(15.30 hodin)
(pokračuje Sobotka)

To, co my navrhujeme, nenavrhujeme jen tak. Je to reakce na to, co se stalo v roce 2007, v roce 2008 a později. Protože my jsme tady do roku 2006 měli v naší zemi progresivní daňový systém. Shodou okolností ti lidé, kteří vydělávali nejméně, v té době platili sazbu daně 12 % a ti nejbohatší platili sazbu daně 32 %. Návrh, který představila sociální demokracie, navazuje na ten progresivní systém, který tady platil do roku 2006. A jenom připomínám, že tento progresivní systém nezrušila ani vláda vedená Václavem Klausem, když byl šéfem Občanské demokratické strany. Nezrušila progresivní daňový systém. Ten systém progrese byl zrušen až po roce 2006 a byl nahrazen něčím, co tady máme dnes. Já jsem přesvědčený o tom, že jak to tady je dnes, to bylo vynuceno, bylo to vynuceno velkými firmami, nadnárodními firmami, bankami a těmi nejbohatšími. Prostě pro ně se tady zavedly daňové úlevy, snížily se jim daně a zaplatili to lidé tím, že se zvedla daň z přidané hodnoty.

To znamená ta reforma, kterou prosadila vaše politická strana po roce 2006, znamenala, že se normálním, běžným lidem, zaměstnancům, rodinám s dětmi, důchodcům zvedlo DPH, začali platit větší DPH za potraviny při každém nákupu, za léky. No a firmám, bankám se snížila daň z příjmu právnických osob a pokusili jste se zavést něco, čemu vy jste říkali rovná daň. Naštěstí se to úplně nepovedlo, jak si to původně ODS představovala, protože to bychom měli ještě vyšší sazby zdanění, pokud jde o DPH na potraviny, než máme dnes. Takže naštěstí se úplně nepodařilo realizovat ten koncept rovné daně. Ale vy jste deformovali náš daňový systém a posunuli jste nás na Východ. Posunuli jste nás výrazně na Východ.

A já bych byl rád, kdyby se naše země vrátila do civilizovaných daňových poměrů, které jsou ve vyspělých státech, které prosperují a které mají vyšší životní úroveň, než ji má Česká republika. Proto jsme otevřeli debatu. Je před volbami. My samozřejmě už v tuto chvíli nemáme ambici měnit koaliční smlouvu. Tam jsme se dohodli na tom, že nebudeme měnit zásadním způsobem daňové sazby během tohoto volebního období. Ale jsou před námi znovu volby a občané mají mít právo si vybrat, jak bude vypadat daňová politika v jejich zemi.

Nesouhlasím s tím, že existence několika sazeb daně z příjmu komplikuje daňový systém. Přece dneska máme k dispozici výpočetní techniku. Není žádný problém s tou výpočetní technikou pracovat ať už na úrovni občana, nebo na úrovni daňové správy. Přece je to jenom otázka elektronizace, automatizace. A to, co my potřebujeme, je posílit elektronickou komunikaci se státem, posílit elektronické formy placení daní. To může výrazným způsobem snížit administrativní zátěž, kterou třeba ještě v některých případech dneska tady máme. Takže určitě ano, můžeme snižovat administrativní zátěž, ale v zásadě nesouhlasím s tím, že by daňová progrese, existence tří čtyř pásem daně z příjmu fyzických osob, znamenala zásadní administrativní komplikaci daňového systému jako takového. Kdyby to tak bylo, tak proč 21 evropských zemí má daňovou progresi?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane premiére. (Premiér odchází od mikrofonu.) Děkuji. Pan předseda se chystá položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane premiére, samozřejmě komplikovaný daňový systém už máme, to je prostě objektivní fakt. Vy ho prostě chcete dále zkomplikovat. Díváte se do zahraničí výběrově, kde vám to vyhovuje, ale nesrovnáváte čísla, která vám nesedí.

Vrátím se ale z toho vašeho výkladu do minulosti a ze západu na východ do České republiky tady a teď. Chcete nám tedy říct, že kvalitní lékař ve státní nemocnici s platem 60 tisíc měsíčně - to je průměrný plat, který si ten lékař podle mě zaslouží - že takový lékař si má nyní téměř o 2,5 tisíce měsíčně pohoršit, tedy pohoršit si zhruba o 29 tisíc ročně? Proč? Já se vás ptám, pane premiére, proč. Jaký je pro to důvod, aby tento člověk měl o tolik méně peněz?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my jsme představili návrh, který je předmětem debaty, a my o něm chceme vést diskusi s veřejností. Nevím, jestli to úplně patří sem na interpelace, ale prostě byl položen dotaz, tak se snažím na něj odpovědět, i když to úplně nesouvisí s činností předsedy vlády, protože tohle není návrh, který by předkládala vláda. Tohle je návrh, který předkládá sociální demokracie. A chceme vést debatu s veřejností o tom, jak nastavit spravedlivě systém zdanění v naší zemi, jak ho nastavit v situaci, kdy 4 miliony lidí mají příjem, mají hrubý měsíční příjem nižší než 50 tisíc korun. Pro řadu lidí je to jistě překvapivé zjištění, ale 2 miliony zaměstnanců a malých živnostníků mají nižší měsíční hrubý příjem, než je průměrná mzda v České republice, která se pohybuje kolem 27 tisíc korun. Čili průměrná mzda zhruba statisticky 27 tisíc korun, ale 2 miliony lidí mají nižší průměrný měsíční příjem, než je tato částka. To je přece strašný problém. To je strašná zpráva o tom, jaká je ve skutečnosti příjmová hladina v naší zemi. Čtyři miliony lidí mají méně, než je částka 50 tisíc korun hrubého. V naší zemi je ekonomicky aktivních něco kolem 5 milionů občanů. Čili naprostá většina z nich, nebo minimálně polovina z nich má příjem, který se pohybuje na úrovni jenom průměrné mzdy nebo podprůměrné mzdy.

My se snažíme tuto situaci zohlednit. Snažíme se těmto lidem pomoci. Snažíme se nastavit daňový systém tak, aby více motivoval k práci, protože podle mého názoru ne dávkový systém, ale daňový systém by měl zvýšit podporu lidí a více je motivovat k tomu, aby pracovali. Proto předkládáme tento návrh. A budu velmi rád, když na jeho konci bude prosazení spravedlivějších daní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane premiére. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Zbyněk Stanjura, a to ve věci postupu Finanční správy. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve budu reagovat na pana premiéra. Spravedlivější daně znamenají, že lékař si vydělá o 30 tisíc ročně méně. Všimněte si, jaký byl dotaz a jaká byla odpověď. Pan premiér nám neřekl nic. A když už jsme u těch předvolebních slibů sociální demokracie, tak jsem docela rád slyšel, že sociální demokracie teď bude chránit ty malé a střední. Kdyby to nebylo tak smutné, tak je to směšné.

Pane premiére, mě navštívil v kanceláři jeden malý podnikatel, který podal poprvé kontrolní hlášení, je čtvrtletní plátce, 12. dubna loňského roku. Všechno měl v pořádku. Pak Finanční správa zjistila rozpor, který byl na straně dodavatele, mám obě dvě faktury. Ten dodavatel neuvedl jeho DIČ. Tak to opravil. Je pravda, že tento podnikatel včas neposlal Finanční správě velmi důležitou zprávu "všechno je v pořádku". Na základě toho v lednu, po sedmi měsících, dostal pokutu 30 tisíc - poté, co jsme slyšeli z úst ministra financí, premiéra: budeme ten první rok poměrně tolerantní. Tento člověk neváhal, vzal tisíc korun a požádal o prominutí. V odpovědi - mám všechny doklady. Dal mi je. (Směrem k premiérovi.) Nechci ho jmenovat, protože se obává dalšího přístupu Finanční správy. Když budete chtít, já vám to předám. V odpovědi bylo za prvé, prvním předpokladem pro odpuštění je to, že jste nikdy nebo v posledních třech letech neměl žádný problém s Finanční správou. Toto je pravda, žádný problém jste neměl, takže jsme přistoupili k druhém bodu, zda je to oprávněné, není to oprávněné. 30 tisíc korun! Pro něho je to likvidační. V této chvíli požádal aspoň o splátkový kalendář. Uvidíme, zda mu Finanční správa vyhoví. Nicméně bylo to na základě centrálního pokynu šéfa Finanční správy, ještě se chválí, že rozdal 89 milionů korun.

Proč takhle berete peníze těm malým a středním za to, že neošidili stát ani o korunu? Ani o jednu korunu! A 30 tisíc platí penále!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Víte, je asi složité diskutovat konkrétní příklady, protože v rámci daňové správy platí mlčenlivost a nevím, jestli daňová správa je připravena diskutovat s předsedou vlády konkrétní příklady, které se týkají konkrétních daňových poplatníků. To znamená, asi by stálo za to najít nějaký mechanismus, jak by bylo možné tuto věc prozkoumat. Pan poslanec zde řekl, že nechce uvést, o koho se jedná. Čili bych požádal o to, abych tento konkrétní příklad dostal identifikovaný. Určitě se obrátím na daňovou správu prostřednictvím ministra financí, pod kterého daňová správa spadá, a zjistím, z jakých důvodů nebylo v této věci vyhověno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP