(13.00 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

První ne hlasování na CETA šlo z výboru pro zaměstnanost. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu odmítl notoricky známou dohodu CETA. Zatímco toto hlasování nebylo závazné, hlasování o tom, zda přijmout dohodu, bude nakonec povedeno v Evropském parlamentu. A dnes už i víme, jak toto hlasování dopadlo.

Dále volají zástupci Trade Union Congress po tom, aby se všichni britští poslanci připojili ke svým kolegům ve výboru pro zaměstnanost a odmítli CETA. CETA představuje špatný přístup k obchodním dohodám, které nesmí být použity jako šablona pro naše budoucí vyjednávání pro budoucí Evropskou unii, neboli britské dohody. Pokud by post-brexit dohoda vypadala jako CETA, znamenalo by to, že odbory by byly vyřazené z procesu vyjednávání a dohodě, což by otevřelo nově (?) veřejných služeb a další privatizaci veřejných služeb, které neobsahují žádné závazné ochrany pro práva pracujících a dají zahraničním společnostem pravomoc žalovat naši vládu. Mimochodem mnohé podniky by nebyly spokojené s dohodou brexit ve stylu CETA, protože by buď jako CETA neposkytla bezbariérový přístup, který obchod může získat jednotným členstvím na trhu. A jednotný trh členství je také to, co považuji ve zprávě vydané tento týden za to, co poskytuje nejlepší možnost pro naše britské hospodářství a způsob, jak chránit pracovní místa a sociální práva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A protože uplynula 13. hodina, tak přerušuji tento bod obecné rozpravy. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a přerušuji jednání do 14.30, kdy budeme pokračovat ústními interpelacemi na pana premiéra. Přeji vám dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP