(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (Vstupuje do řeči.) Pane předsedo, já se omlouvám, ale já jsem přesvědčen, že to je součástí dohody z dnešního grémia. Ve čtvrtek 23. 2. 2017 v 11 hodin po pevně zařazeném bodu 213 zařadit pevně bod 275, tisk 978, dotační programy v zemědělství. Pokud je to stejný návrh, který jste chtěl přednést, tak to je součástí dohody z grémia.

 

Poslanec Jiří Mihola: Výborně. Tak jste mi ulehčil práci.

Mám tady ještě druhou prosbu, a to na 22. února 2017, což je středa, navrhuji pevně zařadit bod číslo 191, sněmovní tisk 943, senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a to po pevně zařazených bodech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Petrů a po něm s přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení bodu číslo 22. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění - (Předsedající: Dvacet dva? Omlouvám se.) Bod číslo 22, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je to sněmovní tisk 928, který jsme vrátili z třetího do druhého čtení na minulé schůzi, a to na zítra, středu 22. února 2017, jako třetí bod po bodu 68, sněmovní tisk 1024, a bodu číslo 10, sněmovní tisk 929, zítra odpoledne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru a po něm paní poslankyně Putnová.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl mírně modifikovat nebo doplnit návrh pana poslance Farského ve smyslu, o kterém jsme mluvili dneska na grémiu. To znamená, on navrhl pevné zařazení bodu 195 na 17 hodin, jestli se nepletu. A já bych navrhl, abychom za ten bod zařadili náš návrh, sněmovní tisk 830, bod 148, je to také návrh o rozpočtovém určení daní a předběžná dohoda je, že byla sloučena rozprava. Oba dva tisky bychom mohli projednat najednou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, dobře. Paní poslankyně Putnová a po ní pan poslanec Kott.

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, na rozdíl od většiny svých kolegů nebudu zařazovat návrh na nový bod, naopak žádám o vyřazení bodu. Jedná se o tisk 278, bod 86, což je novela školského zákona, která řešila problematiku českých škol bez hranic. Pokud si vzpomínáte, přednedávnem jsme se k tomu vraceli v rámci novely školského zákona a tato problematika byla většinově včleněna do této novely. Musím neskromně prohlásit, že moje předloha byla lepší než ta vládní, která se nakonec dostala do finálního znění, nicméně nepovažuji za konstruktivní, abychom po třech měsících znovu otevírali školský zákon. Věřím, že tímto krokem otevřu prostor pro to, aby se dostalo na projednávání bodů mých kolegů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. O tom samozřejmě budeme hlasovat, ale pokud netrváte na projednání tohoto bodu i na dalších schůzích, tak by bylo vhodné vzít ten návrh zpět, aby se neobjevil v pořadu další schůze. Děkuji.

Prosím pana poslance Kotta, který je zatím posledním přihlášeným.

 

Poslanec Josef Kott: Dobrý den. Pane předsedo, děkuji za slovo. Vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout vyřazení sněmovního tisku 742, návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 742, z programu této schůze, konkrétně jeho druhého i třetího čtení, jedná se o body 26 a 248 návrhu programu 55. schůze, a to z důvodu přerušení projednávání tohoto sněmovního tisku jak v zemědělském výboru, tak ve výboru pro životní prostředí. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji. A zeptám se, zda se ještě někdo hlásí k pořadu schůze. Pokud ne, tak budeme hlasovat. Ještě oznámím, že pan poslanec Kučera hlasuje s kartou číslo 61 a pan vicepremiér Bělobrádek s kartou číslo 54.

 

Nejprve bychom rozhodli o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhy z grémia? Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 2. Je v něm přihlášeno 176, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní jednotlivé návrhy z pléna. Pan poslanec Okamura si přeje zařadit tisk číslo 559, což je zákon o referendu, jako první bod na tento pátek po pevně zařazených bodech, to znamená, bylo by to po bodu 49.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 3. Přihlášeno je 176, pro 23, proti 105. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Vilímec - bod číslo 34, což jsou křivdy na Podkarpatské Rusi, na úterý 28. 2. po pevně zařazených bodech, což by znamenalo jako čtvrtý bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 4. Přihlášeno je 179. Pro 67, proti 36. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Koníček - body 132 a 196, což jsou církevní restituce, si přeje zařadit na 22. 2. 2017 odpoledne po pevně zařazených bodech, což by bylo v této fázi po bodu 10. Můžeme hlasovat o těchto dvou bodech najednou, nebo si někdo přeje oddělené hlasování? Pokud není námitky, tak najednou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 5. Přihlášeno 180, pro 53, proti 100. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Maxová si přeje bod 78, což je registrované partnerství, zařadit na čtvrtek jako druhý bod po bodu 84. To znamená, po bodu 84 tam bude ještě jedna interpelace. Takže ve čtvrtek bod 78 po bodu 84.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 6. Přihlášeno 174. Pro 64, proti 60. Návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Plíšek si přeje bod 122, což jsou znalci a tlumočníci, zařadit jako třetí bod na pátek 3. 3. 2017, to znamená, to by bylo po bodu 81, s čímž to věcně souvisí. Dobrá, budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 7. Přihlášeno je 180, pro 121, proti 33. Tento návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP