(10.20 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Vzdělávání a kreditní systém. Další špatný krok, který někdo udělal, a nyní se všichni těší, až ho napravíme. Určitě jsem pro povinné celoživotní vzdělávání, ale ať si každá organizace vytvoří vzdělávání dle vlastních potřeb, a ne aby to byla honba za kredity, i když mi ta přednáška nebo seminář vůbec nic neřekne.

Zrušení odborného dohledu. Kdo ví, jak to funguje v nemocnicích, ví i to, že tento odborný dohled je mnohdy nedodržován. Ať si každé vedení nemocnice nebo organizace určí svůj adaptační proces a rozhodne, kdy pustí nově nastupujícího zaměstnance samostatně do směny.

Tato novela napravuje mnoho dalších věcí.

Dovolte mi nyní, abych se vyjádřila ke svým pozměňovacím návrhům, které načtu v podrobné rozpravě. Jeden z pozměňovacích návrhů reaguje na koncepční změny, kdy se místo uvedení správní delikt mění na přestupek. Je to na základě koncepčních změn v oblasti správního trestání vedené zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízeních o nich.

Další pozměňovací návrh se týká několika věcí. Jde o úpravu navazující na změnu terminologie vyplývající ze zákona č. 347/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona číslo 385/2012 Sb. a zákona číslo 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Navrhuji zde, aby zdravotnický záchranář bez odborného dohledu mohl jezdit na zdravotnické záchranné službě až po jednom roce výkonu povolání na akutní lůžkové péči nebo urgentním příjmu. Jak všichni víte, záchranná služba se nám přesunula do jiné roviny, kdy dnes vyjíždějí posádky RZP, posádky RV, a je myslím už málo míst v ČR, kde máme posádku RLP, což znamená, že v té posádce sedí lékař, sestra a řidič. Posádka RZP je tedy složena buď ze dvou záchranářů, anebo záchranáře a řidiče záchranné služby. Mnohdy nám z vyšších odborných škol i z bakalářských studií přicházejí záchranáři-studenti, kteří neumějí napíchnout kanylu, neumějí se tak rychle rozhodnout, a myslím si, že v pozici RZP je toto opravdu velice důležité a zajištění žilní linky je jeden z velkých předpokladů toho, aby mnohdy byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče. Takže to je můj pozměňovací návrh.

Dalším pozměňovacím návrhem vypouštím, nebo navrhuji vypustit péči porodní asistentky o kojence, protože si myslím, že porodní asistentce nepřísluší péče o kojence. K samostatné ošetřovatelské péči o děti všech věkových skupin, tj. i o kojence, porodní asistentka není způsobilá. K této péči je odborně způsobilá dětská sestra.

Další pozměňovací návrh se týká aprobační zkoušky, která se dosud dělala v českém jazyce. Zde by se mělo změnit to, že první - opakuji první - písemný test by mohl být v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Po úspěšném absolvování těchto písemných testů pak následuje praktická zkouška a ta již probíhá v jazyce českém.

Dalším pozměňovacím návrhem navrhuji nový nelékařský zdravotnický obor a to je terapeut chronických ran. V současné době je vzdělávání v oblasti péče o osoby s nehojící se ránou realizováno v rámci certifikovaných kurzů či modulu v rámci specializačního vzdělávání. S ohledem na významný socioekonomický dopad prevence a zejména terapie chronických, to znamená nehojících se ran, je nezbytné sjednotit vzdělávací aktivity a zejména využít na důkazech založených poznatků, informací, které následně ovlivní rozsah a kvalitu nabízené poskytované péče.

A poslední pozměňovací návrh, který načtu v podrobné rozpravě, se týká oboru farmacie. V pozměňovacím návrhu navrhuji, aby farmaceutický asistent, který řádně absolvoval šest semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu, pracoval šest měsíců pod odborným dohledem... (Odmlka pro velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně, a požádám Sněmovnu o klid, abyste mohla -

 

Poslankyně Jana Pastuchová: ... čímž bude splněna podmínka praxe, která odpovídá délce praxe v rámci akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu farmacie, a po této době bude farmaceutický asistent schopen se plnohodnotně zapojit do provozu lékárny a může vykonávat všechny činnosti, které farmaceutický asistent vykonává při běžném provozu lékárny.

Já vám děkuji za pozornost a věřím, že tuto novelu zákona co nejdříve schválíme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Janě Pastuchové za její vystoupení, a ještě než dám slovo panu poslanci Rostislavu Vyzulovi k jeho vystoupení v rozpravě, budu konstatovat omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to poslance Jiřího Holečka mezi 10.05 a 14 hodin z důvodu jednání ve volebním kraji a omlouvá se také ministr zemědělství Marian Jurečka, a to od 13 hodin z dnešního jednání.

Nyní pan poslanec Rostislav Vyzula a připraví se pan poslanec Leoš Heger. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Dovolte mi nejprve, abych se vyjádřil celkově k dalšímu kroku legislativního procesu při schvalování tohoto velmi důležitého, naprosto zásadního dokumentu, který se týká zdravotních sester a dalších. Je to nesmírně důležitá novela. Prosím, věnujte jí pečlivou pozornost. A prosím, zkusme se při našem rozhodování zamyslet nad tím, co vlastně naše zdravotní sestry chtějí, co opravdu chtějí a za čím jdou. Jenom malé procento jich požaduje vysokoškolské vzdělání a to je samozřejmě v této novele také umožněno. Nikdo to vysokoškolské vzdělání nezpochybňuje, ale maximální většina sester chce řádné, dobré, důkladné, kvalitní středoškolské vzdělání, kteréžto je potřeba ještě v dalším kroku potom dále domluvit. A tato forma teď, která zde je, tzv. 4+1, vlastně umožňuje jakýsi přechodný krok k tomu, aby nám zdravotní sestry ze zdravotnictví neodcházely.

A teď prosím mi dovolte, abych se věnoval krátce jen svému pozměňovacímu návrhu, ve kterém v podstatě navazuji na včerejší naprosto excelentní seminář, který proběhl zde ve Sněmovně v místnosti číslo 205, Sněmovní 1, a týkal se tradiční čínské medicíny. Nemůžeme zavírat oči před tím, že tradiční čínská medicína zde neexistuje (?). Naopak. Všichni dobře víme, že v naší republice funguje celá řada těchto odborníků, nebo kvaziodborníků, nejsou nikde nijak zařazeni, nevíme o jejich kvalitě. A lidé, kteří se včera zúčastnili jako spíkři tohoto semináře, což byli přední profesoři z univerzit, jako je univerzita Yale nebo Cambridge nebo Gustave Roussy, ústav z Paříže, tak tito především všichni unisono se kloní a zdůrazňují, že je důležitá kvalita. Oni sami nechtějí, aby tento obor byl zprofanován tím, že celá řada tzv. odborníků se tomuto bude věnovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP