(12.00 hodin)
(pokračuje Pavera)

A poslední připomínka. Možná že tady pan ministr nakonec vystoupí s tím, že ti malí nežádají o dotace, i když tam peníze jsou. Možná že má pravdu. Ale když se podíváme na podmínky všech dotačních titulů, tak rok od roku se podmínky jednotlivých dotací výrazně komplikují, přibývá mnohem více byrokracie. Já jako starosta obce Bolatice mám zkušenosti s dotacemi od roku 2002, kdy začaly první dotační tituly z programu SAPARD. Kdysi to byly dva papíry, které jsme vyplňovali. Dneska to je hromada papírů, štos papírů, protože existuje hromada úředníků, kteří to kontrolují. Takže pokud se nezjednoduší dotační podmínky pro jednotlivé dotace, tak ti malí, ať už to jsou zemědělci, nebo malí výrobci, nikdy o ty dotace nebudou žádat, protože se jim to nevyplatí. Věřím, že pan ministr, který zařadil spoustu věcí, o kterých jsme v minulosti společně hovořili a které by měly pomoci našemu zemědělství ať už při zadržování vody v krajině, nebo i při zlepšení podmínek chovu zvířat apod., že i tyto podmínky, které se týkají podpory rozvoje podnikání na venkově, nějakým způsobem zjednoduší, aby mohli malí podnikatelé nebo i noví podnikatelé začít na venkově opravdu podnikat. Děkuji vám za pozornost.

A na závěr jenom zopakuji, že bohužel tedy poslanci TOP 09 a Starostů nepodpoří tento dotační program, což je mi bohužel velmi líto.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Než budeme pokračovat, poprosím všechny kolegy, aby udrželi hladinu hluku v přijatelné míře. Za prvé.

Za druhé. Mám tady připomínku parlamentní legislativy. Pan zpravodaj přečetl usnesení svého výboru v plné výši, nicméně tam je výzva pro ministra. O tom nemůže Poslanecká sněmovna hlasovat. Možná by bylo vhodné upřesnit, že budeme hlasovat pouze o tom, že berete na vědomí - jestli máte zájem potom. Já vás poprosím pak třeba v podrobné rozpravě, abyste to zopakoval.

Ptám se pana poslance Schwarzenberga, jestli má zájem o technickou, nebo řádnou. Technickou. Ano, v tom případě prosím.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající, je pozoruhodné a zajímavé, že když se projednává bod dotační programy v zemědělství pro rok 2017, jak zde prořídly řady poslanců strany ANO. Kdo má, ten má, ten nemusí o tom diskutovat. Děkuji za pozornost. (Pobavení a potlesk TOP 09 a Starostů, ale i několika poslanců ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za dodržení času. Nyní s přednostním právem pan předseda... Nechce přednostní právo, takže si vás píšu bez přednostního práva. (Posl. Kováčik.) Ještě tady mám faktickou poznámku - pan poslanec Kubíček, faktická? (Nepřeje si vystoupit.) To byl asi nějaký překlep, takže odmazávám. A v tom případě je na řadě pan poslanec Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Hezký dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Pane ministře, dovolte i mně říct pár vět k tomuto materiálu. Pokud projednáváme dotační programy v zemědělství na rok 2017, nemůžeme to trošku nevzít v kontextu celkového rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství. Jenom připomínám, že výdaje kapitoly Ministerstva zemědělství oproti roku loňskému na rok letošní klesají. A z dotačních titulů je vidět, co je vlastně prioritou Ministerstva zemědělství. Totiž v kapitole Ministerstva zemědělství výrazně padají výdaje na oblast vodního hospodářství - o 800 milionů korun se oproti loňskému roku snížily výdaje na hospodářství - z 1,3 mld. na 0,5 mld. korun. Na retenci vody v krajině, o které jsme tady často mluvili a na zemědělském výboru také, a všichni říkali, jak je pro ně...

Pane předsedající, nemohl byste tady panu předsedovi zemědělského výboru říct... Fakt to ruší! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nebylo nutné mu to říkat, on to pochopil záhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Není to příjemné. Děkuji vám za pochopení.

Ve státním rozpočtu je na retenci vody v krajině určeno 100 milionů korun. Poměřte to 111 miliony korun na poradenství. Co je asi pro ministra zemědělství důležitější? Retence vody v krajině, nebo poradenství? 111 - 100. Podle mě je to jasné, co je priorita. Všem budeme radit, ale dělat nebudeme nic, protože za 100 milionů korun žádnou výraznou oblast podpory retence vody v krajině, o které, aspoň tedy pokud platí slova, která tady v minulosti padla, jste přesvědčeni, že se podporovat má, tak tady zjevně vidíte, že to tak není. Padají výdaje na oblast vodního hospodářství celkově a zároveň jsou tady priority, které jsou jiné. Podotýkám, že jsou tam další výdaje už jakoby do jiných rezortů - na podporu zdravotně postižených, a to nijak nezpochybňuji jejich velikost, kde je 17 milionů korun z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, na podporu školství 50 milionů korun, na potravinové banky 30 milionů korun. Řekněme, že to je humanitárně zemědělská záležitost, nicméně pravidla, jak se finanční prostředky nakonec rozdělují a jak dochází k nákupům, ta by mě opravdu zajímala a určitě se na ně budu pana ministra v budoucnosti ptát, protože si myslím, že to je jenom časovaná bomba.

V kapitole Ministerstva zemědělství je podpora neziskovým organizacím ve výši 140 milionů korun. Tady v dotačním programu zemědělství na rok 2017 jsou další 2,8 mld. korun. A má pravdu pan ministr v jedné věci, ano, je tam řada programů, které se nastavily v minulosti, a je dobře, že tam jsou, a je dobře, že jsou na ně finanční prostředky, abych byl spravedlivý: podpora včelařství, podpora kapkové závlahy, podpora restrukturalizace ovocných sadů, zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, nákup plemenných zvířat. To si myslím, že jsou všechno oblasti, kde je správně, že je Ministerstvo zemědělství podporovalo a podporuje i nadále. Nákazový fond zcela určitě, byť jsem přesvědčen, že se máme bavit o efektivitě nákazového fondu, protože se prostě nedaří zvedat produkci vepřového masa v ČR, a to už do nákazového fondu určitě natekly miliardy korun, a je otázka ptát se, jak moc je to tedy efektivní výdaj, či nikoliv.

Poradenství a vzdělávání - prostě pro mě 111 milionů korun - jednak je to obrovský nárůst, a k tomu když si vezmete, že ještě podpora evropské integrace nevládních organizací, to vypadá, jako když teď vstupujeme do EU, 20 milionů korun. Podpora - jen to zdůrazňuji - evropské integrace nevládních organizací 20 milionů korun, výdaj v letošním roce. A zdůrazňuji, ať to máte v kontextu toho, co jsem říkal předtím, retence vody v krajině 100 milionů korun. Ty poměry tedy, nezlobte se, pane ministře, ale vůbec nehrají, resp. asi odpovídají vašim prioritám, ale naše priority to tedy rozhodně nejsou.

Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením. Už jsem říkal 30 milionů korun a je tam podpora 20 milionů korun na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Chtěl bych vědět, co si pod tím představit, protože to není asi nákup potravin. Nákup hmotného majetku za 20 milionů korun v letošním roce. Co tedy chcete nakupovat? Nebo na co chcete dávat finanční prostředky v oblasti nákupu hmotného majetku - 20 milionů? Deset milionů je dotace hospodářského výsledku. To předpokládám, že neziskovky, kterým ty finanční prostředky chcete dát, je budou nějak zúčtovávat v rámci provozu atd., nicméně na co 20 milionů? To bych prosil, jestli by mně pan ministr zemědělství mohl odpovědět.

Víte, něco jiného říkáme, a pak když se podíváme na ta čísla, tak je zjevné, že něco jiného děláme! Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP