(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Další interpelaci přednese pan poslanec Karamazov. Pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Novotný, protože další interpelace byly staženy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, naše země má v oblasti železniční dopravy silnou tradici, dokonce jednu z nejhustších železničních sítí na světě. Přesto je železniční síť již na hranici své kapacity. Vedle osobních spojů zkrátka již mnoho kapacity pro nákladní vlaky nezbývá. Ptám se proto, zda vaše ministerstvo řeší kapacitu železniční sítě, a pokud ano, jaké konkrétní kroky můžeme v této oblasti očekávat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za velmi stručný dotaz. Slovo má pan ministr dopravy Dan Ťok.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já za ten dotaz děkuji. Ano, je pravda, Česká republika má nejhustší železniční síť na obyvatele v Evropě. Je to dáno její historií a důvodem, proč vznikla ještě za Rakouska-Uherska.

Já s vámi budu a nebudu souhlasit. Tady je samozřejmě síť na některých místech velmi využitá, na některých místech je využitá velmi málo. Správa železniční dopravní cesty je ze zákona povinna se starat o všechny železniční tratě, i ty, které jsou velmi málo využívány nebo téměř nevyužívány jak pro nákladní, tak pro osobní dopravu. Nicméně co se nám stalo, je, že zejména na tratí mezi Prahou a Ostravou nám takovým ne úplně řízeným způsobem v rámci zákona, který u nás je, začali jezdit komerční dopravci, kteří tuto trať přeplnili jak expresními vlaky a rychlíky, tak se tam dostává i regionální doprava. Máte pravdu, že na těchto tratích má nákladní doprava poměrně málo šancí se uplatnit jindy než v noci.

Co budeme dělat? Je několik momentů. Za prvé budeme pokračovat v modernizaci koridorů tak, abychom zvýšili jejich kapacitu. To je první krok. Druhým krokem, a řekl bych tím dlouhodobějším, je to, že počítáme s výstavbou vysokorychlostních tratí, kam by především osobní doprava měla přejít, to znamená, že by se uvolnila kapacita na tratích klasických pro nákladní dopravu. Třetí záležitost je, že na těchto hustých tratích, kde se jezdí komerčně, máme dnes regulátora, který by se měl podívat na ekonomickou opodstatněnost, na to, jestli je ta trať využívána do budoucna způsobem, který nediskriminuje některý druh dopravy. Ten se s touto otázkou, kterou, předpokládám, určitě dostane v podání od některého z dopravců nebo třeba od Carga, bude muset vyrovnat a bude ji muset nějakým způsobem řešit.

Faktem je, že tak jak tady máme zákony od roku 2000, tak podle našich zákonů, které jsou v tomto momentu jedny z nejvíce liberalizované v Evropě, tak kdokoli řekne, že chce komerčně jezdit na kterékoli trati, a pokud SŽDC nemá tu trať na sto procent vytíženou, tak jim tu kapacitu dát musí a ta možnost tady je. Takže já předpokládám, že do těchto věcí by regulátor mohl zasáhnout. Od 1. 4. začne fungovat a určitě jedno z podání, které já očekávám, bude toto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec položí doplňující dotaz. Máte slovo.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Pane ministře, děkuji za jasnou odpověď. Mluvil jste o budování vysokorychlostních tratí. Teď se zeptám úplně jednoduše laicky - znamená to budování dalších kolejí, nebo nějakou modernizaci?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok V naší koncepci, kterou představíme, by se mělo předně jednat o stavbu nových tratí v nových koridorech, to znamená, nemělo by to být využití stávajících koridorů. V některých místech to je možná přidání koleje, ale to zvýšení kapacity by bylo v nových trasách.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další v pořadí je interpelace číslo 23 paní poslankyně Novákové, která však svoji interpelaci u mne před chvílí stáhla. Další v pořadí je interpelace 24 pana poslance Antonína Sedi. Také on stáhl svoji interpelaci na ministra obrany Martina Stropnického.

Další interpelací je interpelace číslo 25, kterou by měl přednést pan poslanec Martin Novotný. Máte slovo. Připraví se pan poslanec Jiří Koubek.

 

Poslanec Martin Novotný: Vážený nepřítomný pane ministře, obracím se na vás s jistou pochybností, zda toto obrácení je správné z hlediska adresnosti. Vyplývá pouze z modelu odpovědnosti ve vládě za akciové společnosti s podílem státu. Kdybych věděl, na koho jiného se obrátit lépe, učinil bych tak, ale nemám jasno, který je ten správný ministr, na kterého bych se obrátil.

O co jde? V posledních měsících existuje řada signálů, že došlo takřka ke zhroucení zákaznického systému energetické společnosti ČEZ, zejména ve vztahu k standardním zákazníkům, to je domácnostem a běžným odběratelům. Nejen já osobně, ale celá řada občanů zažila, že v podstatě nelze v žádném rozumném čase provést převod elektroměru na novou osobu v případě stěhování, změnu tarifů například v případě využití možností jiných tarifů, tepelných čerpadel apod. Společnost standardně přebírá žádosti občanů o různé úkony, a přestože obsahují všechna příslušná data, třeba stavy elektroměrů, není schopna její systém na to reagovat. Dochází k fakturacím na základě odhadu na dálku. V případě akciové společnosti tak obrovského významu, hodnoty i reputace, jakou je ČEZ, mi připadá to, že se její zákaznický systém ocitl na úrovni "hladového okna" a zákaznické obsluhy zákazníka v 19. století, mi připadá, že přes omezenou možnost státu tuto záležitost řešit tady hrozí poměrně značné reputační riziko pro stát v tom, v jakém stavu se zákaznický servis této společnosti ocitl. Chci vás proto požádat, abyste tuto situaci prověřil a zjistil, zda bude urychleně vyřešena.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Vaše interpelace bude zodpovězena písemně dle jednacího řádu do třiceti dnů.

S další vylosovanou interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, kterého v tuto chvíli v sále nevidím, tudíž jeho interpelace propadá.

Proto prosím, aby svoji interpelaci přednesl pan poslanec Petr Bendl, a to na ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci investic v Lesích České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP