(14.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Vyslovil jsem určitou obavu, zda se ze strany pana premiéra, resp. České strany sociálně demokratické, nejedná o nějaké politické beranidlo, kterým by si vzal jako rukojmí 40 tisíc policistů Policie České republiky, další desetitisíce dalších příslušníků Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby České republiky a Celní správy. Pan premiér mi na to neodpověděl zde v sále, ale následně mi poslal dopis, ve kterém mě ujišťuje, že vláda České republiky rozhodla a uložila ministru vnitra připravit do konce března novelu nařízení vlády 330/2016, kterou se upravují platové tarify příslušníků bezpečnostních sborů pro rok 2017.

Taková tabulka již vznikla. Ministerstvo vnitra tento materiál připravuje a chystá se s ním jít do vlády. V rámci zřejmě meziresortního připomínkového řízení vydalo Ministerstvo financí materiál, kde stanoví zásadní připomínku k návrhu ministra vnitra o navýšení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 procent s datem od 1. července 2017 s ohledem na nezajištěný rozpočtový dopad, který je předpokladem vyčíslen na 1,738 mld. korun v pololetní výši, tedy na rok 2017, a následně necelé 3,5 mld. korun na roky následující.

Ministerstvo financí ve své zásadní připomínce dále popisuje, jak bylo příslušníkům bezpečnostních sborů procento po procentu navraceno to, co jim bylo odebráno předchozí vládou pana Nečase. V podstatě se potvrzuje to, co jsem zde predikoval právě 19. 1. 2017, když jsem vyslovil obavu, že prohlášení ministra vnitra a premiéra České republiky o jednorázovém navýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů o 10 procent k datu 1. 7. 2017 je politickým beranidlem, které není zabezpečeno.

Byl bych rád, vážené kolegyně a kolegové, abychom zde my jako zákonodárci nehazardovali s cca 70 tisíci příslušníky bezpečnostních sborů a platovým ohodnocením jejich práce. Pokud někdo v pozici premiéra České republiky, někdo v pozici ministra vnitra České republiky veřejně něco prohlásí, měl by si za tím stát a měl by také být připraven nést případnou odpovědnost, když to nebude schopen prosadit.

Uvnitř bezpečnostních sborů, které se tuto informaci na začátku prosince loňského roku dozvěděly a které to po šesti letech škrcení jejich příjmů, které jsou hluboko pod průměrem v nepodnikatelské sféře, kdy jsem zde již několikrát na mikrofon zmínil, že nástupní plat policisty, ale i hasiče je cca 18 tisíc korun hrubého, a vzpomeňme na události posledních dnů, týdnů a měsíců, kdy v loňském roce jeden příslušník Policie České republiky z jihu Čech zemřel poté, kdy byl bodnut, a možná i v důsledku toho, že nebyl chráněn balistickou ochranou, kterou není Policie České republiky schopna svým příslušníkům zabezpečit. V minulém týdnu pohřbil Hasičský záchranný sbor svého jednoho člena, který při zásahu stoprocentně splnil slib, který dal tomuto státu i s nasazením vlastního života.

Máme zde skupinu lidí, kteří jsou ochotni nasadit za nás, za většinovou společnost, svůj život a zdraví, kdykoliv, v kteroukoliv denní i noční dobu, a dokazují to při každodenním plnění své práce. My jsme zákonodárci a měli bychom jasně dokázat, že příslušníky našich bezpečnostních sborů chceme náležitě ohodnotit.

Dovolte mi, abych navrhl nový bod jednání Poslanecké sněmovny, který bych nazval Stanovisko vlády České republiky k příslibu navýšení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů od 1. 7. 2017. Termín projednání - zítra, tedy ve středu 22. února, jako druhý pevně zařazený bod za již zařazený bod, kterým se bude novelizovat zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že vám bezpečnost nejen vaše, ale především vašich dětí, blízkých a příbuzných není lhostejná a tento návrh podpoříte. Dáme tím jasný signál všem příslušníkům, že si jejich práce vážíme. Děkuji za vaši pozornost a podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana místopředsedu Filipa. Připraví se pan předseda Mihola.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení sněmovního tisku 781. Jde o návrh zákona o Pražském hradu. Tento návrh byl předložen v dubnu loňského roku. Vláda se k němu vyjádřila, máme k němu i vyjádření Parlamentního institutu. Je kompatibilní s právem Evropské unie. Jde o stabilizaci majetkových poměrů této národní kulturní památky, která je chráněna podle zákona o památkové péči.

Tento areál je zpochybňován některými nároky. Protože jde o nedělitelný unikátní celek celosvětového kulturně-historického významu, který byl vybudován jako sídlo českých panovníků a prezidentů, tak je potřeba, aby byl stabilizován.

Pamatuji si na svůj spor s paní ministryní pro místní rozvoj, kdo napsal lepší návrh zákona. To teď nebudu posuzovat, probrali bychom to až při jeho zařazení.

Pevné zařazení navrhuji jako první bod zítřejšího odpoledního jednání po již pevně zařazených bodech, to znamená buď jako třetí bod, protože ty už jsou zařazeny, nebo podle hlasování jako další bod, který projde. Myslím si, že nám první čtení nezabere dlouhou dobu a že bychom mohli zvládnout v relativně krátkém čase projednat tento návrh, který je potřebný a důležitý pro další fungování. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana předsedu Miholu. Po něm pan poslanec Petrů.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl požádat o pevné zařazení bodu číslo 275, což je sněmovní tisk 978, Dotační programy zemědělství pro rok 2017 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP