(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Ano, pan poslanec Zbyněk Stanjura se hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Ještě než vám dám slovo, opět požádám sněmovnu o klid. Je pátek dopoledne, hlasujeme ve třetím čtení a prosím tedy, abyste věnovali potřebnou pozornost těm návrhům a vystoupením, případné debaty o jiných tématech přenesli do předsálí. Ještě chvilku počkáme, pane předsedo. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď budu mluvit k těm, kteří sedí od této druhé řady směrem doprava z mého pohledu. K levicovým poslancům v této chvíli nemluvím, protože ti milují sociální dávky a chtějí zavést další, úplně novou. Ale nás ostatních je tady dost k tomu, aby nová sociální dávka nevznikla. Pokud si přečtete to velmi slabé zdůvodnění, proč ji máme zavést, tak musíte podpořit můj pozměňovací návrh. Žádný racionální důvod k tomu není, žádná situace v rodinách se nezlepší, vyrobíme zase problém zejména malým zaměstnavatelům, těm, kteří mají jenom několik úvazků, pravděpodobně zvýšíme počet dnů, kdy jejich zaměstnanec nebude v práci, zatížíme státní rozpočet přibližně částkou 750 až 800 mil. korun ročně, což je za volební období přes 3 mld. Vzpomeňte si, kolegyně a kolegové, když hlasujeme o pozměňovacích návrzích ke státnímu rozpočtu, ty návrhy většinou chtějí pomoci dobré věci, tu je to 50 mil., tu je to 300 mil. na vědecké knihovny, tu je to něco jiného a my vždycky slyšíme z úst i sociální demokracie - nejsou na to peníze. Víte, že dlouhodobý problém českého státního rozpočtu je neúměrně vysoká výše mandatorních, to znamená povinných výdajů, a chystáte se někteří z vás zvýšit mandatorní výdaje. A zkušenost, politická zkušenost říká, že je mnohem jednodušší zavést novou dávku než ji poté zrušit. Ještě to můžeme zastavit, ještě můžeme smysluplně debatovat, jak podpořit rodiny s dětmi třeba tou částkou 800 mil. korun jinak než nárokovou, povinnou sociální dávkou.

Já vás skutečně prosím o to, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, nebo náš pozměňovací návrh, abych si ho nepřivlastňoval, ale myslím, že mnozí z vás se mnou souhlasí, a opravdu je nás tady dost k tomu, abychom zabránili vzniku nových sociálních dávek. Já mám pocit, že se občas blížíme k nešťastnému roku 2006, kdy v období před sněmovními volbami Poslanecká sněmovna zvýšila mandatorní výdaje zhruba o 80 mld. korun ročně. Vyříkáte, že je to jenom 750 mil., ale zatím, zatím. Když čtu plány paní ministryně, co všechno chce ještě udělat, jaké peníze chce ještě utratit, tak nevím, kde to skončí. Tak to zkusme zarazit hned teď, pak i paní ministryně pochopí, že už nebude chodit se zvyšováním sociálních dávek v tomto volebním období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Mám dvě přihlášky, faktickou poznámku pana poslance Opálky a přednostní právo pana předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, já bych jenom, ať se pohybujeme ve správných kategoriích, co to vlastně je sociální dávka. Tady jde o nárok z pojištění, které je hrazeno ze mzdy, a tam jsme tedy v převisu, dlouhodobě nečerpáme, čili je tam přebytek. Takže nejde o sociální dávku z hmotné nouze nebo z nějakého jiného systému. Prostě je to nárok z nemocenského pojištění, který je obvyklý v řadě zemí Evropské unie, a myslím si, že je to na podporu mladých rodin a na podporu porodnosti a v tomto poslanecký klub KSČM problém nemá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi a nyní pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Promiňte, že minutu zdržím, ale neodolám, abych jako pamětník nezavzpomínal, když jsem poslouchal pana kolegu Stanjuru -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás, pane předsedo, ještě chvilku přeruším a znovu požádám o klid. Je tady nesmírný hluk a já neslyším, co říkáte, a potom těžko mohu reagovat na případné procedurální návrhy. Děkuji, můžete mluvit.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Když jsem poslouchal pana kolegu Stanjuru, který sděloval pozici ODS, kterou pokládám za naprosto správnou, a poslanecký klub TOP 09 se bude chovat stejně, tak jsem si nemohl nevzpomenout na to, kdo přišel s otcovskou dovolenou jako úplně první politik. Nevíte? Ministr práce a sociálních věcí, první místopředseda vlády Petr Nečas a měl s tím tenkrát v Topolánkově vládě hrozný problém s tehdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem a přetahovali jsme se o to hrozným způsobem. Petr o to strašně stál. Mezitím své pozice ODS posunula, ale to vzpomínání je docela zajímavé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi za jeden historický exkurz. A pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ještě než pokročíme, konstatuji, že náhradní kartu číslo 3 má pan poslanec Radim Fiala. Omlouvá se z dnešního jednání z pracovních důvodů Milan Šarapatka a dále se omlouvá pan ministr dopravy Dan Ťok z dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.

Můžeme tedy pokračovat. Je zájem o závěrečné slovo, paní ministryně, po rozpravě ve třetím čtení? Nemáte. Paní zpravodajka také nikoli závěrečné slovo. Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko. (Trvalý hluk v sále.)

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, já bych si vám dovolila navrhnout proceduru, tak jak byla schválena v garančním výboru a je uvedena v usnesení 243. Návrh na zamítnutí podán nebyl. Legislativně technické úpravy podány také nebyly, pokud by byly, ty bychom hlasovali jako první. Takže dále nás čeká, nebo se dostáváme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Jako první by to byl návrh A poslankyně Jany Pastuchové, potom pozměňovací návrh -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, já vás opět přeruším. Můžeme se už věnovat proceduře hlasování, paní kolegyně, páni kolegové? Děkuji, pokračujte.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Takže další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu B tandemu Stanjura-Pecková. Na závěr bychom potom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo připomínky k proceduře? I když je jednoduchá, nechám ji raději odhlasovat.

Zahájil jsem hlasování číslo 140 a ptám se, kdo je pro proceduru hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 145 pro 140, proti nikdo. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy přikročit k hlasování o jednotlivých návrzích. Požádám paní ministryni a paní zpravodajku, aby řekly názor na pozměňovací návrhy. První návrh.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Takže první návrh je pod písmenem A, pozměňovací návrh poslankyně Jany Pastuchové, která rozšiřuje okruh dotčených osob. Původně se týkal návrh pouze dobrovolných hasičů a paní poslankyně Pastuchová ve svém pozměňovacím návrhu doporučuje rozšířit na ostatní složky integrovaného systému, jako jsou např. vodní záchranáři nebo horská služba a další.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Stanovisko výboru je kladné, doporučuje.) Paní ministryně? (Souhlas.)

Ano, rozhodneme v hlasování číslo 141, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 141 z přítomných 146 pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat. Druhý návrh.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Druhý návrh pod písmenem B pana poslance Stanjury a můj vyjímá otcovskou dovolenou z toho komplexu tří částí, které návrh obsahuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP