(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsou tam pevně zařazené body 209, 263 a 269, čili jako čtvrtý bod dnes po 11. hodině.

Pokud nikdo nic dalšího nenavrhuje ke změně - ano, pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl, kolegyně a kolegové, požádat - v úterý jsem zde vystoupil a požádal jsem vás o pevné zařazení sněmovního tisku 238, bodu 19. Požádal jsem o jeho zařazení na úterý po pevně zařazených bodech. Jednání proběhlo, ale zůstali jsme, jak se říká, těsně před branami. Je to krátký tisk. V podstatě očekávám, že nebude široká diskuse, protože ani ve výborech taková diskuse neprobíhala, takže bych vás požádal o zařazení tohoto tisku na dnes.

Teď od vás asi budu potřebovat pomoc, pane předsedající. Teď v dopolední části ještě před 11. hodinou. Nevím, jestli jsou nějaké pevně zařazené body.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to zrekapituluji, abychom si všichni rozuměli. Pevně zařazeným bodem do 11 hodin je bod 284, informace ministra dopravy o vysokorychlostních tratích, bod 25, provoz na pozemních komunikacích ve druhém čtení, a poté návrh paní kolegyně Chalánkové, pokud jej odhlasujeme, potom by byl jako čtvrtý bod dnes do 11 hodin, protože od 11 hodin máme napevno zařazenou Pařížskou dohodu ministra životního prostředí, to je bod 209, pak bod 263, což je bod ministra dopravy, to je Státní fond dopravní infrastruktury, a bod 269, zpráva o stavu zemědělství. Ale protože tady ministr zemědělství není, tak pravděpodobně o tom nebudeme moci jednat.

Máme tam návrh pana předsedy Kolovratníka. Ten navrhuje výroční zprávu ČRo jako čtvrtý bod. Toto by tedy byl pátý bod na dnešní jednání, nebo čtvrtý bod do 11 hodin, pokud dojednáme paní kolegyni Chalánkovou.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano. Já bych požádal o zařazení právě před 11. hodinou, kde jsou pevně zařazené body, to znamená po pevně zařazených bodech pana ministra dopravy, a pokud bude hlasován, tak návrh, který předložila paní poslankyně Chalánková, takže buď jako třetí v případě neodsouhlasení návrhu paní Chalánkové, nebo čtvrtý, do 11 hodin.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Ještě pan kolega Adamec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jménem klubu občanských demokratů protestovat proti způsobu řízení této schůze. Teď měly být interpelace a podle našeho názoru nemůžeme teď měnit program schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, pane poslanče, to je sice dobrá námitka. Pokud to berete tak, že nesouhlasíte s postupem předsedajícího, tak to nechám odhlasovat. Ale mimo jiné toto byl v úterý výsledek ranní porady politického grémia, to znamená předsedů poslaneckých klubů a místopředsedů Sněmovny, kteří se jí zúčastnili. Upozorňovali jsme na to, že ve chvíli, kdy nebude písemná interpelace, tak se bude načítat změna programu hned. A ta podmínka, pro kterou jsme odkládali minulý týden interpelaci poslance Zdeňka Ondráčka na ministra Chovance, je stále platná, já ji nemohu porušit. Čili ten bod se musel zatím nedoprojednat, takže v tomto ohledu - pokud trváte na tom, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o mém postupu, tak to samozřejmě dám odhlasovat.

Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Já nedám návrh na hlasování, ale považoval jsem za nutnost na to upozornit. My s tím prostě nesouhlasíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ano, pan poslanec Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, jenom pro pořádek, byl jsem na té poradě a dosvědčuji, že je to tak, jak předsedající tvrdí. Jenom pro upřesnění, za klub ODS tam - pravda, poněkud později, ale přece jenom - přišla paní kolegyně Černochová a neprojevila nesouhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ale není tam žádný návrh na hlasování, budeme tedy hlasovat rovnou o jednotlivých návrzích.

První věc, která je k hlasování, je zařazení bodu 173, tisku 977, návrh paní poslankyně Chalánkové a dalších, ústavní výchova, jako třetího pevně zařazeného bodu na dnešní dopoledne do 11 hodin.

Rozhodneme v hlasování číslo 193, které jsem zahájil a ptám se, kdo je pro zařazení ústavní výchovy. Kdo je proti? Děkuji vám. (Připomínka z pléna.) Tam jsou dva pevně zařazené body, protože ten první bod, písemné interpelace, odpadl. (Hlásí se poslankyně Chalánková.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já bych to ještě upřesnila. My jsme si to včera říkali. Tam byly dva pevně zařazené body a občanské průkazy jako třetí. Říkal mi to pan předseda Faltýnek. Potom jsem to chtěla nechat zařadit. Pokud jsou tam jenom dva, tak potom jenom dva. Záleží na tom, kolik jich tam pevně zařazených je, ale po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Já prohlašuji hlasování číslo 193 za zmatečné, protože jsem nenechal dohlasovat. Ale jsou tam skutečně jenom dva pevně zařazené body, protože ten návrh, který vzpomínáte, nebyl prohlasován a v programu schůze jsou body 284 a 25.

 

Čili u tohoto bodu 173 bychom hlasovali o pevném zařazení jako třetího bodu dnešního jednání mezi 9. a 11. hodinou.

Zahájil jsem hlasování číslo 194 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 194, z 90 přítomných pro 61, proti 13. Návrh byl zařazen a ústavní výchovu budeme projednávat jako třetí bod.

 

Dále pan poslanec Mihola navrhl zařazení bodů 55 a 56, správní poplatky, na pátek po pevně zařazených bodech. Ano, pane poslanče? Dobře.

Rozhodneme v hlasování číslo 195, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 195, z 90 přítomných pro 59, proti 20. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kolovratník navrhuje, abychom v bloku zpráv a dalších smluv zařadili jako čtvrtý bod našeho jednání po 11. hodině tisk 893, bod 267, výroční zprávu Českého rozhlasu o hospodaření.

Rozhodneme v hlasování 196. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 92 poslanců pro 67, proti 9. Tento návrh byl také přijat.

 

Poslední hlasování, které máme, je nyní už jako čtvrtý bod - protože prošel návrh paní poslankyně Chalánkové - návrh na pevné zařazení bodu 19, tisku 238, dnes mezi 9. a 11. hodinou.

Zahájil jsem hlasování číslo 197 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 197, z 92 přítomných pro 28, proti 29. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP