(16.20 hodin)
(pokračuje Marksová)

Jinak bych k tomu ještě dodala, že na uvedené rozlišení navazuje i úprava daní z příjmů a zákonného pojistného, kdy - když to zjednoduším - plnění, která nahrazují náklady zaměstnance vynaložené v souvislosti s výkonem práce, těmto odvodům vlastně ani nepodléhají na rozdíl právě od jiných příjmů, mezi které patří i odměna za práci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan poslanec položí doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Simeon Karamazov: Děkuji za odpověď. Já si myslím, že také rozumím tomu, co jste říkala, nebo argumentaci v té odpovědi, nicméně je to možná spíše otázka. Kdyby se výslovně nezmiňovaly v dohodách nebo i v pracovní smlouvě ty benefity, resp. to, že měl zaměstnanec v rámci svého platu i další poplatky, stačilo by nezmiňovat to? Musí to být výslovně zmíněno v dohodě nebo v pracovní smlouvě?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já navrhuji, aby vám na to raději odpověděli naši právníci úplně precizně písemně. Nicméně já si to nedovedu představit, protože pro mě by to bylo jasné porušení zákoníku práce, když odměna za práci je jenom spojena s tím, jak člověk pracuje a s jeho výkonem. Ale domluvíme se, že si to ještě potvrdíme písemně a dá na to fiktivní razítko právník.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí se svojí interpelací pan poslanec Jaroslav Holík. Interpeluje ministra obrany ve věci nákupu vojenských radarů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Dobrý den. Vážený pane ministře, včera na půdě této Sněmovny jsme probírali návrh zákona, který by měl podpořit vědu. Já si myslím, že naše věda na tom není špatně. Ve vojenské oblasti jsme v 80. letech vyvinuli radar Tamara, později výrazně modernizovaný jako radar Věra a ten se vyrábí dodnes jak v civilní, tak ve vojenské oblasti. Z toho důvodu mě hodně překvapilo, že chceme nakupovat radary v Izraeli. Nebylo by lépe podpořit naši vlastní výrobu? Peníze by zůstaly v České republice a ještě bychom mohli vydělat na exportu. Prostě pořád mám v hlavě otázku: Má cenu v této zemi něco vyvíjet, má cenu vymýšlet zákony na podporu, když o naše vlastní výrobky není zájem?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Požádám pana ministra, aby vám odpověděl. Prosím.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, vážený pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, mohu vás ujistit, že máme společné přání, ale nejenom přání, ale my ho i realizujeme, a to v celé řadě dodávek pro Armádu České republiky. Mohu vás ujistit, že na dnešním kolegiu ministra shodou okolností, což je vlastně takový nejvyšší schvalovací orgán předtím, než nějaká akvizice postoupí dál na vládu a do celého toho procesního kolečka, jsme odsouhlasili hned několik výrazných dodávek, které mají českou průmyslovou provenienci, ať už je to munice Sellier & Bellot, ať už to jsou speciální vozidla pro prostějovskou šestsetjedničku, která bychom rádi pořídili od SVOSu, v nedávné době jsme jednali a dále jednáme s Tatra Defence Vehicle, což je před půl rokem vzniklá odnož zbrojovky Czechoslovak Group, od Tatry odebíráme jenom v tomto roce zhruba 120 kamionů, máme samozřejmě dvorního dodavatele ručních zbraní, ať už to jsou útočné pušky BREN, nebo pistole FANTOM. Mohl bych pokračovat.

To, co nevyrábíme, to, co se u nás neprodukuje, to musíme poptávat v zahraničí. V tomto případě tou řekl bych nejserióznější a nejtransparentnější formou, což je proces, kdy je to přímo vyjednáváno mezi dvěma vládami dotčených zemí, a tam po velice rigorózním, dlouhém a pečlivém vyhodnocení a procesu analýz a poznávání na místě jednotlivých nabídek jsme dospěli k rozhodnutí dohodnout se s izraelskou firmou, která vyrábí naprosto špičkové zařízení v oblasti mobilních radiolokátorů, které se u nás nevyrábějí, které mají zajistit přehled o vzdušné situaci na malých výškách, to znamená v národní odpovědnosti od 100 metrů do přibližně 3000 metrů.

Tolik jenom ve stručnosti. Pokud budete mít potřebu nějakého dalšího upřesnění, jsem vám k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane ministře. Prosím, doplňující otázka.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Pane ministře, děkuji vám za odpověď, ale vy jste mi neodpověděl na to, co jsem chtěl vědět. V současné době firma ERA vyrábí modernizovanou verzi radaru Věra. Jsou další ještě modernější radary, třeba 3D, ale u nás snad o ně není zájem. My je nabízíme Polákům. Já se přiznám, je mi hodně smutno, když čtu nadpisy v novinách. Budu citovat: Naši vědci jsou na špici, politici je ignorují. Ztracené miliardy a prestiž. Svět by viděl letadla s technologií stealth.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pane ministře, prosím.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím, vážený pane poslanče, cosi mi říká, že vás asi dnes nepřesvědčím, ale co není dnes, může být zítra. A já vás znovu ujišťuji, že jde o produkt, který se u nás nevyrábí. Kdysi, když jsem přišel čerstvě na ministerstvo, tak vím, že tady ta nabídka od firmy, kterou jste jmenoval, byla, ale to bylo na celý vývoj od začátku. A já skutečně nechci jít ve stopách některých svých předchůdců, kdy armáda nakupovala výzbroj, která nebyla vyzkoušena v nasazení. To byl také jeden z velkých důvodů, který mluvil pro izraelskou volbu, protože to jsou, jak sám víte a jak jste, myslím, říkal, objemy prostředků, které nedovolují experimentovat. My nemůžeme pořizovat něco, co neexistuje, co se teprve kreslí na papír, my nemůžeme pořizovat něco, co neprošlo testem skutečného aktivního nasazení.

To, co chceme a o čem teď jednáme už v rámci sjednávání konkrétní smlouvy, to patří skutečně ke světové špičce. Asi jsme všichni slyšeli ten výraz Iron Dome a myslím si, že to bylo rozhodnutí velmi seriózní a pečlivě zvažované. Mimochodem, i v tomto případě v tom existuje český subjekt, protože tam, kde my pořizujeme v zahraničí, tak v podstatě podmínkou sine qua non je participace českého zbrojního průmyslu. A na této konkrétní zakázce bude participovat Retia. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Anna Putnová. Interpeluje paní ministryni Kateřinu Valachovou ve věci maturit. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP