(14.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda pan poslanec si přeje doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Pane premiére, děkuji za vysvětlení. Ale vracím se opět k jadérku věci. V současné době je striktní (?) situace pokračování D55, protože během dne jsou tyto silnice totálně ucpané. Takže chtěl bych vás vyzvat, pokračujme intenzivně na 55 i za cenu zbrzdění 49, protože současný návrh, který je do Fryštáku, to je udělaný kus dálnice do slepé uličky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a požádám pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já musím říci, že pokud jde o onu stavbu, kterou pan poslanec preferuje, to znamená jihovýchodní obchvat Otrokovic, tedy pokračování ve výstavbě D55, tak ta situace je skutečně taková, že jsme už malý kousek od dokončení majetkoprávního vypořádání. Já jsem se snažil zjistit, jaké je přesné to číslo vykoupených pozemků. To číslo je takové, že je vykoupeno 98,6 % pozemků. Čili už jsme skutečně hodně blízko. A tak jak jsem byl informován, chybí jeden list vlastnictví a dochází tady tedy podle těch informací od ŘSD k vyvlastnění. Takže je potřeba dořešit tento jeden list vlastnictví, dořešit vyvlastnění, a pak by mělo být možné, aby se tato stavba připravila a zahájila. Zatím se předpokládá, že žádost o stavební povolení na tu hlavní trasu by měla být podána v březnu letošního roku. Uvidíme, jestli se tuto ambici v podání žádosti o stavební povolení podaří ŘSD naplnit.

Jinak se tedy počítá, že náklady na tuto část obchvatu by měly přesáhnout zhruba částku 1,3 mld. korun. Takže je to jedna z těch významných investic, které se připravují ze státního fondu dopravy.

Pokud jde o tu silnici Hulín - Fryšták, tam skutečně řadu let se stát snaží, aby stavba byla zahájena. Jde mimo jiné také o to, aby byla nejenom řešena dopravní situace v té části kraje, ale také aby byla potenciálně v čase zpřístupněna průmyslová zóna Holešov. Takže i z tohoto hlediska to zahájení a pokračování výstavby D49 bude nepochybně důležité. Ale myslím, že to číslo, které se týká majetkoprávního vypořádání obchvatu Otrokovic, už skýtá určitou naději.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Marek Černoch ve věci podvodu na sociálních dávkách. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pane premiére, v roce 2014 byly odhaleny podvody na sociálních dávkách za 65 milionů korun. Podle Úřadu práce v roce 2015 stát neoprávněně vyplatil více než 100 milionů korun. Šlo o 16 680 případů. Týkalo se to hlavně příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí, podpory v nezaměstnanosti či rodičovském příspěvku.

Systém, jakým způsobem to probíhá. Zatajují se příjmy či padělají dokumenty. Nenahlásí se nástup do zaměstnání, pobyt v cizině či narození dalšího potomka. V poslední době navíc roste počet případů, kdy se lidé snaží falšovat doklady u žádostí o příspěvek na bydlení. Tímto se lidé chlubí i na sociálních sítích. Jsou to obrovské peníze, přičemž lidé, kteří mají opravdu nárok na sociální dávky, musí velmi často prosit a často se doprošovat o tyto dávky ponižujícím způsobem.

Proto bych se velmi rád zeptal, pane premiére, jak vaše vláda postupuje, aby k tomuto nedocházelo, protože tam je evidentní nárůst rok od roku ve vyplácení neoprávněných dávek. Budou se zvyšovat kontroly? Bude se zvyšovat počet zaměstnanců, kteří to budou kontrolovat? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. A požádám pana premiéra o odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ty částky, které zde zmiňoval pan poslanec Černoch, předpokládám, že vychází z tiskové zprávy, kterou vydal Úřad práce ČR. Ta částka, to není nějaký odhad. Ta částka, to není výsledek nějakého statistického šetření, ale je to výsledek reálné kontrolní činnosti. Možná v minulosti úřad práce takovéto tiskové zprávy nevydával, protože se kontroly neprováděly. My jsme kontroly začali provádět. Začali jsme kontroly provádět. Navýšili jsme počet pracovníků Úřadu práce v uplynulých třech letech. Tím pádem Úřad práce má lidi na to, aby mohl provádět větší množství kontrolních šetření, než tomu bylo v minulosti. A tím, že Úřad práce provádí větší množství kontrolních šetření, tak také odhalil více případů, pokud jde o zneužívání sociálních dávek. To znamená, jsou to naprosto konkrétní data. Byla odhalena díky aktivitě státu, díky kontrolní činnosti Úřadu práce. Ukazuje se tedy, že máme akceschopný a efektivní kontrolní systém, jenom je potřeba ho používat. Takže my jsme ho začali používat a v tuto chvíli to má naprosto konkrétní výsledky a daří se vlastně šetřit finanční prostředky státu.

Jinak bych chtěl říci, že od ledna do prosince 2016 proběhlo celkem 160 tisíc šetření. Nejvíce šetření proběhlo v Moravskoslezském kraji a celkové úspory za oba dva tyto roky v souvislosti s těmito šetřeními dosáhly více než 150 milionů korun. Podstatou a cílem šetření je získání informací o životní a sociální situaci žadatele. Ověřuje se, jestli se konkrétní žadatel nebo příjemce skutečně, skutečně nachází v podmínkách, které ho opravňují k nároku na dávku, její výši a výplatu včetně trvání výplaty. To znamená, cílem té kontroly je ověřit, jestli reálně je pravda to, co žadatelé o tyto dávky uvádějí v příslušných dokumentech, na základě kterých o dávky žádají. Čili porovná se to, co žadatel tvrdí, a šetřením se porovná skutečná realita. V případě, že tedy nárok není potvrzen, Úřad práce dávku odejme nebo Úřad práce v takovém případě tuto dávku sníží. Úřad práce se zaměřuje na individuální práci s příjemci dávek a samozřejmě je primárně směřuje k tomu, aby se snažili uplatnit se na trhu práce.

Jak už jsem řekl, Úřad práce díky personálnímu posílení, ke kterému došlo od poloviny roku 2014, zintenzivnil finanční kontrolu v oblasti nepojistných sociálních dávek. Přibylo zhruba 900 systemizovaných míst, zejména na úseku dávek pomoci v hmotné nouzi, a díky tomuto posílení je také odhalováno větší množství prohřešků. V praxi se rovněž pozitivně projevuje nastavení ještě užší spolupráce mezi agendami zaměstnanosti a agendami nepojistných sociálních dávek v rámci Úřadu práce. Zaměstnanci Úřadu práce mají více prostoru k provádění sociálních šetření, a to jak šetření, která jsou ohlášena, tak i šetření, která jsou namátková v místě pobytu příjemců dávek. A i díky tady tomuto, že vůbec máme kapacity na to, aby se prováděla místní šetření, se daří snižovat riziko zneužívání sociálních dávek.

Úřad práce žadatele o dávky také varuje, že se mu daří tyto případy odhalovat. To znamená, že se snaží Úřad práce také preventivně působit na potenciální žadatele, aby odradil ty, kteří by se snažili eventuálně uplatňovat nepravdivé informace v rámci podávání žádosti o sociální dávky. Takže já jsem rád, že Úřad práce má konečně, konečně po letech nastaven kontrolní systém, stejně jako má nastavenu spolupráci i s Policií ČR, má nastavenu spolupráci s obcemi a zaměstnanci Úřadu práce využívají při odhalování neoprávněného pobírání dávek také znalosti místních poměrů, a pokud získají konkrétní podezření, zda došlo k podvodu nebo trestnému činu, oznámí ihned tuto skutečnost příslušnému státnímu zastupitelství nebo Policii ČR.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Velmi rychlou doplňující otázku. Opravdu na sociálních sítích probíhají diskuse o tom, jakým způsobem obejít zákon, jakým způsobem získat neoprávněně sociální dávky. A ta otázka zní, jestli je vám to známo a jestli Úřad práce využívá nebo chodí i na sociální sítě právě z toho důvodu, aby se zamezilo vyplácení neoprávněných dávek a porušování zákona. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP