(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu zpravodaji. Ano, má pravdu, žádný z těchto návrhů nezazněl. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Takže můžeme přistoupit k hlasování. Kolegy už jsem přivolal z předsálí. Já vás přece jenom raději odhlásím, abychom měli... (Chvíli vyčkává.) Poprosím vás o přihlášení a přistoupíme k hlasování.

 

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 158, přihlášeno 92 poslanců, pro 90, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zdravotnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím. Tedy konstatuji, že žádný další výbor navržen nebyl a ani nezazněl žádný návrh na zkrácení lhůty.

Končím projednávání tohoto bodu, tento uzavírám. A vzhledem k avizované dohodě předsedů klubů přerušuji jednání této schůze na úterý příští týden, to bude 28. února ve 14.00 hodin, kdy budeme pokračovat bodem 283.

Já vám všem přeji hezký pohodový víkend. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo ve 13.31 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP