(16.50 hodin)
(pokračuje Pelikán)

Z tohoto důvodu jsme také přistoupili k historicky ojedinělému kroku u nás, tzn. plánujeme výstavbu zcela nové velké věznice na zelené louce. Pro srovnání, takové máme jenom dvě, jenom dvě z našich více než třiceti věznic byly stavěny jako věznice. Jsou to plzeňské Bory a pražský Pankrác a oboje jsou to stavby ještě z Rakouska-Uherska. Takže v historii celého našeho moderního státu by to bylo poprvé, co bychom si stavěli věznici. Teď zrovna, jakmile tady domluvím, odjíždím na setkání s bavorským a saským ministrem. Oba mají za sebou výstavbu nových moderních věznic a já se jich budu ptát, zda by nám nebyli ochotni za nějakých podmínek poskytnout plány, tak abychom to nemuseli tady vymýšlet, protože žádné odborníky na to po pravdě nemáme, oni už od toho Rakouska-Uherska jsou všichni mrtví.

A pokud jde o ty alternativní tresty, my je velice podporujeme ve všech oblastech. Nejsou to jenom elektronické náramky. Jsou to i peněžité tresty, kde máme v tuhle chvíli katastrofálně nízké množství peněžitých trestů. Provedli jsme některé legislativní změny, které tato Sněmovna schválila v minulých měsících a letech, které by měly zvýšit ukládání peněžitých trestů. Pro připomenutí, naposledy šlo o to, že z výtěžku peněžitého trestu bude možné uspokojovat oběti těch trestných činů, což, jak komunikujeme se soudci, výrazně zvyšuje ochotu soudců tento trest používat, protože oni dnes mají pocit, že když ho uloží, tak vlastně odeberou prostředky, ze kterých by se mohli hojit ti poškození. Zároveň Nejvyšší státní zastupitelství spolu s Nejvyšším soudem objíždí soudní kraje a připomíná peněžité tresty a jiné alternativní tresty, radí s tím, jak je ukládat a kdy je ukládat. Takže jak v té osvětové části, tak v té legislativní části děláme všechno pro to, abychom podíl alternativních trestů zvýšili, protože je to potřeba.

V neposlední řadě - nebo v poslední řadě, už mi dochází čas, zmíním celou naši koncepci vězeňství, která by měla snížit v dlouhodobém horizontu recidivu, a tím také něco dělat s přeplněností věznic.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Odpověď byla časově vyčerpávající. Děkuji. Má paní poslankyně zájem o doplňující otázku? Má. Takže paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Já bych jenom prosila, pane ministře, na doplnění, v jakém asi časovém horizontu by byla možná výstavba té nové věznice, jestli máte nějakou představu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan ministr bude reagovat.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán To je samozřejmě běh na dlouhou trať, který přesáhne nejen tohle volební období, ale ještě i to příští. Podle našich zkušeností takováhle věc trvá šest, sedm, osm let, když jde všechno dobře. My to chceme uspíšit právě i tím, že bychom si pořídili od Němců ty plány, protože samozřejmě projektová příprava zabere hodně času. Ale je jasné, že tohle musí být kontinuální vůle i dalších vlád. Ale to není pro mě důvod pro to s tím nezačít.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu ministrovi. Další s interpelací vystoupí pan poslanec Jiří Koubek, který byl vylosovaný jako třináctý, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Pan poslanec Koubek interpeluje přítomného pana ministra kultury Daniela Hermana. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji, že jste přítomen. Já jsem vás dne 8. prosince poprvé interpeloval ve věci vývozu Slovanské epopeje do Asie a při té příležitosti jsem vás žádal, abyste mi poskytl korespondenci mezi vaším úřadem a našimi předními restaurátory, kteří měli obavu o Slovanskou epopej, a o posudky, které se k ní tvoří. Údajně tato korespondence z jejich strany vůči vám zůstala bez odezvy. Vy jste mi korespondenci během interpelací přislíbil těmito slovy - cituji: "Co se týká korespondence, která zde byla zmíněna, samozřejmě tuto korespondenci vám doručím a dodám." Tak bohužel, 23. února, a stále nic. Tak nevím, pane ministře, jestli nám něco tajíte.

Druhá věc. Přesto jsem se dostal k jednomu posudku od pana Michala Tomka. Údajně na základě tohoto posudku jste vydal souhlas s vývozem epopeje do Japonska. Musím říci, že jsem trošku překvapen, ač jsem laik. Jestli 21 řádků, které nemají v podstatě jakési náležitosti, možná že to bylo odesláno elektronicky, datovou schránkou, že tam chybí podpis, není tam číslo licence akademického malíře, záznam o prohlídce neobsahuje, jakým způsobem tu prohlídku provedl, zda vizuálně, z fotodokumentací, zda prováděl stěry a jiné úkony, na které se vás mimochodem ti odborníci ptají, tak se divím, že 21 řádků stačilo na to, abyste vydal souhlas s tím, aby epopej mohla cestovat do Japonska. Vůbec tam třeba není zmíněno to, že o čtyřech plátnech z toho cyklu se dlouhodobě ví, že jsou velice poškozená. O tom zde není ani řádka. Tak prosím, abyste se k tomu vyjádřil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má ministr kultury Daniel Herman. Prosím, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Daniel Herman Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážený pane poslanče, Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy udělilo na základě žádosti Galerie hl. m. Prahy podle § 20 zákona č. 20/1978 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, předchozí souhlas s vývozem 20 obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej do Japonska. Souhlas byl udělen na dobu od 1. ledna 2017 do 15. srpna 2017, tj. na dobu transportu do Japonska, dobu trvání výstavy a transportu zpět na území České republiky. Ministerstvo kultury bude velmi pečlivě monitorovat jak stav těchto uměleckých děl, tak také průběh manipulace s nimi včetně dodržování lhůt vývozního povolení.

Dovoluji si upozornit, že komplexní péče o Slovanskou epopej je kontinuálně zajišťována experty Galerie hl. m. Prahy, takže kondice všech uměleckých děl je dostatečně prověřována a známa. I přesto v rámci řízení o povolení vývozu do zahraničí prohlédl cyklus obrazů Slovanská epopej se zaměřením na posouzení technického stavu díla dne 22. listopadu 2016 na žádost Ministerstva kultury pan Michal Tomek, akademický malíř a restaurátor. Ten konstatoval, že obrazy se nacházejí vzhledem ke svému stáří a historii ve velmi dobrém technickém stavu. Je to dáno zejména tím, že Alfons Mucha kromě toho, že disponoval vynikajícími výtvarnými schopnostmi, zvolil také pro daný účel vhodnou malířskou techniku.

Na druhou stranu Ministerstvo kultury vyhodnotilo žádost Galerie hl. m. Prahy na vývoz Slovanské epopeje do Číny za rizikový a sdělilo žadateli, že žádost o případný vývoz do Číny bude nezbytné precizovat. V současné době shromažďuje Ministerstvo kultury informace o muzeích, kde by měla být v Číně epopej vystavována. Termíny vystavování epopeje v jednotlivých muzeích nejsou dosud přesně určeny, a mnoho dalších věcí, např. způsob a podmínky transferů, je nevyjasněno. Konečně lze uvést, že Ministerstvo kultury bude důkladně vyhodnocovat stav děl po návratu z Japonska. Za této situace nemůže Ministerstvo kultury povolení vývozu Slovanské epopeje do Číny vydat.

V souvislosti s posuzováním vývozu Slovanské epopeje se Ministerstvo kultury pečlivě zaobíralo všemi podněty a argumenty odborné veřejnosti, které mu byly doručeny v rámci správního řízení, a rozhodlo v této věci, jak již bylo uvedeno.

Závěrem bych chtěl sdělit, že v rámci Roku české kultury, který připadá na letošní rok, tedy 2017, v Japonsku, se budu počátkem března účastnit slavnostního zahájení výstavy Muchovy Slovanské epopeje, která je stěžejní událostí těchto oslav. Osobně spolu s dalšími členy delegace se tak seznámím se všemi podstatnými aspekty péče o Slovanskou epopej přímo v Japonsku.

Co se týká předání korespondence, omlouvám se, že se dosud tak nestalo. Přinesl jsem vám teď na interpelaci korespondenci, kterou vám hned vzápětí po skončení příspěvku předám.

A co se týká vlastního řízení. Jak jsem řekl, probíhalo správní řízení, kde byly všechny argumenty posouzeny, a nemám nejmenších pochyb o tom, že nedošlo k porušení žádného z předpisů, které je třeba respektovat. Každopádně děkuji za váš zájem i za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP