(9.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Negativní, nedoporučuje.) Paní ministryně? (Nedoporučuje.) Ano, děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 142, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 142, z přítomných 148 pro 56, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Protože jsme hlasovali o obou návrzích, které byly předneseny, budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 821, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 143 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 143 z přítomných 146 poslanců pro 103, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 218.

S náhradní kartou 31 hlasuje předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Pan kolega Chvojka se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Děkuji, já jenom na záznam, nezpochybňuji hlasování. Já jsem u toho předposledního hlasování hlasoval ano", omylem, ale názorově jsem byl velmi silně proti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, tak je to pro stenozáznam, pane ministře, a můžeme pokračovat. Dalším bodem je bod číslo

219.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 877/ - třetí čtení

Jde o přerušený bod, který jsme projednávali 22. února, ale přerušili jsme ho pro nepřítomnost navrhovatele, kterým je pan ministr Richard Brabec. Připomínám, jsme ve třetím čtení. Požádám pana poslance Josefa Nekla, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem garančního výboru, výboru pro životní prostředí. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 877/2, který vám byl doručen 1. února letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 877/3.

Ptám se navrhovatele, pana ministra životního prostředí, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Já vám ještě, pane ministře, znovu zjednám klid. Ti, kteří diskutují už projednaný tisk, nechť ho diskutují v předsálí. A už je myslím hladina hluku taková, že budeme všichni rozumět.

Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, lepší už to nebude. Děkuji, pane předsedající, za slovo a i závidím vám ten optimismus, že se mi pokusíte zjednat klid, ale bude to rychlé, takže možná si ho i udržím.

Já jsem se především chtěl omluvit za ten minulý týden, ale skutečně byl jsem řádně omluven, pardon, za tento týden, kdy to mělo být na programu, byl jsem řádně omluven a pouze tam nastalo nějaké nedorozumění.

Já bych chtěl jenom připomenout, že hlavní částí této novely je snaha omezit spotřebu lehkých plastových tašek. Myslím, že tam to směřuje především. A druhý cíl je upravit nebo aktualizovat celkové cíle třídění, recyklace obalových odpadů na nové období. To jsou dva hlavní cíle. A myslím, že teď už se můžeme věnovat jednotlivým pozměňovacím návrhům, kterých není mnoho, takže se s tím určitě vyrovnáme rychle. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Otevírám rozpravu, do které se hlásí s přednostním právem zpravodaj, s přednostním právem předseda klubu ODS a potom řádně přihlášení páni poslanci Böhnisch, Golasowská, Zahradník. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, kolegové. Já také velmi stručně. Jenom bych vás chtěl seznámit, že před třetím čtením se sešel výbor životního prostředí na svém 40. zasedání dne 8. února. Projednal podrobně všechny došlé pozměňovací návrhy, přijal k nim stanovisko a přijal proceduru hlasování, se kterou vás poté seznámím při svém vystoupení k hlasování o zákonu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Velmi často tady slyším od mikrofonu: Brusel nám něco nařizuje, my za to nemůžeme, dělá to Brusel, musíme implementovat, nebo bude pokuta, sankce vůči České republice. A já mám jednoduchý dotaz na pana ministra, proč navrhuje vyšší limity, než nám ukládá Brusel. Já rozumím tomu, že máme nějaké povinnosti, které máme splnit, a vy hujersky navrhujete, že budeme ještě přísnější a ještě lepší než ta Evropská unie. A já se ptám proč. Proč nestačí splnit naše povinnosti, proč si tam ještě musíme nějaké procentíčko přihodit? Co z toho máme, komu to slouží? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní pan poslanec Robin Böhnisch v rozpravě, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Já jdu jenom s legislativně technickou úpravou svého pozměňovacího návrhu, kdy mi při přepisu ještě vypadla věta: v bodě 13 se slovo "lehkou" zrušuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Legislativně technickou úpravu si poznamenal pan zpravodaj. Nyní paní poslankyně Pavla Golasowská, připraví se kolega Zahradník. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, přeji krásné páteční dopoledne. Já bych vás chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se nachází pod písmenem C jako sněmovní dokument pod číslem 5642 a týká se zpoplatnění kromě lehkých plastových odnosných tašek i velmi lehkých plastových odnosných tašek, jejichž tloušťka stěny je do 15 mikronů. Chtěla bych ještě říct, že například Velká Británie zpoplatnila již všechny plastové tašky i sáčky, Francie zakázala prodej i výdej také lehkých jednorázových igelitek. Jako řešení nabízím papírové sáčky, recyklovatelné sáčky, nebo jsou také na trhu již pratelné sáčky pod názvem Frusack, které si lze zakoupit a délka jejich užívání je dva roky.

Zároveň bych chtěla poděkovat Ministerstvu životního prostředí, že podniká nějaké kroky v tom, aby životní prostředí nebylo zatíženo plasty tak jak doposud. Možná jenom pro zajímavost, že konkrétně v roce 2015 bylo vyrobeno 36 tisíc tun pytlů a sáčků z polymerů etylenu, což tvoří oproti roku 2011 až 30procentní nárůst. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Golasowské. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, řádně přihlášený do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já opakovaně k tomuto návrhu vystupuji a moje vystoupení má vždycky dvě části. V první se vyjádřím souhlasně a s podporou k té myšlence omezit používání plastových tašek, což je nešvar, který nás trápí, a ty tašky pak zaplavují někdy dokonce i na naši přírodu. Myslím si, že každý z nás by si klidně mohl na nákup do supermarketu pořídit nějakou velkou tašku a mohli bychom přestat s tím masivním používáním plastových nákupních tašek. To zpoplatnění je tedy podle mého názoru správná myšlenka. Musím se přiznat, že si neumím představit realizaci zpoplatnění těch lehkých nákupních tašek, těch pytlíků, ale to je věc jiná, k tomu se asi vyjádříme hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP