgány, které mají hlídat kvalitu, ale že spíš jde o jiné parametry potravin, které splňují všechny normy a jsou pod stejným názvem prodávány v jiných zemích a přitom mají jiné vnitřní parametry.

Mě by zajímalo, neboť nechci tuto informaci zprostředkovaně přes média, co konkrétního jste dojednali, co budete aplikovat, kdy, jaká opatření případně přijmete a jak se to celé dotkne českého trhu s potravinami. Děkuji vám za vaše informace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, panu poslanci bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Marek Černoch bude interpelovat pana premiéra Bohuslava Sobotku ve věci rozdílné kvality potravin v České republice a v západní Evropě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Pane premiére, mám podobný dotaz jako pan kolega Bendl. O rozdílném složení potravin mezi tím, jak se prodávají v České republice a v Německu nebo v Rakousku, se mluví dlouhou dobu, není to otázka pár dnů nebo týdnů. Já sám jsem na to upozorňoval už před rokem, a to několikrát, protože si nemyslím, že Česká republika by měla být nějaké smetiště nebo odpad Evropy. Naopak si myslím, že naši občané si zaslouží stejnou kvalitu a stejné složení potravin, a nejenom potravin, tak jako je to na západ od našich hranic.

Proto se chci zeptat, z jakého důvodu to řešíte, pane premiére, až teď před volbami, proč se to neřešilo už dávno. Neobstojí argument, že potraviny, které se prodávají v Německu, jsou dražší. Nejsou dražší, někdy jsou naopak levnější. Proto ještě jedna otázka. Co budete, pane premiére dělat pro to, aby se tato situace změnila a naši občané dostávali stejnou kvalitu a stejné složení potravin, tak jako je to např. v Německu nebo v Rakousku? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. S třetí interpelací přijde pan poslanec Karel Fiedler, který bude pana premiéra interpelovat ve věci bezvýznamnosti kárných postihů exekutorů. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám dotaz na pana premiéra, který už jsem tady na interpelacích říkal několikrát i na ministra Pelikána. Setkávám se s tím, že postihy, které jsou ukládány exekutorům za nedodržování exekučního řádu, častokrát skončí na hranici výtek nebo napomenutí. Již jsem tady hovořil o tom, že návrh postihu, který byl na jistý exekuční úřad ve výši 500 000 korun, nakonec Nejvyšší správní soud ukončil písemným napomenutím. Nyní tady máme další kauzu, která se týká dokonce předsedkyně Exekutorské komory Fučíkové. Došlo k nějakým pochybnostem u dražby, resp. k prodeji dražené nemovitosti své vlastní firmě, kterou většinově, z 96 %, vlastní paní exekutorka, což mimochodem je v rozporu s exekučním řádem, protože exekutoři mají zakázáno jakkoli podnikat a provozovat jakoukoli další výdělečnou činnost. Tady navíc v úzce svázané věci. Pan ministr Robert Pelikán rozhodl o postihu dotyčné exekutorky důraznou výtkou, přestože v textu, který mám k dispozici, je uvedeno, že se jednalo o závažný nedostatek mající znaky kárného deliktu. Zdůvodnění, že došlo údajně k tomu, že paní exekutorka se sama snažila tuto věc napravit, tak o tom mám velké pochybnosti, protože k této události, domnívám se, došlo až na základě toho, že se touto kauzou začal zabývat redaktor České televize, a tedy hrozilo, což jsme také viděli včera (upozornění na čas), odvysílání této kauzy v televizi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Antonín Seďa bude ve čtvrté interpelaci interpelovat pana premiéra ve věci trestního oznámení. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás s problémem, na který mi nikdo doposud nedokázal odpovědět. Obrátil se na mne advokát obce Lochenice, který podal trestní oznámení ve věci výcviku vojáků Afghánské islámské republiky, a to na letišti Hradec Králové. Podle získaných informací od jara 2016 jsou občané této obce i sousedních obcí vystaveni intenzivnímu provozu vrtulníků. Občané jsou vedle hlukového zatížení zatíženi pocitem ohrožení života, zdraví a majetku, a to z titulu výcviku cizích státních příslušníků, zřejmě afghánské národní armády či afghánské národní policie nebo afghánských vzdušných sil.

Vážený pane premiére, podle získaných informací tento výcvik neprovádí státní instituce, armáda či bezpečnostní složky České republiky, ale soukromé společnosti DSA a Heli Czech s.r.o. Z tohoto důvodu prosím o zaslání konkrétních informací k tomuto výcviku včetně právních vztahů a podmínek výcviku, abych mohl občanům obce Lochenice odpovědět, protože je nutno poskytovat veřejnosti pravdivé údaje, které zklidní situaci i oprávněné obavy občanů. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Pan poslanec Tomio Okamura bude interpelovat pana premiéra ve věci islámu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, naše zákony by měly zcela přednostně chránit lidská práva. I proto máme mimo jiné zákony, které staví mimo zákon propagaci fašismu. A já se vás ptám naprosto otevřeně a rovnou - proč se bráníte postavit propagaci islámu mimo zákon, tak jako každou stejnou ideologii, která potírá lidská práva? Muslimové páchají stejná zvěrstva, jako to dělali fašisté, včetně genocidy celých národů, jako jsou Kurdové, Arméni nebo náboženské menšiny. Islám je fašismus 21. století. A nebyl to jen náš prezident Zeman, kdo řekl, že umírněný muslim je stejný protimluv jako umírněný nacista. Stejně tak to konstatoval i prezident v uvozovkách spřátelené a spojenecké země v NATO a současně muslim a prezident Turecka Erdogan, který řekl, že neexistuje umírněný muslim, protože islám je vždy jen jeden. Opravdu nechápu, proč vaše vláda odmítá postavit propagaci islámu mimo zákon, jelikož když bychom čistě teoreticky přijali teorii o umírněných nacistech a muslimech, tak těch umírněných fašistů, kteří osobně nevraždili, bylo násobně víc než těch, kteří páchali zločiny, stejně jako je menší procento těch muslimů, kteří vyvolávají a vedou války, vraždí a mučí. Ovšem ta menšina vraždí díky ideologii a podpoře té tzv. mlčící či umírněné většiny. Takže i zde vidíme rovnítko mezi fašismem a islámem. Na rozdíl od drtivé většiny náboženství není islám pouhé náboženství, ale je to v prvé řadě politická mocenská ideologie, která hlásí muslimskou nadřazenost. Neuznává individuální práva člověka a obecně jak jejich ideologie, tak státy, které muslimové ovládají, jsou zcela otevření nepřátelé humanity.

A jak víte, podali jsme za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, návrh změny trestního zákona, který by zakazoval propagaci jakékoli ideologie, která potlačuje práva a svobody nebo hlásí nenávist. V současnosti totiž zákon zakazuje pouze propagaci takového hnutí, nikoli ideologie. Vaše vláda ale náš návrh letos odmítla. A já se vás ptám - co je na zákazu propagace potírání lidských práv a nenávisti špatně? Nejsem rasista, a proto je pro mě fašismus stejný jako islám.***
Přihlásit/registrovat se do ISP