(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Čas určený na přestávku vypršel. Dalším bodem našeho pořadu jsou

294.
Ústní interpelace

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády.

Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, a to v čase od 14.30 do 16.00 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 16.00 do 18.00 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Ještě přečtu omluvy, které jsem obdržel. Od 14.00 hodin do konce jednacího dne a zítra po celý den se omlouvá paní poslankyně Jana Lorencová. Dne 23. 2. od 13.30 hodin do 16.00 hodin z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Martin Sedlář. Od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Miloš Babiš. Dále z dnešního jednání od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodů naléhavých pracovních povinností v rámci resortu Ministerstva průmyslu a obchodu se omlouvá pan ministr Jan Mládek.

A nyní dávám slovo poslanci Jaroslavu Holíkovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane premiére, východní Morava buduje v budoucnu jednu z největších dálničních křižovatek. V současné době sem přichází pouze D1, která končí víceméně ve slepé uličce, protože pokračování dál směrem k Ostravě stojí, a co se týká pokračování ke Zlínu D55, tak ta se zastavuje blízko křižovatky v Kvítkovicích a tady se začínají tvořit zhruba kilometrové fronty aut, pokud chtějí pokračovat směrem na jih. Další rozvoj by měl být obchvat Otrokovic, čili obchvat této nešťastné křižovatky jako D55 a pokračování směrem na Slovensko D49.

Já bych se tady chtěl přimluvit za upřednostnění obchvatu Otrokovic a pokračování dál směrem na jih, protože i průjezd městy Uherské Hradiště, Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Veselí na Moravě, Strážnice, to je prostě katastrofa. Naopak pokračování směrem na východ, kdy uděláme dálnici asi 5 km a skončíme ve Fryštáku, protože dál už nefunguje EIA, vidím v současné době zbytečné. Protože řidiči, kteří by jeli směrem dál na východ, tak je to přivede místo k té čtyřproudé silnici, která vede do centra Zlína, tak tam pojedou z toho Fryštáku po obyčejné dvouproudovce. Žádám, abyste mi k tomuto dal aspoň nějaké vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dobrý den, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych reagoval na tuto interpelaci. Já samozřejmě nechci a nemohu nahrazovat ministra dopravy. Nechci a nemohu nahrazovat Ředitelství silnic a dálnic, které má přípravu těchto staveb na starosti. Nicméně chci potvrdit, že jako předseda vlády se intenzivně a dlouhodobě zajímám o to, jak vypadá situace z hlediska té klíčové dopravní infrastruktury i v oblasti východní Moravy.

Pan poslanec tady zmiňoval dvě konkrétní komunikace. Zmiňoval úsek na budované silnici D55, konkrétně kolem Otrokovic, jihovýchodní obchvat, a já se k tomu hned dostanu. A pokud pan poslanec zmiňoval dálnici D49 Hulín - Fryšták, musím říci, že jak jihovýchodní obchvat Otrokovic, tak ten úsek Hulín - Fryšták na D49 byl předmětem oné výjimky, kterou vláda vyjednala s Evropskou komisí a kde jsme se dohodli, že nebude třeba opakovat znovu celou EIA, ale stačí ověřovací stanovisko Ministerstva životního prostředí. Tento systém, který jsme dohodli, který jsme také uzákonili a který vláda schválila, nám skutečně umožnil, aby na oba dva tyto úseky, jak na obchvat Otrokovic, tak na ten první úsek D49 Hulín - Fryšták, bylo vydáno ověřovací stanovisko EIA Ministerstvem životního prostředí.

Pokud jde tedy o situaci konkrétně kolem Otrokovic, ta další etapa obchvatu Otrokovic, stavba má tedy vydané stanovisko EIA podle režimu § 23a a v tuto chvíli se dokončuje majetkoprávní činnost. Byl jsem informován o tom, že je problém s tím, že doposud nebyly vypořádány všechny pozemky pod tímto plánovaným obchvatem. To znamená, tady v tuto chvíli je otázka vydání stavebního povolení a následného zahájení stavby závislá na tom, aby se podařilo dokončit majetkoprávní vypořádání. Předpokládá se vydání stavebního povolení v letošním roce a následně by tedy měla být zahájena stavba. Pokud jde o D49 úsek Hulín - Fryšták, rovněž na tuto stavbu bylo vydáno stanovisko EIA podle režimu § 23a. Dokument stanovuje další podmínky. Nezbytné budou protihlukové stěny a nízkohlučný asfalt. Dosud není vydané platné stavební povolení, závisí na dořešení problematiky výjimek u zvláště chráněných druhů živočichů. Předpokládá se znovuzahájení stavby v průběhu roku 2017. Čili u obou těchto staveb, které jsou součástí vládou sledovaných strategických staveb, předpokládá Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic podle těch informací, které jsem dostal, zahájení výstavby ještě během letošního kalendářního roku.

Pokud jde o onen navazující úsek na D49 Fryšták - Lípa, tam v současné době probíhá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí a následně bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí na tuto stavbu. Pokud jde o ten další úsek D49 Lípa - státní hranice, tam probíhá dopracování vyhledávací studie, která má za cíl vybrat trasu jak technicky, tak ekonomicky obhajitelnou a prostupnou územím. Následně bude na jednotlivé úseky zpracován záměr projektu. To je tedy ta finální část D49, která by měla být dovedena až na hranice se Slovenskem.

Čili tolik velmi stručné informace, které se týkají těchto staveb. Samozřejmě pokud jde o další stavby, které jsou realizovány v té oblasti východní Moravy, nebo tohoto regionu, chci zmínit na D55 úseky, nebo stavby Napajedla - Babice, Babice - Staré Město. Na obou stavbách pokračuje intenzivní projektová inženýrská činnost. Stavby by mohly být zahájeny kolem roku 2020. Pokud se podaří tyto dva úseky D55 realizovat, tak by to mohlo výrazně ulevit obyvatelům podél dnešní silnice I/55.

Chci také zmínit intenzivní pozornost, která je ze strany vlády věnována dostavbě dálnice D1 v úsecích Přerov - Lipník a Jiříkovice - Přerov. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP