(12.40 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já jsem sledoval ráno diskusi v České televizi, a nestačil jsem se divit, vystoupení pana tiskového mluvčího České obchodní inspekce s tím, že základní argument je, že při nějakém zásahu zamkli inspektora na hodinu, než přijela policie, do skladu. Já bych se zeptal, jestli toho inspektora zamknou také tak, nebo nezamknou, když bude mít změněnou identitu.

Já si myslím, pane ministře, jestli máte po zbytek svého mandátu - protože pan Sobotka, zjevně nešlo o operátory, ale o nějaké nabízení trafik před sjezdovým vyjednáváním - zda máte tolik cti a tuto hanebnou novelu stáhnete, ať sem přijde váš nástupce s přepracovanou, alespoň bez toho paragrafu. Já chápu, že už by vám to mohlo být jedno, ale že se to dá případně i odstranit tady ve druhém čtení. Nicméně si myslím, že buď jste tomu nevěnoval už pozornost, ale že opravdu tohle nemyslíte vážně.

Já se tady při tom usmívám, ale ono to zase tolik k smíchu není. A já bych velmi varoval před tím. Koalice tady prosadila velkou řadu nebezpečných věcí, které jsou snadno zneužitelné, a samozřejmě před volbami budete argumentovat tím, že se vůbec nic neděje, přece vidíte, že to není zneužíváno. Já bych vám tady mohl posloužit z pražských reálií před časem, kdy si jeden pán na Smíchově také jistou dobu něco připravoval, a teprve v následujícím období to, v uvozovkách, zúročil.

Já dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona v prvém čtení. V případě, že tomu tak nebude, neprojde to, tak návrh na vrácení k přepracování. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane poslanče, vy jste navrhl vrácení předloženého návrhu už 1. 2. a podle jednacího řádu by se měl hlasovat jako první. Já to beru, že teď dáváte druhý a budeme hlasovat postupně tak, jak jednací řád předpokládá.

Má ještě někdo zájem v obecné rozpravě? Pan ministr se hlásí v obecné rozpravě. Máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího panu předsedovi Laudátovi vzkázat, že stáhnout návrh vládního zákona není v mé kompetenci, protože to je vládní návrh. On to samozřejmě ví, takže předpokládám, že to byl žertík. Chtěl bych doufat, že se v jednání ve výborech podaří vyřešit všechny problémy, protože bagatelizování problémů, že šmejdi prodávají nějaké papiňáky nějakým důchodcům, je myslím nedůstojné této síně, a proto bych vás chtěl požádat, abyste odmítli návrhy na stažení tohoto zákona a jeho zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, jestli chce ještě někdo vystoupit. Pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Já to nebagatelizuji, ale jestli si tady jeden pan vicepremiér buduje svoji polosoukromou armádu v celní službě, na MPO si někdo bude budovat další svoji armádu nebo bezpečnostní složku, kde chcete s tím skončit?

Promiňte, ale mě by například zajímalo - a předpokládám, že to tedy projde, a vzhledem k tomu, že je to v rezortu Ministerstva průmyslu a obchodu, tak že to doputuje na hospodářský výbor, a já budu moc rád, aby tam přišlo vedení ČOI. Já se jich hodně budu ptát, ať se na to dopředu připraví, jestli mají zpracované algoritmy svých činností tak, jak řešit krizové situace, ke kterým případům přivolávají a dělají společné akce s policií, jak se může stát, že někde zamknou inspektora i přesto, že tedy zjevně neměl skrytou identitu. Tak proč trvá, že někdo přijde vysvobodit člověka, zda v tom konkrétním případě, proč to policii trvá hodinu, zda v tom konkrétním případě byl předložen služební průkaz, zda bylo podáno trestní oznámení na dotyčného. Víte, to, že někdo někoho zamyká, čímž ohrožuje jeho bezpečnost, vezměte si, že kdyby - nevím, čí to bylo skladiště nebo obchod nebo prostory - tam vypukl požár, tak ten dotyčný tam uhoří.

Já jsem takovéto zamykání zažil na Smíchově v ODS počátkem minulé dekády. Nebyl jsem já tím zamčeným na balkoně. Ale v té souvislosti vznikla velmi zajímavá diskuse o tom, co by se dělo, kdyby vypukl požár, kdo by potom nesl odpovědnost za to, že někdo tam při schůzi nepohodlného člověka zamkne, tak aby nemohl jít dolů a hlasovat. Takže těch zamčených, jsou to nejenom obchodní inspektoři, ale je to celá řada lidí jinde.

Nicméně zcela vážně. Myslím si, že se budu ptát, a byl bych rád a budu požadovat, aby na to projednávání přišlo vedení ČOI a vysvětlilo, jak vlastně funguje. Protože jestli je to takováhle kovbojka... Přece už musí vědět, kdy jdou do problematické kontroly, kdy nejdou na problémové kontroly. Každá instituce, zvlášť když jde o to, kde může vzniknout riziko násilí, riziko poškozování a podobně, jsou to nepříjemné záležitosti, silové zásahy, tak snad by měli mít algoritmy, aby byli bezpeční. Ale dávat kompetence kvůli této problematice... Já vím, že ČOI dělá i výrazně náročnější akce, prostě prodej, odhalování skladů, kopií výrobků a podobně, jde tam o miliony, nejde o ty papiňáky, já jsem si toho vědom. Ale tam snad by měla s nimi zasahovat Policie České republiky. Děkuji. (A Celní správa, dodává kdosi z pléna.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou je přihlášený pan poslanec Pilný. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych rozhodně chtěl konstatovat, že otevření zákona o České obchodní inspekci není otázka policejního státu, ale je to otázka ochrany spotřebitelů. Je dobře, že ten zákon je otevřen. Jeho textace nemusí být úplně vyhovující, určitě k tomu bude velká diskuse. Ale Česká obchodní inspekce v celé řadě případů funguje jako naprosto bezzubý nástroj a je potřeba s tím něco udělat v zájmu občanů této země a v zájmu ochrany spotřebitelů.

Takže já rozhodně nepodporuji návrh na to, aby tento zákon byl stažen nebo aby byl přepracováván. Je dobře, že půjde do výborů, a je dobře, že k němu bude diskuse. Volá po tom celá řada občanů této země a je to správně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za dodržení časového limitu. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem vystoupit v této části v obecné rozpravě. Jestliže ne, končím obecnou rozpravu a ptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo. Už bylo. Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla jen připomenout, že v rozpravě vystoupilo celkově šest poslanců a poslankyň, zazněl zde návrh na vrácení k přepracování, návrh na zamítnutí této novely zákona a samozřejmě i zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a přistoupíme k hlasování o návrzích. Nejprve mi dovolte, abych ještě přečetl omluvu pana poslance Jaroslava Holíka, který žádá omluvení z jednání dnešního dne od 12.30 do konce jednání z pracovních důvodů.

Já vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Počkáme, až se nám počet hlasujících ustálí.

 

Nejprve budeme hlasovat návrh pana předsedy Laudát o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 102 poslanců, pro 13, proti 75. Tento návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP