(15.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já jsem také zaznamenal prohlášení ministra financí, ve kterém konstatoval, že daňová správa zohlední náběh celého systému kontrolní hlášení. To je nová věc v našem daňovém systému. My jsme ji nevymysleli v České republice, inspirovali jsme se kontrolními hlášeními, která byla zavedena na Slovensku. A bylo jasně řečeno, že v té úvodní fázi bude zohledněna situace, že to je daňová novinka. Takže bych byl velice rád, kdybych mohl získat konkrétní data, která se týkají této kauzy, a na základě toho bych se obrátil na ministra financí. Ale nejde jenom o tuto konkrétní kauzu, ale obrátil bych se tedy i v té záležitosti metodiky. To znamená, jaký je metodický postup? Je skutečně metodika, která doporučuje daňové správě zohlednit takovéto situace? Byla uplatněna nějaká metodika, která zohledňovala to, že to byl rok náběhu toho systému, kontrolní hlášení, tak jak byla zavedena? Čili tady si myslím, že bychom mohli uplatnit určitou kontrolu, určitý dohled, a uvidíme, jestli se nám podaří dosáhnout toho, aby se daňová správa k té věci jasným způsobem postavila a jasným způsobem vyjádřila.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Položíte doplňující otázku? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Problém je ovšem v zákoně a to změnit můžeme. Já tady nehoruji pouze za jeden konkrétní případ. Těch případů je hodně. V minulých týdnech jsme to četli v médiích. Tito lidé neošidili stát ani o korunu. Jedná se o to, že v tom šibeničním termínu do pěti dnů nepotvrdili, že to, co poslali, je správně! A malí mají externí účetní! Nemají týmy účetních (nesrozumitelné) jedno. Pro ně je problém, když je na služební cestě dva dny, tak mu nikdo nevyzvedne zprávu z datové schránky tu zprávu! To je problém.

Takže můj dotaz je: Pane premiére, budete ochoten předložit změnu zákona o DPH, aby sankce se netýkaly těch, kteří plní řádně a v termínu? A jenom, a opravdu jenom například pozdě potvrdí, že to, co už poslali jednou, je pravda? Mně to přijde úplně absurdní! Tam nebyla žádná (nesrozumitelné).

Četl jsem jiný příklad: sedm korun! Taky 30 tisíc pokuta! Teď mi říká kolega, že ten příklad zná z jiného kraje. To je plošný problém a je to na přímý pokyn Generálního finančního ředitelství, který přišel v prosinci, a v lednu chodí pokuty za první kontrolní hlášení z dubna roku 2016. A to není fér přístup! (Upozornění na čas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére, o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuju. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já tady tak trošku zaskakuji za ministra financí, protože daňová správa spadá pod něj, ministr financí odpovídá za legislativu, která se týká mj. i daně z přidané hodnoty. Nicméně se nezříkám odpovědnosti. Jsem připraven se v té věci angažovat a myslím si, že můžeme společně potom následně vyhodnotit, jestli ty typy příkladů nebo případů, které se odehrály v daňové správě, jestli jsou argumentem pro to, abychom uvažovali o změně legislativy. Takže říkám, racionálně vyhodnoťme situaci, požádejme daňovou správu, ať nám dá k dispozici statistiku, jak to vypadalo s pokutami, jaké byly delikty, za které se rozdávaly pokuty. A pokud se tam ukážou některé oblasti, kde by se dala legislativa změnit, aniž by to narušilo základní cíl zákona o zavedení kontrolních hlášení, tak si myslím, že to je věc, která je otevřená. A já se nebráním debatě. Rozhodně ne. Ale rád bych měl na stole konkrétní čísla a konkrétní statistiky daňové správy, tak abychom věděli, kolik takovýchto případů bylo a jestli to je pro nás důvod zamyslet se nad eventuální změnou zákona. Ale primárně se budeme muset obránit na Ministerstvo financí a na daňovou správu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako další vystoupí se svou interpelací pan poslanec Ludvík Hovorka a je to ve věci zastavení prodeje Homolka Premium Care, a. s. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, opakovaně se na vás obracím s žádostí o zastavení (prodeje) vnukovské společnosti Nemocnice Na Homolce, konkrétně Homolka Premium Care, a. s., protože jsme byli informováni, že tato společnost v rámci likvidace dceřiných společností má být prodána. Dovolím si několik kontrastů mezi Nemocnicí Na Homolce a tou příspěvkovou organizací a tou konkrétní akciovou společností. Zatímco Nemocnice Na Homolce má tržby 3,12 mld. korun za rok 2015, hospodářský výsledek 21,7 mil. korun a počet zaměstnanců 1 875, tak Homolka Premium Care, a. s., má tržby 28 mil., hospodářský výsledek před zdaněním 7 mil., počet zaměstnanců pět lékařů, čtyři manažeři, tři zdravotní sestry. Prodejní cena akcií má být 22 mil. korun. To znamená, že ani ne za tři a půl roku tu cenu ten, kdo to koupí, bude mít zpátky. Je to vyloženě zisková záležitost. Myslím, že nemocnice si tu společnost může nechat, nemusí jít pouze o prodej, může fúzovat s touto společností, případně ji může provozovat dál. Ale v zásadě tato vnukovská společnost tvoří více než jednu třetinu zisku Nemocnice Na Homolce. Nechápu, proč by měla být prodána. A argumenty jak pana ředitele nemocnice, tak i náměstka ministra zdravotnictví mi připadají liché a myslím si, že takovouto ziskovou společnost by žádný manažer neprodával.

Chci se proto opakovaně obrátit na vás, abyste tento prodej zastavil, řádně ho prověřil a aby tato společnost, která nese Nemocnici Na Homolce poměrně významné zdroje, zůstala v rámci Nemocnice Na Homolce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Prosím, pane premiére, o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud se nemýlím, tak Nemocnice Na Homolce je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví. A musím říct, že pro mě před několika lety, kdy se ty věci začaly řešit a začaly se řešit za naší vlády poté, kdy došlo k personálním změnám v Nemocnici Na Homolce, tak mě velmi překvapilo, že pod příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví mohla v minulých letech vzniknout takováto síť akciových společností. A dokonce zde bylo řečeno, že ta společnost Homolka Premium Care je vnukovskou společností Nemocnice Na Homolce. Nevím, jestli v České republice byla jiná příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví nebo jakákoliv jiná příspěvková organizace, která by si vytvořila strukturu dceřiných a vnukovských akciových společností. Myslím si, že skoro ne. To znamená, případ Nemocnice Na Homolce je unikátní, a myslím si ale, že je unikátní v negativním slova smyslu. Protože nerozumím tomu, jak je možné, že vlastně vůbec k něčemu takovému došlo a že to takovou dobu bylo tolerováno.

Pak vím, že přišly kontrolní závěry NKÚ, přišly ministerské kontroly, přišla personální rozhodnutí, změnil se za naší vlády ředitel Nemocnice Na Homolce a došlo k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví předložilo do vlády návrh materiálu, který řešil proces likvidace dceřiných společností Nemocnice Na Homolce. Prostě vláda dospěla k názoru, že tento systém je potřeba ukončit, a ukončit ho prostřednictvím likvidace. To znamená, ten materiál vláda projednala 7. července loňského roku, v tom materiálu je uvedeno, že v případě společnosti Homolka Premium Care se v rámci likvidace společnosti Holte s. r. o. předpokládá prodej jejích akcií případnému zájemci.

Musím říct, že když ten materiál byl projednáván, tak ani v rámci připomínkového řízení, ani v rámci jednání vlády k tomu závěru a k tomu navrženému postupu nebyla vznesena žádná připomínka. Vláda tedy ten postup likvidace dceřiných společností Nemocnice Na Homolce schválila. Postupuje se tedy v souladu s usnesením vlády. Prodej akcií společnosti Homolka Premium Care je tedy v souladu s tímto, je podle právních předpisů v gesci likvidátorky společnosti, a tak jak jsem obdržel informace z Ministerstva zdravotnictví, výběrové řízení na prodej akcií bylo zrušeno, prodej, který je v rukou likvidátorky společnosti, pokračuje s cílem dosažení nejvyššího výnosu. A Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že předpokládaný výnos by měl být vyšší než cena, která vzešla z výběrového řízení. Čili to je proces, který v tuto chvíli probíhá, a probíhá v souladu s usnesením vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP