(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 55. schůze naší Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám.

Žádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Nejdříve přečtu omluvy neúčasti na dnešním jednání: omlouvá se předseda Poslanecké sněmovny, pan poslanec Petr Adam a Vojtěch Adam ze zdravotních důvodů, z pracovních důvodů pan místopředseda Bartošek a Jiří Běhounek, také na celý den všichni. Ondřej Benešík od 13 hodin z pracovních důvodů, na celý den Martina Berdychová z pracovních důvodů, Adolf Beznoska z osobních důvodů, do 12 hodin Jan Birke z pracovních důvodů, Vlasta Bohdalová na celý den ze zdravotních důvodů, Jaroslav Borka na celý den z osobních důvodů, Milan Brázdil ze zdravotních důvodů, Alexander Černý ze zdravotních důvodů, René Číp ze zdravotních důvodů, Ivana Dobešová je na zahraniční cestě, Radim Fiala z rodinných důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, Radim Holeček ze zdravotních důvodů, Jiří Junek bez udání důvodu, David Kádner ze zdravotních důvodů, Zuzana Kailová ze zdravotních důvodů - ti všichni byli na celý den. Martin Komárek do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jiří Koskuba je na zahraniční cestě, Roman Kubíček se omlouvá v době od 10.45 do 14 hodin ze zdravotních důvodů, Jana Lorencová ze zdravotních důvodů na celý den, Miroslava Němcová bez udání důvodu na celý den, Igor Nykl ze zdravotních důvodů také na celý den, Markéta Pekarová Adamová do 10.30 z pracovních důvodů, Ivan Pilný do 11.30 z pracovních důvodů, na celý den se dále omlouvají Lukáš Pleticha z pracovních důvodů, Karel Pražák ze zdravotních důvodů, Roman Procházka z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup z pracovních důvodů, Zuzana Šánová z pracovních důvodů, ze zdravotních důvodů Ladislav Šincl, z důvodu zahraniční cesty Pavel Šrámek, z osobních důvodů Karel Tureček, bez udání důvodu Milan Urban, z pracovních důvodů Helena Válková, ze zdravotních důvodů Jan Volný, na zahraniční cestě je místopředseda Radek Vondráček, z osobních důvodů se omlouvá na celý den Josef Vondrášek, z pracovních důvodů Vlastimil Vozka, z rodinných důvodů Rostislav Vyzula, ze zdravotních důvodů Kristýna Zelienková a z osobních důvodů Jiří Zemánek.

Prosím, dávejte dobrý pozor. Z členů vlády se omlouvají - to má vliv na dnešní interpelace, jak na ústní, tak na písemné: Bohuslav Sobotka je na zahraniční cestě, Andrej Babiš z pracovních důvodů, Pavel Bělobrádek je na zahraniční cestě, Milan Chovanec z pracovních důvodů na celý den se omlouvá, Marian Jurečka je na zahraniční cestě, na dopolední jednání, tedy bude na ústní interpelace, Miloslav Ludvík, Michaela Marksová je na zahraniční cestě, Martin Stropnický na dopolední jednání z pracovních důvodů, čili na odpolední interpelace bude, Karla Šlechtová je na zahraniční cestě, Kateřina Valachová do 14.30 z pracovních důvodů se omlouvá, bude tedy na interpelacích, Lubomír Zaorálek se omlouvá na celý den z pracovních důvodů.

To jsou tedy omluvy. Dnešní den bychom měli zahájit bodem 293, což jsou odpovědi členů na písemné interpelace. Nemohu ho zahájit, protože usnesení Poslanecké sněmovny z minulého týdne je, že přerušujeme interpelaci pana poslance Zdeňka Ondráčka do přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance, ten důvod tedy stále platí a nemůžeme tedy tento bod projednávat. Z tohoto důvodu mohu dát nyní prostor k vystoupení poslankyň a poslanců na změnu schváleného pořadu 55. schůze, protože jinak bychom to dělali až po bodě 293. Nikoho nevidím, kdo by měl zájem o změnu pořadu schůze. Budeme tedy...

A pardon, vidím paní poslankyni Chalánkovou. Omlouvám se.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já se omlouvám, bylo to poněkud rychlé. Já jsem se chtěla přihlásit ke změně programu schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, můžete, samozřejmě k programu schůze, paní poslankyně. Já požádám sněmovnu o klid, abych vás dobře slyšel.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Já bych prosila, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, o zařazení svého bodu, který předkládáme s kolegyněmi poslankyněmi - je to bod č. 173, sněmovní tisk 977, ústavní výchova - dnes po pevně zařazených bodech. Pokud mám správné informace, měly by tam být tři pevně zařazené body. Takže po tom třetím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já tedy přečtu. Pevně zařazenými body na dnešní jednání je zpráva ministra dopravy Dana Ťoka o vysokorychlostních tratích a bod 25, jde o sněmovní tisk 807, to je otázka pozemních komunikacích ve druhém čtení. Dále bychom se měli zabývat body z prvních čtení poslaneckých návrhů zákonů. A první by byl přerušený bod 83 o Ústavním soudu. Poté by tedy byl navržený bod paní kolegyně Chalánkové a dalších tak, jak ho navrhla.

Další, kdo se hlásí, je pan poslanec Mihola. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu 55, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů, čili zákon o oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 816. A také ještě bodu 53, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tedy sněmovní tisk 862, a to na pátek jako druhý a třetí bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže abych vám dobře rozuměl, pane poslanče: 55 a 56, body ministra zemědělství, na zítřek, protože pan ministr je na dnešek řádně omluven? Čili na pátek, ano. Pátek za pevně zařazené body. Tak. A ty správní poplatky? Také. Dobře.

Ještě někdo? Ano, pan předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Dobré dopoledne a omlouvám se, já jsem si pro ten podklad běžel, tak jsem zadýchaný. Já bych poprosil ne za volební komisi... (kašle) pardon... ale jako člen volebního výboru, tedy mediálního výboru, o pevné zařazení bodu č. 267, je to sněmovní tisk 893 a je to bod, který se jmenuje Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu... (Opět kašle.) Já se omlouvám. O hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015. Je to jedna z těch typických mediálních zpráv o činnosti nebo hospodaření jak tedy rozhlasu, tak televize. Tato je za rok 2015 a my už všechny ostatní zprávy projednány máme. Tato je z toho roku jediná, která vlastně zbyla, která se ještě nedoprojednala. Proto bych tedy prosil, abychom se jí dneska věnovali. Je to záležitost zhruba pěti minut. A prosím, aby byla zařazena napevno do toho bloku zpráv po 11. hodině. Třeba za všechny předchozí pevně zařazené body. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP