(17.50 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji. Vážený téměř vždy nepřítomný ministře zemědělství, já mám na vás dva dotazy týkající se investic, zakázek Lesů České republiky. Už jsem se vás na minulé interpelaci, na kterou jste také nedorazil, chtěl zeptat, jak je to s plánovanými investicemi Lesů České republiky v zahraničí, zda je pravdou, že Lesy České republiky chtějí za zhruba jednu miliardu korun nakupovat lesy v Rumunsku. Tak by mě zajímalo, jestli je tento plán správný, nebo tato informace správná, jestli Lesy České republiky počítají s investicemi v zahraničí a případně v jakém objemu.

A dál by mě zajímaly zakázky společnosti Kloboucká lesní za posledních šest let, jakých tendrů se zúčastnila a jestli je pravda, že společnost byla vybrána, aniž by nabízela nejlepší ceny. Podle mých informací se nabídky cenové pohybovaly, třeba že skončila na druhém, čtvrtém, nebo dokonce šestém místě. Přesto byla vybrána. Je tady jisté podezření, že prokuristou této společnosti je bratr generálního ředitele Lesů České republiky, a tak chci vyvrátit všechny mýty, že by snad došlo k nějakému nekalému jednání.

Takže prosím veškeré informace, které se týkají tendrů, kterých se účastnila společnost Kloboucká lesní za posledních šest let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Další v pořadí byl vylosován pan Antonín Seďa se svou interpelací - stáhl ji.

A máme tu tedy interpelaci číslo 29, zkušený tandem, svoji interpelaci přednese pan poslanec Hovorka Ludvík na ministra zdravotnictví Ludvíka Miloslava. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, jestli se zasadíte za zrušení systému zpětných bonusů v českém zdravotnictví, protože neznám obdobné systémy jinde ve světě. Zkušenost, kdy nemocnice nakupují léčiva nebo zdravotnické prostředky a potom dostávají část ceny ve formě zpětného bonusu, protože vykazují zdravotním pojišťovnám za takzvané maximální ceny, číselníkové ceny, je podle mě velmi komplikovaná a ten systém znepřehledňuje. Podle mě jsou to cílené podvody zdravotních pojišťoven. Nakonec jeden z takových podvodů vyšel najevo v Thomayerově nemocnici, kdy v podstatě onkologický lék byl vykazován za cenu, která byla v podstatě předražená o 25 %, respektive firma poskytla bonus Thomayerově nemocnici ve výši 25 %. Na základě toho VZP poslala dopisy na fakultní nemocnice, kde žádá, aby byly vykazovány léčivé prostředky v reálných cenách, nikoliv v cenách číselníkových.

Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem tento fenomén českého zdravotnictví chcete zastavit. Protože například pokud vím, tak na Královských Vinohradech ty zpětné bonusy byly kolem 160 až 200 milionů korun ročně a to samozřejmě zkresluje účetnictví. V některých případech to vylepšuje účetnictví nemocnic, v jiných případech, tam, kde byli méně poctiví ředitelé těch organizací, například na Homolce, tak ty peníze často putovaly na Kypr a do soukromých kapes.

Dále se chci zeptat, co ministerstvo udělá pro to, aby byly zavedeny společné nákupy do jimi zřizovaných nemocnic (upozornění na čas), protože známe soukromé řetězce, které dokážou zásobovat své nemocnice. Takže proč by to nemohlo dělat Ministerstvo zdravotnictví?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík: Vážený pane předsedající, pane kolego ze zkušeného tandemu, já bych začal tedy tím druhým. No, ono kdyby Ministerstvo zdravotnictví bylo tou soukromou firmou, tak by asi dokázalo nakupovat velmi efektivně. Akorát že by nedodržovalo zákon o veřejných zakázkách, o registru smluv, zákon číslo 106 a mnoho dalších, které to bohužel komplikují. Ale to jsem si jenom tak posteskl.

U těch zpětných bonusů musím protestovat proti tomu, že to zkresluje účetnictví, protože ty musí být zavedeny do účetnictví. V podstatě jde o slevu. A teď si řekněme, z jakých je důvodů. Samozřejmě že ta sleva může být z několika důvodů. Jeden z nich je skutečně ten, že ne všechny nemocnice dodržují zákon, že platí do 30 dnů. Dokonce bych řekl, že většina z nich to nedělá. Ty, co to dělají, většinou bývají jaksi bonifikovány, protože samozřejmě té firmě šetří náklady. Z mého pohledu je tam ten určitý problém mezi tím, že se účtuje za ceníkovou cenu, přičemž je tam bonus, pokud se týká konkrétního léku nebo konkrétního zdravotnického prostředku. Na druhou stranu je ale pravdou, že tyhle peníze většinou slouží k dotování těch zdravotních služeb, jejichž úhrada většinou nepokrývá náklady. A tady si prostě musíme odpovědět na tu otázku, jestliže lék stojí tisíc a zdravotní pojišťovna za něj platí tisíc, tak v podstatě ta nemocnice, která s tím lékem má náklady, protože ho skladuje, ošetřuje, má kvůli tomu kvalifikované lékárníky atd. atd., tak vezme tisícovku tady takhle od pojišťovny a tady ji dá firmě. Sama z toho nemá nic.

Takže jedním z řešení, jak tuto praxi, která je neblahá a kterou zavedl v roce 2006 jeden z mých předchůdců David Rath, je vrátit zpátky marži, což jinými slovy znamená, že nemocnice nebudou muset žít z těch zpětných bonusů, ale že si to prostě nahradí marží. Upřímně řečeno, nezdraží to náklady zdravotnictví ani o korunu, ale můžeme to zprůhlednit. Takže jednou z věcí, kterými se zabýváme, je skutečně znovuzavedení marže i na léky, které jdou z lékárny do nemocnice, ne z lékárny přes táru. To je jedna z možností a velmi vážně o tom uvažujeme. Musíme propočítat, jestli to skutečně tuhletu věc přinese.

Faktem je, že ještě je tady druhá věc, a to je velká diskuse, protože jaksi ve chvíli, kdy zmizí zpětné bonusy a budeme účtovat, nebo budeme přesně vidět na ty ceny, které vidíme, dneska může dojít k tomu, že v podstatě nahrajeme těm firmám. Protože upřímně řečeno, ony si řeknou, proč jim budeme dávat bonusy, budeme jim to účtovat jenom za ty plné ceny. A ty odhady zní, že potom nám mohou skokově vzrůst náklady také o miliardy. To je jedna z věcí, z kterých nemám radost, protože představa, že celá úhradová vyhláška příštího roku, nebo to navýšení padne na to, že se prostě tímto způsobem bude vidět na ty ceny, tak ta mě netěší. Já do jisté míry musím přijít na to jako ministr zdravotnictví, jakým způsobem opravdu pokrýt náklady nemocnice.

Paradoxně ještě musím říci, že z hlediska finanční kontroly se ta nemocnice chová špatně. Protože z hlediska finanční kontroly, má-li s nějakým procesem náklady, tak je má vyúčtovat. A tady ta možnost není. Prostě a jednoduše bylo řečeno, že když je lékárna součástí nemocnice, tak se ty náklady někde ztratí a prostě byly uříznuty. Tímto způsobem se v roce 2005 nebo 2006 takzvaně ušetřilo, ale výsledek je tristní. Takže my do jisté míry musíme napravit to, co se děje dneska tím principem zpětných bonusů, a musíme to nahradit tím, že tam vrátíme tu marži. Nic jiného. To je tedy u léků. U zdravotnických prostředků to tedy bude větší problém, protože tam vůbec si neumím představit, jak to je, a jejich ošetřování a skladování a náklady na technickou údržbu jsou daleko horší.

Takže já si nemyslím, že by šlo o nějaký zločin. Já si spíš myslím, že je to nedostatek v metodice systému a my se musíme podívat, jak se na něj dostat.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Má, prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane ministře, váš předchůdce pan ministr Němeček se dokonce zavázal v takovém systémovém materiálu, který se měl týkat úspor v nemocnicích zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, k těm společným nákupům. Když jsem se ptal pana náměstka Landy, tak mi řekl ano, už budeme soutěžit společné nákupy medicinálního kyslíku. To si myslím, že za celou tu dobu je velmi málo. A není pravda, že není zkušenost s tím, že by některé nemocnice nemohly si zřídit společné nákupy, protože pokud vím, tak v jihočeských nemocnicích tato zkušenost je. Nemusí to být jenom třeba řetězec AGEL, ale myslím si, že něco podobného může fungovat i pro státní nemocnice. A divím se jenom tomu, že to ministerstvo ještě dávno nezavedlo.

A kromě toho systému, který zavedl David Rath, tak bych chtěl ještě upozornit na systém, který byl ve VZP, a to byly nákupy léků přes pojišťovnu, kde také se dalo předejít tady těm bonusům. (Upozornění na čas.) A fungovalo to, za paní Musílkové ještě.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, bude ještě reagovat pan ministr? Může.***
Přihlásit/registrovat se do ISP