(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pokud se nikdo další nehlásí, budeme hlasovat jednotlivě o těchto návrzích.

 

První návrh na změnu pořadu byl od Františka Laudáta na přeřazení bodu 34 z pátého místa na první místo v úterý 28. 2. Ano.

Rozhodneme v hlasování číslo 135, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 135, z přítomných 131 poslance pro 54, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh byl od pana kolegy Štětiny, a to dnes po pevně zařazených bodech informace ministra zdravotnictví, alternativně ministra vnitra, o situaci v radiaci po havárii jaderné elektrárny ve Francii.

Rozhodneme v hlasování číslo 136, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 136, z přítomných 132 poslanců pro 58, proti 24. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Další byl návrh pana kolegy Sklenáka, a to zabývat se vráceným návrhem ze Senátu, zákona číslo 114 o ochraně přírody a krajiny, 1. 3. jako prvním bodem.

Zahájil jsem hlasování číslo 137 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 137, z přítomných 134 poslanců pro 92, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jitky Chalánkové. Budeme se zabývat pevným zařazením bodu 173, tisku 977, a to v alternativě. První hlasování bude středa 1. 3. po bodu 261.

Zahájil jsem hlasování číslo 138 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 138, z přítomných 133 poslanců pro 61, proti 41. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o alternativním zařazení, a to bodu 173, tisku 977, na úterý 28. 2. po pevně zařazených bodech.

Zahájil jsem hlasování číslo 139 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 139, z přítomných 134 poslanců pro 79, proti 31. Tento návrh byl přijat.

 

Změnili jsme tedy program na úterý 28. 2. a na 1. 3. letošního roku pevným zařazením bodu 173 a pevným zařazením bodu číslo 1, zákona o ochraně přírody a krajiny.

Než budeme pokračovat, přečtu další omluvy, které byly doručeny předsedovi Poslanecké sněmovny. Je to omluva z dnešního dne z důvodu nemoci pana poslance Augustina Karla Andrle Sylora a paní poslankyně Adamové od 9 do 9.30 a pana poslance Pavla Šrámka do 10 hodin.

 

Podle pořadu schůze se budeme nyní zabývat bodem

218.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb.,
o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 821/ - třetí čtení

Požádám paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou a zpravodajku garančního výboru pro sociální politiku poslankyni Gabrielu Peckovou, aby zaujaly místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 821/4, který vám byl doručen 18. ledna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 821/5.

Táži se navrhovatelky, paní ministryně práce a sociálních věcí, jestli chce před zahájením rozpravy vystoupit. Paní ministryně? Ano, máte zájem. V tom případě máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já jenom připomínám, že obsahem tohoto návrhu je za prvé zavedení nové dávky, takzvané otcovské poporodní péče, za druhé zvýšení nemocenského na 100 % denního vyměřovacího základu u člena jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a za třetí zmírnění podmínek pro poskytování sirotčího důchodu v těch případech, kdy jeden ze zemřelých rodičů získal jen krátkou dobu důchodového pojištění.

Ještě jsem chtěla podotknout, že co se týče té otcovské, tak už teď se chodí mladí rodiče ptát na úřad práce, protože tato dávka a zájem o ni nám jaksi vyšel z celé řady průzkumů, a jak říkám, už teď se jí vlastně ti lidé dožadují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí. Ještě mi oznámil pan kolega Karel Andrle Sylor, že ruší svou omluvu. Mám to tady doloženo a vidím ho tady. Přišel mi hlásit, že je přítomen.

Nyní tedy otevírám rozpravu. Hlásí se paní zpravodajka. V rozpravě? Ano. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dobré ráno, dámy a pánové. Já vlastně v tom třetím čtení už před vás předstupuji podruhé. To, že se tento návrh týká tří nesouvisejících bodů, už tady zaznělo. Paní ministryně zopakovala, o co se jedná.

Já bych chtěla říci, že to, že ty body spolu nesouvisí, přináší při hlasování o návrhu jako takovém problém, protože někteří z nás mohou mít na jednotlivé části toho návrhu různý názor, některé části chtějí podpořit, jiné ne. Například TOP 09 naprosto jednomyslně souhlasí s částí, která se týká dobrovolných subjektů, na druhou stranu co se týče otcovské dovolené, tak jak je tady navržena, s tím TOP 09 nesouhlasí, takže vlastně proto jsme i s předsedou klubu ODS panem poslancem Stanjurou podávali pozměňující návrh, aby tato byla vyjmuta.

Jenom potom navrhnu proceduru atd. dle svých práv a povinností. Jenom jsem toto chtěla poznamenat, že nebude lehké se rozhodnout o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce za její vystoupení v rozpravě. Nyní paní poslankyně Radka Maxová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Radka Maxová: Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já bych jenom ve zkratce chtěla říci, že zavedení nové dávky není úplně naším cílem, takže já osobně budu hlasovat proti, a to z několika důvodů. Jednak si myslím, že v současné době už v naší republice existují další nástroje, které mohou rodiny a otcové využívat, ať jsou to flexibilní úvazky práce z domova či například ošetřování člena rodiny, které samozřejmě předepíše lékař a je ve stejné výši a možná ještě v delší době.

Za druhé proto, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nám sem přesouvá další dvě novely ohledně zákona o nemocenském pojištění, a to dlouhodobé ošetřovné, které už vlastně máme ve Sněmovně, a samozřejmě připravuje i změnu podpory dlouhodobě pracovně neschopných lidí bez jakékoliv analýzy. Už jenom z toho důvodu, že vlastně z nemocenského pojištění se nám budou teď v poslední době čerpat miliardy a miliardy, tak bych chtěla upozornit, že zrovna otcovská se nám pohybuje kolem 800 milionů ročně, a i když se naší republice teď daří, tak si myslím, že se nám za pár let nemusí dařit tak jako teď, a jsem zvědavá, kde ministr financí, který samozřejmě bude muset sehnat peníze, na to potom vezme.

Já jsem proti a tak budu také hlasovat. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP