(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11 hodin. Budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny, a to pevně zařazeným bodem, kterým je bod

210.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o strategickém partnerství mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé
podepsaná v Bruselu dne 30. října 2016
/sněmovní tisk 996/ - prvé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve čtvrtek 19. ledna na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy byla vystoupením ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka znovu otevřena obecná rozprava. Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr, je-li přítomen. Nemáme pana ministra... (S úsměvem.) Ani nemám, co bych četl za omluvy... Já pro jistotu... mám zde omluvu pana poslance Tomio Okamury, který omlouvá svoji nepřítomnost 23. 2. z důvodu jiného jednání.

Obracím se na pana předsedu klubu ČSSD. Prosím, pane předsedo, máte možnost vystoupit.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já prosím zjistím situaci. Prosím o pět minut přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Takže já přerušuji jednání do 11.07 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 11.02 do 11.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11.07. Budeme pokračovat v přerušeném jednání v bodě č. 210, který jsem před chvílí uvedl. Vítám pana ministra a poprosím ho, aby spolu se zpravodajkou pro prvé čtení paní poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou zaujali své místo u stolku zpravodajů. Ptám se, zda mají zájem o krátké úvodní vystoupení. Připomínám, že se jedná o znovuotevřenou rozpravu, která byla otevřena vystoupením pana ministra. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Dobrý den, zdravím. Omlouvám se za zdržení a oceňuji, že jste mi dali šanci se dostavit do Sněmovny. Chtěl bych pokračovat v projednávání dohody o strategickém partnerství, která byla, pokud vím, přerušena ještě před hlasováním.

Chtěl bych možná ještě jednou připomenout, že my hovoříme o dohodě o strategickém partnerství, což je tedy jedna věc, a nemluvíme o té komplexní hospodářské a obchodní dohodě, tzv. CETA. V této chvíli mluvíme pouze o té dohodě o strategickém partnerství, kterou tady předkládám, i když jsme se minule bavili o tom, že tu existuje samozřejmě souvislost mezi touto obecnou strategickou dohodou a tou obchodní, která bude projednávána příště nebo jindy. Já jsem se tady přimlouval za to, abychom ty dohody nesměšovali. A teď bych se chtěl tedy soustředit především na tu dohodu o strategickém partnerství.

Já si pamatuji, že minule tady ve Sněmovně zaznívalo, že bychom měli počkat na výsledek hlasování o těchto dohodách v Evropském parlamentu. Možná si vzpomenete, že jsem tady řekl, že nic nebrání tomu, aby to český parlament samostatně posoudil, protože je to - to naše hledisko a stanovisko nemusí být totožné se stanoviskem Evropského parlamentu. Takže já jsem byl pro to, abychom se tím zabývali samostatně. Nicméně dnes vám mohu sdělit, že v té věci došlo k posunu od toho dne, kdy jsme se tím zabývali tady naposled. Plénum Evropského parlamentu skutečně projednalo obě dohody, jak tuto dohodu o strategickém, tak tu obchodní dohodu CETA, a udělilo souhlas 15. února. Evropský parlament udělil souhlas s dohodou CETA i s uzavřením té dohody o strategickém partnerství mezi Evropskou unií a Kanadou. To je ta, o které mluvím já, ta druhá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP