(12.20 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Dále bych ještě rád podtrhl to, že malí zemědělci teď ve třetím kole Programu rozvoje venkova, kde žádali o dotace na investice do svých prvovýrob, tak ti, kteří žádali do živočišné výroby, byli uspokojeni ze 100 %. Ti, kteří žádali do rostlinné výroby, z 82 %. A zemědělci, tzn. střední a větší subjekty, které většinou žádaly do kategorie nad pět milionů, byli uspokojeni z 55 %. Takže prosím pěkně, nedělejme demagogii, ale uvědomujme si realitu těchto čísel.

Tolik na diskusi kontra velcí nebo malí a podpora, jestli tady je nastavena férově či není, to je potřeba všechny tyto věci tady shrnout.

Pan poslanec Bendl hovořil o vodním hospodářství a o tom, že je dostatečně nepodporujeme atd. Ale zapomněl si uvědomit jednu věc. Podpora vodního hospodářství, retence v krajině, rybníků apod., je podporovaná také z Programu rozvoje venkova částkou přes jednu miliardu korun ročně, prostřednictvím mj. pozemkových úprav a také z operačního programu Rybářství, který má alokaci přes jednu miliardu, a ročně vyplácíme zhruba 250 mil. korun opět na výstavbu např. nových rybníků. Kapitola pro závlahové zařízení je nastavena tak, že v každém roce za mého působení vždy případy navýšení této kapitoly uspokojujeme všechny žadatele ze strany zemědělců. Takže opravdu je to naše priorita, jenom se zapomíná, že není financována pouze z národních zdrojů, ale ještě z těchto dvou operačních programů.

Pokud mluvíme o jiných oblastech, tak já jsem zmiňoval ve svém úvodním textu, že zákon jasně hovoří, že to není jenom podpora zemědělské prvovýroby, ale je to podpora také venkova a mimoprodukčních oblastí v rámci zemědělství. A dneska když mluvíme např. o fenoménu plýtvání potravinami, kdy 30 % v rámci celého výrobního, prodejního a spotřebního procesu u potravin se proplýtvá, tak jsme po 23 letech přišli s tím, že by bylo dobré, aby Česká republika měla nějakou strukturu potravinových bank, aby ty potravinové banky mohly vzniknout i s nějakým logistickým zázemím, nejenom na papíře jako právnické osoby, aby mohly mít sklady, aby mohly mít chlazení, aby mohly mít manipulační prostory, aby mohly mít taky lidi, kteří tam tu manipulaci budou dělat. Takže proto tento dotační titul. A vřele doporučuji navštívit nějakou potravinovou banku, pane poslanče, kterou máte i ve vašem Středočeském kraji, aby vám přímo ti pracovníci řekli, jakým způsobem a proč je toto pro ně důležité. Takže tato podpora, která je tam vyčleněna, je právě i na ty investice do vybavení, regály, chladicí zařízení apod.

Byla tady zmíněna trošku vysmívaná podpora nevládních neziskových organizací v oblasti evropské integrace. Rád všem vysvětlím, proč tady tato podpora je zařazena. Teď je klíčové období, možná si to neuvědomujeme, ale letošní rok je klíčové období pro to, jak jednotlivá ministerstva a Česká republika obecně dokáže uhájit svoje zájmy při vyjednávání nových operačních programů pro období po roce 2020. A my podporujeme to, aby naše zájmy společně mj. taky mohly hájit nevládní neziskové organizace z České republiky. Protože i ty mají své struktury v rámci bruselské administrativy, i ty mohou výrazně pomoci. Proto je tady tato podpora. To není vyhazování peněz oknem, ale je to opravdu smysluplná záležitost.

Na konto toho, co říkal pan předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik, chci jenom říci, že ta složitost a nárůst administrativy, tak samozřejmě my jsme si toho vědomi, že to je něco, co dnes zemědělcům ani nám nedělá radost, a máme ambice a snažíme se, aby už teď po roce 2018 došlo k určitým úpravám i v evropské legislativě a došlo k zjednodušení. Ale je potřeba také říci, že například ti malí zemědělci u malých projektů jsou dneska v pozici, kdy mohou přijít, vůbec ten projekt nemusejí sami psát, ukážou na profesionálního poradce, který jim to napíše, a my jim v rámci Státního zemědělského intervenčního fondu náklady na projektovou přípravu zaplatíme. To je ještě výhoda, která je tady pro malé zemědělce. Samozřejmě administrativa není úplně věc jednoduchá, jsou to peníze veřejné, daňových poplatníků a musí být také zajištěna jejich kontrola.

Děkuji za pozornost a za podporu tohoto materiálu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A nyní tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Bendl, po něm pan poslanec Stanjura, po něm paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za vaši veřejnou podporu potravinových bank, určitě se na to budu ptát a pro to nebudu zneužívat tuhle chvíli. Ale co musím připomenout, a pane ministře, vy byste to měl vědět: Finanční prostředky čerpané v roce 2013 a 2012 a 2011 až do roku 2007 zpátky se domlouvaly kdy? V roce 2012? Nebo 2013? V roce 2005, pane ministře, a vy to musíte dobře vědět, že tady operujete a chlubíte se něčím, co ke chlubení není. To domlouvali vaši předchůdci. Jestliže teď tady tvrdíte, že tři roky před dojednáváním podmínek nového finančního období už to strašně potřebujete, protože se to domlouvá, tak vy v okamžiku, kdy něco čerpáte už v roce 2015, 2016, tak prostě... a ještě sám přiznáváte, že nečerpáte úplně, tak prostě to domlouvali vaši předchůdci. Takže se chlubíte cizím peřím. Nicméně když se podíváte na průměrnou hodnotu jednotlivých projektů, sám pochopíte, že se pomáhá spíš těm větším. Je to zjevné. A i ty velké podpory, které se tady navrhují, na to prostě ti malí nedosáhnou. A už pro ty střední je to obrovská zátěž. To není tak, že jim to někdo zpracuje na ministerstvu nebo v jeho organizacích, ale oni musejí tu žádost zpracovat nejdřív sami a nemají vůbec lidi na to, aby tohle uhlídali. To tak prostě je.

Nevím, kolik mám ještě času. A k tomu, co tady ještě padlo předtím. Přeci nikdo neříká, že to jde bez dotací v okamžiku, kdy jsou ty dotace v Polsku, na západě, na severu, na jihu i na východě. To prostě je nám všem jasné. Ale efektivita vynaložených prostředků a šance se na ně dostat, se prostě pro ty malé a střední zjevně snižuje. A stačí, když jim budete naslouchat, pane ministře.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Chci si jenom ujasnit pojmy. Pan ministr zemědělství říká, že se v této chvíli vyjednávají nové operační programy. Já bych chtěl vědět, které nové operační programy se dojednávají, kolik jich je, kdo tam vyjednává.

Pak nám řekl takovou až dojemnou větu: Já to v tom Bruselu neumím dojednat, tak musím podporovat neziskovky, dávám jim dotace, aby to dojednaly za nás. Chtěl bych vědět, kdo pracuje ve prospěch nových operačních programů z neziskovek, s jakým zadáním, zda má posvěcení od vlády, zda tam prosazují vládní pozici, nebo to jsou lobbistické struktury. A teď když říkám lobbistické struktury, nemyslím to pejorativně. Nemyslím to pejorativně. Protože určitě různé zaměstnavatelské nebo profesní svazy mají své zájmy, logicky se jim říká lobbistické zájmy. A není to skutečně to pejorativní a negativní. Ale pokud tady ministr vlády říká: Já dávám peníze neziskovkám, aby za nás, nebo vedle nás, nebo s námi vyjednávaly, tak chci vědět kolik, kdo, jaké podmínky dojednávají, jaké zájmy hájí, kdo to kontroluje, kdo jim dává zadání. To je poměrně jednoduché. A když dostanu uspokojivé odpovědi, pak můžeme klidně říct ano, je to správně, i tyto organizace a tito konkrétní lidé pomáhají hájit národní zájmy, pomáhají hájit pozici české vlády a pak je to v pořádku. Ale pokud tam hájí vlastní zájmy a ne zájmy české vlády či českého státu a přitom dostávají peníze ze státního rozpočtu, tak už to dobře není.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. S faktickou poznámkou paní poslankyně Pěnčíková, s přednostním právem pan ministr, po něm řádně přihlášený pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Náš poslanecký klub ty dotační programy samozřejmě podpoří, už o tom tady mluvil náš předseda. Já s tím problém nemám a opravdu ruku pro ně zvednu.

Každopádně bych chtěla upozornit pana ministra, a už to tady taky padlo, administrativa spojená s vyřizováním těch dotací je opravdu obrovská a vy jste dohnali opravdu ty nejmenší zemědělce k tomu, že už si ani ty žádosti nepodávají, protože se jim potom vrací při kontrolách a musejí ty dotace vracet. Byly zrušeny agentury, které s tím pomáhaly. Teď se nemají na koho obrátit, oni to opravdu nezvládají. A u nás Moravě, vy jste ze sousedního kraje, tak to musíte vědět, už dospěli do stadia, že nechtějí čerpat ani SAPS, protože jim to za to prostě nestojí.

A teď jsem jednala s několika zemědělci - a srovnejte si i zaměstnance SZIFu, protože není možné, aby po kontrole, která proběhla v roce 2014, jim bylo teď, v únoru roku 2017, sděleno, že na základě kontroly provedené před třemi lety musí vracet dotace z roku 2010, 2011, 2012 a 2013. Tohle opravdu není podpora malých zemědělců! ***
Přihlásit/registrovat se do ISP