(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já se domnívám, že pokud by tady mělo dojít k přehodnocení toho procesu, tak by měly být na stůl položeny zásadní argumenty, proč by si příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví měla ponechat ve své struktuře vnukovskou akciovou společnost. Myslím, že to asi není na místě, aby systém hospodaření Nemocnice Na Homolce zůstal takovýmto způsobem zachován oproti tomu, jak rozhodla vláda, oproti tomu, co v minulosti třeba kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad nebo inspekce Ministerstva zdravotnictví.

Takže já se určitě nebráním debatě, nicméně připadá mi zvláštní, že bychom teď měli ustoupit od toho, co bylo schváleno vládou a co bylo vnímáno jako odstranění podivného paradoxního stavu struktury společností, které se vytvořily kolem Nemocnice Na Homolce, a podle mého názoru k ničemu dobrému to z hlediska fungování tohoto zařízení a transparentnosti jeho fungování nevedlo. Takže tady bych rád slyšel argumenty, proč by tedy k tomuto mělo dojít, proč by vláda měla přehodnotit své rozhodnutí, které už k té věci učinila.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec se očividně chystá položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Samozřejmě máte pravdu, pane premiére, že ten stav byl netransparentní a byl od roku 1998 tolerován všemi vládami, které tady byly, a dokonce ještě v době, kdy jsem podával trestní oznámení na tunelování nemocnice v roce 2010, mi bylo řečeno, že se nic neděje, a paní státní zástupkyně Machová ten případ po dvou letech vyšetřování odložila. Potom se to obnovilo, vyšetřování pokračuje a konkrétní výsledky jsou.

Ale nyní tedy, proč by si měla nechat nemocnice tuto vnukovskou společnost. Jde o to, že pravděpodobně jste měli na vládě podrobné informace o tom, jak zisková je tato společnost, a podle mě nic nebrání, aby tato společnost byla zlikvidována jiným způsobem než prodejem. Může dojít k fúzi s mateřskou společností, může být zrušena bez likvidace, převodem jmění na společníka a programy, které se tam provozují, se mohou provozovat dál, zvláště tehdy, jestliže řada lékařů je zaměstnána jak v Nemocnici na Homolce, tak v té akciové společnosti. (Upozornění na čas.) A jinak bych doporučil vaší pozornosti odměny členů představenstva a dozorčí rady, které tvoří polovinu zisku. Děkuji. (Předává písemný podklad premiérovi.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Čili já myslím, že to, vážený pane poslanče, co jste mi teď předal, když se na to jenom letmo podívám, tak to potvrzuje mé temné podezření, co bylo jedním z účelů vytvoření této sítě dceřiných a vnukovských organizací pod Nemocnicí Na Homolce. Pravděpodobně si někteří lidé z managementu této společnosti chtěli přilepšit prostřednictvím toho, že v těchto společnostech zastávali různé funkce ve statutárních orgánech. Z toho by vyplýval i podíl peněz, které byly poskytovány na to, aby se vyplácely odměny. Takže si myslím, že bude dobře, pokud se ta struktura zlikviduje. Ale určitě se ještě obrátím na pana ministra zdravotnictví, jestli ten způsob likvidace je maximálně efektivní, tak aby se na to Ministerstvo zdravotnictví podívalo. Ale předpokládám, že si rozumíme v tom, že by bylo dobře, abychom tu anomálii zlikvidovali, aby státní příspěvková organizace nezřizovala dceřiné společnosti typu akciovek nebo společností s ručením omezeným.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako další se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Jana Hnyková a je to ve věci platového ohodnocení sociálních pracovníků. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, při schvalování rozpočtu na tento rok nedošlo díky chybějícím 12 hlasům k navýšení platů pracovníků v sociálních službách. Dvanáct hlasů z řad vaší sociální demokracie a partnerské ANO. Ve vaší odpovědi na mou následnou interpelaci, ve které jsem se vás ptala, jaké konkrétní kroky učiníte pro zlepšení platového ohodnocení pracovníků sociálních služeb, jsem se nedozvěděla zhola vůbec nic konkrétního. Proto se vás ptám znovu, jaké konkrétní kroky učiníte, aby se situace v platovém ohodnocení pracovníků v sociálních službách zlepšila.

Pokud byste zavítal, pane premiére, mezi lidi z tohoto odvětví, zjistil byste velmi rychle, k jak velkému problému se zde schyluje, že mnoho pracovníků toto zaměstnání opouští právě kvůli nízkým platům a ředitelé zařízení se začínají potýkat s nedostatkem personálu. Vaše vláda řeší problémy vždy, až nastanou. Zkuste proto jednou udělat výjimku a začněte řešit problémy s předstihem, v zárodku. Už jen proto, že sociální služby patří mezi velmi důležité oblasti, které by pro nás měly být prioritou. Já vám děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji za otázku, paní poslankyně, a požádám pana premiéra o odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já myslím, že bych tady samozřejmě mohl verbálně říci, že sociální služby jsou naše priorita, ale já to tady nemusím jenom verbálně říkat, ale mohu to také jasně potvrdit čísly. A myslím si, že čísla jsou skutečně důležitá, kolik peněz naše vláda reálně dává na sociální služby. Jsem hrdý na to, že každý rok částka, kterou v rozpočtu poskytujeme na sociální služby, roste. Takže letos byla rozdělena částka 9,270 mld. korun. Je to tedy za několik posledních let rekordní částka, která byla rozdělena na sociální služby. A jsem také rád, že Ministerstvo práce tentokrát rozeslalo zálohy krajům, které vyplácejí peníze na sociální služby, rekordně brzy. To znamená, během měsíce ledna byla rozeslána záloha na poskytované sociální služby. Také to bylo mimořádné opatření, protože v minulých letech byly zálohy posílány výrazně později. Takže záloha odešla rekordně brzy, poskytujeme letos rekordní částku na sociální služby, ale souhlasím s tím, co bylo řečeno, i když je to rekordní částka, tak to nestačí.

Protože se snížila nezaměstnanost, je dneska mnohem větší poptávka po pracovních silách, firmy přidávají. Já jsem rád, že přidávají. Nedávno jsem viděl, že jeden z dalších obchodních řetězců se rozhodl výrazně navýšit platy svých zaměstnanců, což je dobře, ale vytváří to velkou konkurenci pro sociální služby. Vláda si to uvědomuje. My jsme během těch tří let postupně už třikrát zvedli tarifní platy v sociálních službách. Od 1. listopadu 2015 se zvýšily o 3 % a od listopadu loňského roku se zvedly platové tarify o 4 %. To znamená, zvyšujeme tarifní platy v sociálních službách, navyšujeme peníze na sociální služby, které jdou jako dotace do regionů, a jednáme v tuto chvíli o tom, abychom změnili systém odměňování pracovníků v sociálních službách a dosáhli toho, že by se upravil katalog prací, aby sociální pracovníci byli zařazováni do vyšší platové třídy. To znamená, chceme také dosáhnout úpravy, změny systému tarifů tak, abychom i umožnili vyšší platové ohodnocení v rámci tarifního systému, který v ČR platí.

Říkám to také proto, že i na toto opatření, pokud ho prosadíme, chceme najít finanční prostředky ještě v rámci letošního státního rozpočtu. Takže v tuto chvíli se jedná o tarifních změnách. Rádi bychom jich dosáhli zhruba v polovině letošního roku a našli prostředky, kterými bychom ještě tuto oblast rozpočtově posílili. Čeká nás vyjednávání o státním rozpočtu na rok 2018 a já jsem připraven podpořit navýšení výdajů na sociální služby jako jednu z našich priorit při přípravě rozpočtu na příští rok. Platí, že společnost stárne, potřebujeme zajistit větší rozsah sociálních služeb. Platí, že se snížila nezaměstnanost, to znamená, je velká konkurence na trhu práce, a pokud nenavýšíme dále platy v sociálních službách, tak skutečně některé sociální služby budou ohroženy možnými výpadky pracovníků. To znamená, nebude dostatek kvalifikovaných lidí, kteří by tyto sociální služby mohli zajišťovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP