(11.50 hodin)
(pokračuje Benda)

V tom vidím klíčové ústavní nebezpečí tohoto materiálu, který říká: Bude to pro vás závazné, zavazujete se, ale ten, kdo zavazuje, není vyjasněn. A opravdu v důvodové zprávě k tomu není ani slovo. Není vůbec řečeno: máme takovou a takovou představu. Mrzí mě tedy, že odešel už pan ministr Chvojka, kterého bych jinak jako předsedu Legislativní rady vlády vyzýval k tomu, aby nám i Legislativní rada vlády objasnila, jak se má otázka s tím, kdo může v oblastech, které nepochybně budou posléze vyžadovat legislativní úkony, zavazovat Českou republiku a nakolik tyto závazky můžou být pro nás definitivní.

Zatím děkuji za pozornost. Uvidím v následující rozpravě, jestli se ještě přihlásím, nebo ne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Mám tu dvě faktické poznámky. Za prvé pan zpravodaj Václav Zemek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Asi se se svým kolegou panem Markem Bendou, kterého si nesmírně vážím, určitě neshodneme v pohledu na budoucnost české energetiky, českého průmyslu. Já zastávám ten názor, že stoletím páry a uhlí bylo 19. století a žijeme v 21. století, ale o tom jsem mluvit nechtěl. Na co ovšem musím reagovat, je to, že tam padlo zpochybnění vědeckých výzkumů ohledně globální změny klimatu. To prostě musím odmítnout. Dneska široká platforma vědců, klimatologů zastává jednotný názor, že ke globální změně klimatu dochází. Samozřejmě diskutabilní je vliv člověka, ale ta změna tady prostě je a my si s ní musíme nějakým způsobem poradit. A ačkoliv je tady pár odmítačů typu našeho jednoho z bývalých prezidentů, tak opakuji, široká platforma vědců, jsou to prokazatelná statistická fakta, je prokázáno, že tady změna klimatu existuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Ivan Adamec a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, já tedy patřím také k těm odmítačům a nechci to tady rozebírat, protože bych mluvil asi hodinu, a myslím si, že změna klimatu jako takového lokálně se děla vždy. Když se podíváme do historie našeho státu, tak vidíme, jak se tady měnilo počasí. Není to nic neobvyklého, je to normální. Také vzpomínám na 70. léta, kdy nám řekli, že nafta skončí s přelomem tisíciletí, není to pravda.

A rozhodně bych reagoval na kolegu Bendu a samozřejmě jenom bych ho spíš doplnil. Já si také myslím, že ta ratifikace, resp. celá ta smlouva není nic beztrestného. Já si myslím, že nám z toho povinnosti pak do budoucna nějaké vyplynou, a na rozdíl od kolegy Bendy neznám ty mechanismy, neumím si je představit, ale rozhodně si myslím, že budou.

Ale chtěl jsem ho doplnit k obnovitelným zdrojům. Století páry je pryč. No, já nevím. Víte, ono nám to deformovalo trh. Všichni to víme, všichni teď řešíme ty problémy - solární baroni, větrné elektrárny, ale zapomínáme ještě na jeden další problém, který je s tím spojen, a na ten bych chtěl upozornit. Vlastně my jsme centrální výrobu energie, elektrického proudu, začali měnit na lokální výrobu. Ono to vypadá velmi jednoduše, že se nic neděje, ale ono se děje. A my už jsme na to narazili nedávno na hospodářském výboru, kde přišel pan ministr Mládek a ředitelka ERÚ tehdy s tím, že je potřeba změnit systém a platby za používání rozvodných sítí, protože je potřeba obrovské množství peněz na změnu těchto sítí na inteligentní sítě, aby uměly komunikovat s místními zdroji. To vůbec není zanedbatelná otázka, a deformace trhu, která přijde po této změně, bude ještě daleko větší.

Takže říkejme to na rovinu. To tak prostě je! Změnili jsme centrální výrobu za lokální a problémy, které přicházejí a přijdou, a už tu i náznaky byly, vzpomínám si na blackouty, které přišly z Německa před několika lety (upozornění na čas), ty tady budou.

A na kolegu Klána, poslední větu, omlouvám se, pane předsedající, termojadernou reakci samozřejmě umíme. Je to vodíková bomba, akorát ji neumíme řídit a hrozně bych si přál, abychom věnovali peníze na výzkum v této oblasti, protože tady vidím jedinou rozumnou cestu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou pan ministr Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem si to chtěl nechat na nějaké své krátké závěrečné slovo, ale protože na to už nelze reagovat, tak neodolám a v této chvíli, aby na to reagovat šlo. Já jsem geolog původem, což možná víte, kolega zpravodaj také, takže určitě se shodneme na tom, že v historii na této planetě, a dokonce i v tomto státě, i když to tenkrát ještě nebyla Česká republika, ba dokonce ani Rakousko-Uhersko, tak bylo daleko tepleji, než je teď. Určitě. Akorát že samozřejmě u toho byly jiné živočišné druhy, než jsme my, a také na to některé vyhynuly. A pravděpodobně se to může stát i nám. Ale to, co nemůže popřít ani Václav Klaus starší, a ani mladší, protože minimálně tedy Václav Klaus starší byl vždycky jako kofr na ta čísla, je fakt, že posledních 15 let každý rok překonává teplotní rekord toho minulého a jsou to suverénně nejteplejší léta v historii měření teploty na Zemi. Já si myslím, že tohle jsou prostě fakta, která nelze nějakým způsobem popřít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Martin Novotný, po něm pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Ivan Adamec. Všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, nechci se tu zapojovat do debaty o existenci, příčinách a podobách globální změny klimatu, spíše chci říct poznámku, že to klíčové je, jestli jakýkoliv takový potenciální problém je lidstvo schopno lépe vyřešit prostřednictvím mechanismů a systémů, které jsou založeny na inovaci, technologické změně, lidském poznání a vědě aplikované v ekonomice, anebo jestli tím systémem řízení je regulace, nějaké centrální plánování, předpovídání vývojů a vymýšlení regulací na desítky let dopředu. Tak zkušenost nám ukazuje, že takové projekce většinou nefungují. Předpoklady, na kterých jsou založeny, vyplývají z momentálního stavu poznání a většinou realita se vyvíjí úplně jinak.

K debatě, kterou tady nastolil pan poslanec Klán, o vině globálního kapitalismu na klimatických změnách. Je prostě pěkné si zavzpomínat, jakou schopnost reakce na problémy v oblasti životního prostředí vykazoval právě onen centrálně řízený, centrálně plánovaný a centrálně regulovaný systém v podobě komunistického režimu. Nepochybně schopnost se přizpůsobovat vývoji byla neskonale horší a menší než u toho zlého, tehdy ještě neglobálního kapitalismu, který inovací přinášel spoustu a metod a způsobů, jak přistupovat třeba k ekologické problematice, přinesl mnohem víc než ten centrálně plánovaný režim. Já proto sdílím pohled pana kolegy Adamce (upozornění na čas), který řekl jeden konkrétní příklad, že on nakonec kapitalismus pro ekologii bude důležitější a podnětnější než ty antikapitalistické snahy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Benda a jeho faktická poznámka, po něm pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, mě překvapila teze o tom, že dinosauři nebo i jiní následovníci můžou za to, že si oteplili zemi a díky tomu vymřeli. Ta mi připadala trošku odvážná. Já ji pokládám za velmi odvážnou i ve vztahu k člověku, ale k těm ubohým zvířátkům už ji pokládám za opravdu trochu přehnanou.

Druhá věta k tomu, co zaznělo. Ano, možná že posledních 15 let máme o zlomečky stupňů občas tepleji, než jsme měli 15 let předtím, ale že by někdo byl schopen opravdu natvrdo říct může za to člověk a vypouštěné množství kysličníku uhličitého do vzduchu, to si tedy opravdu nejsem jist. A ti, co to malují, říkají, asi tam nějaká vazba je, ale pořádně nevíme, jestli se blíží doba ledová, nebo globální oteplování, a jednou za pár let nám vždycky začnou říkat, ono to bude obráceně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP