(16.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Jsem rád, že se daří držet trend postupného vzestupu finančních prostředků, které jsou na tyto účely určeny. A chci připomenout ještě jedno důležité opatření, které jsme vybojovali v loňském roce, tj. zvýšení příspěvku na péči. Od 1. srpna se o 10 % zvýšil příspěvek na péči a tento příspěvek je důležitým zdrojem financování pobytových sociálních služeb. To znamená, vláda podpořila sociální služby nejenom tím, že jsme navýšili dotace, ale také jsme dali lidem, kteří si kupují sociální služby, o 10 % vyšší příspěvek a to se určitě také odrazí ve vyšších příjmech zařízení, zejména těch zařízení, která inkasují platby za pobytové sociální služby. Takže to je další opatření, které chci připomenout a které zlepšuje možnosti financování sociálních služeb a také možnosti zaplatit lépe pracovníky, kteří v sociálních službách dělají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že je 16 hodin a uplynul tedy čas, kdy je možné podle jednacího řádu dávat ústní interpelace na předsedu vlády.

Nyní tedy plynule navážeme a budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Já tedy žádám paní poslankyni Olgu Havlovou, aby přednesla interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou a zahájila tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Vladimír Koníček. Jenom se chci zeptat paní ministryně - já mám psáno, že se dnes omlouváte, a jste přítomna. Tedy rušíte svou omluvenku z dnešního jednání? Ano, dobře, z odpoledne, to vás šlechtí. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vážená paní ministryně, projekt Edison, který zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, údajně spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Krásná slova, ale co se za nimi skrývá. Obrací se na mě čím dál častěji rodiče z různých míst republiky, že jejich děti jsou ovlivňovány bez jejich vědomí zástupci muslimských zemí, kteří je seznamují s islámem. Nebýt těchto rodičů, tak jsem o tomto projektu ani nevěděla. Podle jejich interpretací to vystihuje už citovanou větu: Učí je bát (?) se odlišného.

Začala jsem se o projekt zajímat, proto se ptám: Jakým způsobem je tato iniciativa zařazována v rámci výuky na jednotlivé školy? Nebo je to iniciativa jen některých škol? Jak je možné, že se tyto iniciativy objevují i v mateřských školách bez vědomí a souhlasu rodičů? A jestli s tímto projektem souvisí udělování titulu "etická škola" a kolik nás tento projekt stojí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a poprosím paní ministryni, aby vám odpověděla. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak jak paní poslankyně Havlová popsala vlastně ten úvod popisu tohoto tzv. projektu, tak se dá říct, že já mám úplně stejné informace v tomto ohledu jako ona, nicméně nic bohatšího nemám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s tímto projektem nemá nic společného, v žádném ho finančně nepodporuje a jediné, čeho jsme se dopátrali, je skutečnost, že v roce 2013, tzn. mimo tuto vládu, byla tomuto projektu udělena záštita, ovšem - samozřejmě - bez finančního nebo dalšího plnění.

Chtěla bych zdůraznit, že co se týká jakýchkoliv neziskových organizací, v tomto případě se jedná o neziskovou organizaci, jak jsme dohledali, AIESEC, tak tento projekt Edison samozřejmě nijak nesouvisí s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je na řediteli školy, aby on na svou odpovědnost posoudil, jestli něco takového může vtělit do souladu s rámcovým vzdělávacím programem.

Nicméně mě u paní poslankyně Havlové překvapila informace o mateřských školách nebo neinformovanosti rodičů, takže určitě si od ní vezmu veškeré detaily, které ona získala od rodičovské veřejnosti, a samozřejmě tuto situaci prověříme. Ale zdůrazňuji, Ministerstvo školství kromě záštity v roce 2013 nemá s tímto projektem nic společného a nefinancuje ho.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně jde položit doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Olga Havlová: Jestli tomu dobře rozumím, já totiž tady mám tu podepsanou listinu, kdy udělujete záštitu v tom roce 2013, 15. ledna to podepsal náměstek bývalého ministra pan doktor Jindřich Fryč a v současné době tedy tuto záštitu už ministerstvo neuděluje. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Za doby mého vedení resortu žádná taková záštita udělena nebyla. Jenom bych chtěla říct, že to, co jsme dohledali z roku 2013, neodpovídá úplně tomu popisu, tak jak zprostředkováváte informace od rodičů. Protože zde bylo uvedeno, že se jedná o posílení motivace žáků ke zlepšování konverzačních dovedností v anglickém jazyce. Projekt neupřednostňuje konkrétní kultury, ani témata náboženství nejsou jeho součástí, natož jejich výuka. Toto jsou tedy informace dohledatelné k roku 2013 stran tehdejšího udělení záštity.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Jako druhý v pořadí vystoupí se svou interpelací pan poslanec Vladimír Koníček, který interpeluje pana ministra financí Andreje Babiše ve věci rozpočtových opatření kapitoly 371. Pan vicepremiér se omlouvá. Prosím, načtěte svou interpelaci, bude odpovězeno písemně.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane ministře. Dne 3. listopadu 2016 projednával kontrolní výbor návrh rozpočtu kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na rok 2017. Návrh zněl - výdaje 0. S tím, že předpokládané výdaje budou něco málo přes 20 milionů. V usnesení č. 226 požádal kontrolní výbor, abyste mu předkládal návrhy veškerých rozpočtových opatření týkajících se rozpočtové kapitoly 371. V dopise ze dne 6. prosince 2016 jste výbor ubezpečil, že tak budete konat a návrhy rozpočtových opatření předložené předsedou úřadu budete kontrolnímu výboru zasílat pro informaci - tedy ještě před jejich schválením.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem dne 3. února 2017 obdržel dopis od vašeho náměstka Paveleka s rozpočtovým opatřením, které schválila vláda o dva týdny dříve, tedy 16. ledna. Trochu mě vyděsilo, že plánované výdaje se zvýšily z 20 na 39 milionů korun. Proč vám to ti úředníci, pane ministře, dělají? Vy slíbíte kontrolnímu výboru, že mu budete posílat návrhy, zdůrazňuji návrhy rozpočtových opatření, a oni to tak dlouho zúřadovávají, že informaci odešlou až dva týdny po schválení vládou. Zkuste si udělat na ministerstvu pořádek a mně zkuste vysvětlit, proč nejste schopen zajistit, aby vaši úředníci plnili usnesení kontrolního výboru a vaše sliby. A také zkuste vysvětlit, proč vláda uvádí v omyl celou Sněmovnu, když v důvodové zprávě zákona o vzniku úřadu pro kontrolu politických stran je uvedeno, že v prvním roce bude provoz úřadu stát 20 milionů, a vláda jim pro letošek přiklepla milionů 39. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, i za dodržení času. Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou ve věci čerpání peněz EU na rozšíření internetového připojení. Paní ministryně se také omlouvá, proto vás požádám, načtěte ji a bude vám odpovězeno písemně. Načtěte svoji interpelaci, prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážená paní ministryně, dovolte mi, abych vám položila obdobnou otázku jako panu premiérovi, kterého jsem opakovaně interpelovala ve věci čerpání evropských peněz na rozšíření internetového připojení a problémů, které s ním mělo Ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením pana ministra Mládka. Zaujalo mě, že pan premiér se divil mému zájmu o termín nevypsané výzvy právě na rozšíření internetového připojení. Též by mě zajímalo, jak se na tyto potíže dívá váš úřad a zda spolu s panem premiérem máte za to, že evropské peníze Česká republika skutečně bude schopna včas a smysluplně vyčerpat. Připomínám, že jde o 14 mld. korun, jejichž čerpání bylo nejprve hádkami mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem průmyslu a obchodu, posléze váhavostí druhého z těchto úřadů ohroženo. Pokud by bylo z vašeho pohledu čerpání, byť jen části těchto peněz v podstatě vyloučené, má Česká republika k dispozici plán B, jak s těmito prostředky naložit? Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP