(12.20 hodin)
(pokračuje Karamazov)

I přes tato úskalí bych velice rád apeloval na to, abychom se alespoň zde v Poslanecké sněmovně této demagogie nezalekli a nahlédli na problém se znalostí veškerých relevantních údajů a souvislostí. Moje stanovisko k předložené Pařížské dohodě je zcela jasné. Tento dokument je třeba kategoricky odmítnout. Jednoduše proto, že jejím cílem je podpora všeho možného, určitě však ne lepšího životního prostředí.

Děkuji za pozornost. (Slabý potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Simeonu Karamazovovi, a než budeme pokračovat v ohlášené rozpravě, konstatuji, že s náhradní kartou číslo 75 dnes hlasuje pan poslanec Michal Kučera, který se zároveň hlásí k faktické poznámce. Ještě než mu udělím slovo, konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 10.45 do 11.30 z pracovních důvodů Karel Fiedler, dále na celý den místo do 12.00 hodin se omlouvá pan kolega Birke a také od 14.30 pan poslanec Josef Novotný.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Musím trochu zareagovat na slova svého předřečníka, který nám na několika stranách předčítal poměrně lehce demagogický projev, aby nás v posledních dvou větách vyzval k tomu, abychom nepodlehli demagogii. To mě celkem zaujalo.

Mně to trochu připadá, že tady chceme zůstat v nějakém století páry, že chceme těžit uhlí, topit v kotli a vyrábět páru a že tohle bude i naše budoucnost. Já to musím odmítnout a samozřejmě se mnou to odmítá celá TOP 09.

Chci říct, a už jsem o tom mluvil několikrát, že právě klimatické změny, na které reaguje Pařížská konference, přinášejí i příležitosti. A pokud vám je lhostejné životní prostředí, mnohým tedy, tak se na to podívejte alespoň z pohledu byznysu. Ty příležitosti jsou byznysové v případě, že přikročíme k tomu, abychom zvýšili energetickou účinnost, abychom se věnovali energetickým úsporám, a to jsou kroky, které jednoznačně přispívají ke zmenšení klimatických změn, nebo k boji proti klimatickým změnám, tak tento byznys je byznysem s vysokou přidanou hodnotou. A pokud se do něj rozhodneme nějakým způsobem investovat, pokud se rozhodneme ho podporovat, pokud mu dáme podporu legislativní, pokud tu podporu mu dáme ze strany státu, tak to může být skutečně motorem naší ekonomiky. A já bych skutečně energetické úspory, energetickou účinnost nepodceňoval. A ta Pařížská dohoda je jedním z impulsů pro to, abychom onen byznys, který je s vysokou přidanou hodnotou, týká se právě energetické účinnosti, energetických úspor, nastartovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, děkuji. Máme ještě dvě faktické poznámky, a to paní poslankyně Černochové a pana poslance Zahradníka. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla bych pana kolegu vaším prostřednictvím poprosit, aby tady nikoho neurážel. Demagogie tady nejvíc slyšíme od něj. Myslím si, že tato Sněmovna by se demagogickými výroky pana poslance Kučery mohla vytapetovat. Každý z nás tady má názor, který může veřejně říct, a skutečně považuji to, co tady teď kolega Kučera předvedl, že už je hodně za hranou. To, že se neshodneme stran Pařížské dohody, víme od samého začátku, takže nám laskavě dovolte, abychom si svůj názor ponechali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Zahradník také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, je to typická reakce těch, kteří mají utkvělou představu, kterou následují, ať už je daná představa politická, nebo názorově vědecká. Pan profesor Karamazov tady přednesl několik poměrně velmi dobře uvedených a dokladovaných názorů, které zpochybňují dogma, které se snažíme přijmout, o tom, že zde dochází ke globálnímu oteplení, které zavinili svou činností lidé. To je samozřejmě věc, která nevoní představitelům ekologické ideologie a klimatického alarmismu, který říká opak. Jsou zde také důkazy o tom, že některé výzkumy, které patří mezi základní vybavení těch, kteří hlásají existenci klimatické změny a globální oteplování, byly zfalšovány. Někde bylo něco zatajeno, někde bylo něco přidáno.

Samozřejmě že tuto ideologii přebírají některé politické strany, ideologii ekologickou, ekologistickou, kterou tady dosud zastávala Strana zelených, no tak teď ji přijímá TOP 09, u které jsme svědky jejího významného zelenání. To, co řekl pan Kučera, že TOP 09 podporuje, je důkazem nebo indikátorem toho, že TOP 09 významně zelená.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi za dodržení času. Pan kolega Kučera se ještě jednou hlásí k faktické poznámce. Pan kolega Gabal je na čekačce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Velice mě mrzí vystoupení mé předřečnice paní poslankyně Černochové, zejména proto, že právě ze strany její strany zaznívají slova o ekologických teroristech, ekologických džihádistech, o demagozích. Pouze jsem reagoval na projev pana poslance Karamazova, který právě o té demagogii mluvil, který hovořil o tom, že bychom neměli podlehnout demagogii jedné strany a že bychom měli vyslechnout stranu jeho. Mé vystoupení byla pouze reakce na závěr projevu, kde vyloženě tu demagogii přisoudil právě jedné straně. V žádném případě jsem se nechtěl osobně nikoho dotknout. Pokud jsem takto učinil, tak se mu tímto omlouvám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vyčerpali jsme faktické poznámky. Pan poslanec Ivan Gabal je řádně přihlášený do rozpravy, má slovo. Připraví se pan kolega Grospič. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, budu se snažit být velmi stručný a spíš bych vám rád dal několik věcí k úvaze. První, co je, každý, kdo se připojí, může se podívat na Thomson Reuters News. Včera v Antarktidě dosáhla měřená teplota 17,5 stupně. Při 90 % zamrzlé sladké vody, pokud to tam rozmrzne, budou nám stoupat hladiny asi o 60 metrů. Je to tam poměrně dost podrobně argumentováno a je docela zajímavé si představit, co by se pak dělo, nebo co se bude tít. Ale to jen na okraj. Je to opravdu výrazný teplotní rekord.

Pokud jde o... Já tady samozřejmě nemůžu vaším prostřednictvím ctihodné profesory zkoušet ze statistiky, jestli umějí, nebo neumějí vysvětlenou varianci a používat vysvětlenou varianci, ale ty modely jsou o tom, že jsou různé faktory, které způsobují varianci pohybu teploty, a ten model v posledních letech úplně systematicky ukazuje signifikantní statisticky významný příspěvek z lidské činnosti. Jestli to dělá 2 %, 3 % nebo 1 %, se můžeme bavit. Ale je tam statisticky významný příspěvek lidské činnosti.

Já tu profesuru nemám, statistiku jsem měl pár semestrů, dělal jsem to jenom trochu let a ty modely vlastně ani neumím číst. Poprosím když tak Bedřicha Moldana, aby vám to poslal, a můžete se na to podívat. Je to docela zajímavá matematická záležitost, dost rutinní. Je to první zkouška ze statistiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP