(14.50 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan poslanec Jiří Dolejš si přeje bod 134, což jsou daňové změny, zařadit na středu po pevně zařazených bodech, což by v této fázi bylo po bodu 10.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 8, přihlášeno je 180, pro 37, proti 89. Návrh přijat nebyl.

 

Paní poslankyně Chalánková - nejprve bod 176... Jenom poprosím paní poslankyni, na který den to bylo. Mám zde napsáno jako první bod... (Poslankyně Chalánková mimo mikrofon upřesňuje středu odpoledne.) Takže by to bylo na zítra 22. 2. jako první bod po pevně zařazených bodech, což opět znamená po bodu 10.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 9, přihlášeno 180, pro 117, proti 36. Tento návrh byl přijat.

 

Pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Já samozřejmě akceptuji vůli Sněmovny, že tento bod byl pevně zařazen. Pouze chci navázat. Vy jste, pane předsedo, řekl, že to je po pevně zařazených, tzn. po bodu číslo 10. Ale tomu tak není. To je pouze pevně, ve 14.30, poslední pevně zařazený je v tuto chvíli tuším bod 69 nebo nějaký jiný.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Máte pravdu, já se velmi omlouvám. Já tady mám ještě dva body, které jsou pevně na 14.10, a přehlédl jsem ty další pevné body. Takže bude to po bodu 69, pokud to paní poslankyně Chalánková takto akceptuje. Děkuji za pochopení a děkuji za upozornění.

Budeme pokračovat. (Poslanec Faltýnek připomíná mimo mikrofon jednání grémia.) Ještě jsem dostal upozornění, že jsme z grémia zařadili ještě jeden bod po bodu 69, takže bude to po pevně zařazených bodech, jak vyjde hlasování, každopádně ve středu odpoledne.

Pan poslanec Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já bych chtěl jenom uvést pro záznam, že u hlasování číslo 6 mám na sjetině proti, ale chtěl jsem hlasovat pro. Nezpochybňuji hlasování, jenom pro záznam. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Kovářová ve stejné věci, předpokládám.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano. Chtěla bych pro stenozáznam uvést, že u hlasování číslo 6 jsem hlasovala pro, ale na sjetině mám proti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem paní poslankyně Chalánkové, což je bod 177, který si přeje zařadit nyní po bodu 176.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 10, přihlášeno je 180, pro 51, proti 58. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Farský navrhuje bod 195, což je návrh Libereckého kraje, rozpočtové určení daní, zařadit pevně na středu 1. 3. na 17. hodinu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11, přihlášeno 178, pro 135, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní bychom hlasovali o návrhu paní poslankyně Pekarové Adamové. Ta si přeje bod 131 zařadit na 28. 2. po pevně zařazených bodech, tzn. jako bod číslo 4 v této fázi, pokud jsme tam již něco nezařadili z grémia, takže s touto výhradou o tom nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 12, přihlášeno je 179, pro 74, proti 41. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Ondráček si přeje zařadit nový bod a to na 22. 2., tzn. zítra, po pevně zařazených bodech, tj. po bodu... Jako druhý bod si to přejete... To nebude úplně jednoduché. My tam máme pevně na 14.30 zařazeny dva body. To znamená, teoreticky je možné hlasovat o tom, že to zařadíme mezi tyto dva body, pokud na tom budete trvat. Tak si to přejete? (Souhlas.) Dobrá. Takže v tom případě nový bod - stanovisko vlády České republiky k příslibu navýšení tarifů příslušníkům bezpečnostních sborů od 1. 1. Bylo to tak? (Poslanec Ondráček upřesňuje.) 1. 7. 2017. Budeme hlasovat o tom, že bychom tento bod zařadili po bodu 168, tzn. po projednání bodu 68, který je stanoven na 14.30 ve středu 22. 2.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno je 179, pro 60, proti 82. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Filip si přeje bod 128, tisk 781, zařadit na tuto středu po pevně zařazených bodech, tzn. by to bylo po bodu 176.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 179, pro 42, proti 112. Návrh přijat nebyl.

 

Pan předseda Mihola si přeje senátní návrh zákona, tisk 943, bod 191, zařadit na středu, tzn. zítra, po pevně zařazených bodech, tzn. opět po bodu 176.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15, přihlášeno je 179, pro 160, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Petrů navrhuje bod 22 zařadit na zítřek, je to tisk 928, občanské průkazy - po bodu 10? (Poslanec Petrů souhlasí.) To znamená, byl by to třetí bod odpoledne.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno je 179, pro 82, proti 44. Tento návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP