(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi, který byl zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Pardon, s přednostním právem pan předseda Kováčik. (Posl. Kováčik: Bez přednostního práva.) Ne s přednostním právem. Jenom tak. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Právě že ne s přednostním právem, ale v řádném pořadí, takže jsem zatím posledním přihlášeným, i když nejsem napsaný na tabuli.

Chtěl bych jenom velmi krátce reagovat, jednak sdělit názor poslaneckého klubu KSČM a jednak také reagovat na některé věci, které zde zaznívaly v rozpravě.

Především, a to nebudu opakovat, co tady znělo, že české, moravské a slezské zemědělství v kontextu zemědělství evropského se bez dotací neobejde, a řeči o tom, že dotace jsou zlo a že dotace škodí, jsou řečmi pouze akademickými, protože si dovedu představit, že by Česká republika zrušila zemědělské dotace. Udělaly-li by to všechny ostatní vyspělé, aspoň zemědělsko-potravinářsky vyspělé ekonomiky a také všechny ostatní ekonomiky, které zemědělství a potravinářství dotují, pak si dovedu docela dobře a živě a spolu s vámi téměř všemi, kdo máte trošku zachovaný alespoň objektivní pohled na zemědělství, venkov a potravinářství, představit, že Česká republika spolu se zemědělstvím slovenským, polským, maďarským a saským by byla lídrem světového zemědělství, by byla nejefektivnější zemědělskou ekonomikou na celém světě, protože prostě historicky je tady dáno, že střední a větší podniky tady mají převahu. To není nic, co bychom si vymysleli. To je dokonce navzdory tomu, co se tady od převratu odehrávalo, navzdory onomu tlaku, který byl na rozdrobení zemědělské výroby, se tady udrželo podnikání ve větších a velkých celcích. Máme největší průměrnou výměru zemědělského podniku v rámci Evropské unie. A je to právě z těchto historických důvodů, protože se ty podniky, tedy ta větší ekonomika v rámci jednotlivých podniků udržela ekonomicky, udržela v konkurenci. A tlaky na snížení, zastropování, capping, jak si to kdo promítnete, tedy na omezení dotací, ty tady byly pořád, více či méně se dařily. A jenom právě díky tomu, že polské, maďarské, slovenské, české a saské zemědělství z povahy historie má tu větší výměru farem, tak mimochodem Německo bylo proti onomu zastropování výše dotací podle velikosti zemědělského podniku.

To přece není vůbec nic o Agrofertu a spřízněných firmách. A ostatní střední a větší firmy, které zde na tom trhu jsou, přece nemohou za to, že je tady Agrofert. Ale tak berme to z toho pohledu, že já osobně si myslím spolu s některými dalšími, že prostě a jednoduše má-li české, moravské a slezské zemědělství a potravinářství udržet konkurenceschopnost nejen v rozsahu výroby, chceme přece, a koneckonců jsme si to tady říkali téměř všichni konečně, přestalo to před nedávnem být sprostým slovem, chceme zvyšovat soběstačnost, chceme zvyšovat potravinovou bezpečnost, chceme zůstat konkurenceschopní v kvalitě potravin tak, aby ty mimo jiné i mimoprodukční funkce zemědělství, jako je krajinotvorba, rekreační funkce, atd., atd., funkce dárce pracovních míst na venkově, a nejen na venkově, i těch navázaných pracovních míst, která jsou v ekonomice před prvovýrobou a také po prvovýrobě, čili dodavatelé, odběratelé, zpracovatelé a obchodníci, zůstalo zachováno.

Mluvím o tom, že prostě ona připomínka, která tady u kolegy Pavery zazněla, že jeho mrzí, že se nedaří příliš omezovat, a volně překládám, promiňte mi když tak, omezovat tu dotaci těch velkých, až po připomínku tady pana kolegy Karla Schwarzenberga o tom, jak tady chybějí poslanci z hnutí ANO. Tady chybějí ostatně poslanci s výjimkou klubu KSČM téměř všech, a Úsvitu koukám, téměř všech klubů. ODS je tady taky docela dost zastoupena, ano. Takže to byla poznámka, jen beru jako žert. To je první věc.

Druhá věc. KSČM podporuje právě z oněch důvodů, které tady byly řečeny, dotování zemědělství, udržování a vylepšování konkurenceschopnosti zemědělských podniků a potravinářských podniků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

My máme spíše jinačí, a na výboru jsme to také prezentovali, jinačí připomínky. Ale to nám bylo přislíbeno, že se postupně bude upravovat, a to je otázka například plnění těch dotačních podmínek. Jako podmínku pro udělení té dotace my nevidíme jenom to, že splní ty podmínky, co jsou napsány, ten subjekt, který o ni žádá, aby bylo jasno, splní ty podmínky, co jsou napsány v té výzvě nebo v podmínkách toho dotačního titulu, ale že třeba v nějaké době do minulosti nebyl například Zemědělskou a potravinářskou inspekcí sankcionován, resp. možná třeba i v některých případech opakovaně vyšetřován pro porušení nějakých jiných pravidel, aby se nestalo, že zpracovatelský podnik dostane dotaci na zlepšování kvality svých výrobků nebo na nějaké činnosti tohoto typu, a přitom byl opakovaně pokutován nebo vyšetřován za to, když to hodně přeženu, prosím berte to jenom jako teoretický příklad, že lije vodu či nějaká jiná svinstva do vína. To je věc, která samozřejmě podle našeho soudu musí být brána v úvahu, protože abychom potom nebyli my jako poslanci a poslankyně zemědělského výboru nebo jako úředníci a funkcionáři ministerstva nebo třeba Zemědělského intervenčního fondu považováni za blázny, že jednou rukou jaksi sázíme pokuty a druhou rukou dodáváme peníze těm subjektům. To je věc, která ale je přislíbena, že se bude řešit. A my jako členové zemědělského výboru bychom si myslím na to měli dáti zvláštní pozor.

Sděluji Poslanecké sněmovně, že poslanecký klub KSČM bod Dotační programy zemědělství pro rok 2017 podpoří. Děkuji. (Tleská klub KSČM a poslanec Faltýnek.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuju. Já bych s dovolením reagoval na všechny tři předřečníky. Začnu u pana poslance Pavery. Udělám takovou drobnou rekapitulaci, protože jsem to opakoval opakovaně několikrát, když zaznívá, že naše politika Ministerstva zemědělství podporuje velké podniky. Shrnu několik konkrétních faktů, že tomu tak není.

V rámci prvního pilíře, to tady zaznělo, podnik nad 150 tisíc hektarů má kráceno pěti procenty přímé platby, které obdrží na plochu. To je první řekněme hendikep, kterým znevýhodňujeme velké podniky. V rámci druhého pilíře, někomu by se mohlo zdát pět procent málo, ale v rámci druhého pilíře už dochází k poměrně výrazné degresivitě a výraznému krácení, kdy platby v rámci LFA, to znamená platby pro horské a podhorské oblasti, což je dneska 51 % území České republiky, tak u těchto podniků je krácení nastaveno od 350 hektarů, postupně se krátí až do výše 30 %. Tam už je to opravdu velice výrazné krácení.

Dále bych připomněl, že v rámci prvního pilíře jsou zemědělci do 40 let zvýhodněni tím, že mají na prvních 90 hektarů vyšší platbu zhruba o necelých 900 korun na hektar. Takže tady pro část mladých zemědělců na první hektary je ta platba poskytována. Dále když jsme v loňském roce dělali podporu živočišné výroby, tak jsme zvýhodnili zemědělce do 50 krav, a pokud se nepletu, do 10 prasnic, kteří měli vyšší sazbu, kterou dostávali od Ministerstva zemědělství, což je další poměrně výrazná forma podpory vůči malým zemědělcům.

Dále bych chtěl zmínit, když jsem se díval na srovnání, kolik se v minulém období 2007 až 2013, mimo jiné v té době byla i vláda TOP 09, ODS a Věcí veřejných, z toho šest let byli ministři za ODS, tak se malým zemědělcům na projekty do jednoho milionu korun v rámci Programu rozvoje venkova vyplatilo pouze 232 milionů korun. Za dva roky nového operačního období za této vlády se vyplatilo malým zemědělcům na malé projekty přes jednu miliardu, 1 012 milionů přesně. Abych byl korektní, není to ještě vyplaceno, ale tato částka je buď částečně vyplacena, nebo je už pod smlouvami a bude vyplacena v následujících měsících. Takže, prosím, za sedm let 232 milionů, za dva roky nového operáku je to přes miliardu. A ještě bych rád podtrhl nový program na PGRLF, který se rozeběhl v loňském roce, úvěry s podporou režimu de minimis, kde je ta částka na malé projekty zhruba 600 mil. korun. Takže to je potřeba pro korektnost říkat, jakým způsobem jsou tady vybalancovány tyto věci.***
Přihlásit/registrovat se do ISP