(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 55. schůze naší Poslanecké sněmovny, všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Petr Adam ze zdravotních důvodů, Vojtěch Adam do 11.30 ze zdravotních důvodů, bez udání důvodu Ivan Adamec, ze zdravotních důvodů Pavel Antonín, z pracovních důvodů Jan Bartošek, z důvodu zahraniční cesty Zuzka Bebarová Rujbrová, z pracovních důvodů Martina Berdychová, ze zdravotních důvodů Milan Brázdil, z pracovních důvodů Jana Černochová, z osobních důvodů René Číp, z důvodu zahraniční cesty Ivana Dobešová, ze zdravotních důvodů Vlastimil Gabrhel, z pracovních důvodů Petr Gazdík, z pracovních důvodů Stanislav Grospič, Miloslav Janulík z pracovních důvodů, také David Kádner z pracovních důvodů, do 9.15 Jaroslav Klaška z osobních důvodů, Václav Klučka na celý den z osobních důvodů, Michal Kučera z pracovních důvodů, od 11.45 z pracovních důvodů Petr Kudela, na celý den z pracovních důvodů Jaroslav Lobkowicz, z osobních důvodů Jana Lorencová, z pracovních důvodů Soňa Marková, ze zdravotních důvodů Igor Nykl, z pracovních důvodů Tomio Okamura, Herbert Pavera z pracovních důvodů, z rodinných důvodů Pavel Plzák, z osobních důvodů Ivo Pojezný, ze zdravotních důvodů Karel Pražák, z důvodu zahraniční cesty Ladislav Šincl, od 13 hodin Lubomír Toufar z osobních důvodů, Vladislav Vilímec z osobních důvodů na celý den, Jan Volný ze zdravotních důvodů na celý den, Zelienková Kristýna ze zdravotních důvodů na celý den, Jiří Zemánek bez udání důvodu, z osobních důvodů Jiří Zlatuška a z pracovních důvodů Marek Ženíšek také na celý den.

Z členů vlády se na dnešní den omlouvají: z rodinných důvodů Andrej Babiš, do 13 hodin z pracovních důvodů Pavel Bělobrádek, z pracovních důvodů Robert Pelikán na celý den, Kateřina Valachová a Lubomír Zaorálek také z pracovních důvodů na celý den.

Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazeným bodem 218. Jde o sněmovní tisk 821, jde o třetí čtení nemocenského pojištění, a potom další body z bloku třetích čtení, u kterých jsou také splněny zákonné lhůty. Jedná se zejména o body 219 a 222 - sněmovní tisk 877 o obalech a 888 pozemní komunikace. Dále pevně zařazené body 18, 17, 9, 47, 59. To jsou z bloku druhých čtení. V případě vyčerpání programu bychom pokračovali dalšími body z bloku druhých čtení.

Teď ale vidím pana předsedu klubu TOP 09 pana poslance Františka Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. (Rušno v sále.)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, pane místopředsedo za slovo. Dámy a pánové, já vás chci poprosit. Já jsem odcházel z grémia s tím, že byla shoda na tom, že bod 36, dneska je to v tom novém seznamu bod 34, tisk 848, a je to ten návrh na změnu zákona o dani z příjmu a týká se dárců krve, je pevně zařazen jako první bod příští úterý. Teď jsem včera zaregistroval, že zřejmě došlo k omylu a že tam není zařazen. Proto bych navrhoval, abychom to vyřešili tak, abychom hlasovali o tom bodu 34, že bude pevně zařazen na úterý příští týden, jako první bod.

Děkuji za toleranci. Už jsme to několikrát prohlasovali a už je to skutečně zacyklená záležitost, abychom ho konečně ve druhém čtení... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já to tam ale zařazené mám. V upraveném pořadu schůze podle schválených změn eviduji bod 34 na úterý jako pátý pevně zařazený bod. Je to tisk 848/2.

 

Poslanec František Laudát: Já vím, ale já jsem odcházel z grémia s tím, že pan předseda Hamáček tam jasně řekl, že to je první bod v úterý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili přeřazení z toho pátého bodu na první. Rozumím tomu teď už. Pan kolega Štětina se hlásí k pořadu schůze. A poté pan kolega Sklenák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den, vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych měl jenom krátké doplnění -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím o klid sněmovnu!

 

Poslanec Jiří Štětina: Já bych si dovolil požádat o krátké doplnění dnešní schůze, abychom dostali informaci o tom, jaká je situace po havárii atomové elektrárny ve Francii. A jenom velmi stručnou větu by mně stačilo, protože se na to občané naší republiky moc ptají a mají obavy, zda nestoupá přirozená radioaktivita. Takže jedna věta bude stačit. Je stav takový na našem území, nemusíme mít obavy, nebo přirozená radioaktivita stoupla. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan kolega Štětina navrhuje informaci pravděpodobně ministra zdravotnictví, předpokládám, nebo vnitra. Dobře. Prostě jednoho z členů vlády, který je za to odpovědný, aby podal informaci o úrovni radioaktivity po havárii jaderné elektrárny ve Francii. Nebo jestli pan ministr životního prostředí se hlásí k takové informaci... Nehlásí, evidentně. Dobře. Pan kolega Roman Sklenák. Nechám o tom hlasovat, pane kolego. Prosím. (Silný hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Dobré ráno kolegyně a kolegové. Já si dovoluji navrhnout -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ještě jednou požádám o klid! Pane předsedo, já vás přeruším a požádám i vaše kolegy i kolegy z jiných politických stran, aby dávali pozor, protože budeme hlasovat o jednotlivých návrzích na změnu programu. Prosím o klid! Dobře, přerušíme schůzi. (Chvíli vyčkává.) Děkuji.

Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji vám i vám. Já si dovoluji navrhnout pevné zařazení bodu 2, to je návrh vrácený Senátem o ochraně přírody a krajiny. To je tisk, kterým jsme se zabývali tento týden, ale nedokončili jsme jeho projednávání. A navrhuji tedy pevné zařazení na příští středu - 1. března jako první bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: 1. 3. - první bod, ano. Kdo dál na změnu programu? Žádný jiný návrh nemáme. Takže... pardon, paní kolegyně Chalánková. Já ji mám tady písemně, tak se omlouvám. Počítám s vámi. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych vás požádala o zařazení sněmovního tisku 977, je to bod 173 o výkonu ústavní výchovy, variantně. První varianta na středu odpoledne po pevně zařazených bodech paní ministryně Marksové, tedy po bodu 261, protože si přála u toho bodu, který již je otevřen, být osobně přítomna. Variantně na úterý po pevně zařazených bodech - odpoledne po pevně zařazených bodech. Děkuji. (Předsedající: Tedy jako šestý bod.) Vždycky jako první bod po pevně zařazených bodech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP