Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

299.
Daňové podvody ministra financí

Řádně přihlášený je nejprve pan poslanec Petr Kořenek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já se omlouvám za svou zdravotní indispozici, takže budu se snažit být stručný. Já se obávám, že většina obyvatel této země vůbec neví, o čem tady jednáme, a nerozumí tomu. A po pravdě řečeno, já si to také trošku potřebuji zopakovat.

Rozhodně nemám nic, aby to tak nevyznělo, proti lidem, kteří jsou úspěšní, a je mi úplně jedno, jestli je to podnikatel, který má fabriky, anebo člověk, který se živí třeba tím, že stříhá lidi nebo prodává někde v malém obchodě. Důležité je, že není odkázán na činnost tohoto státu. V čem ale je to zásadní, tak je, že běžní občané ze svých vydělaných peněz platí daně, zatímco současný ministr financí, který předložil zákon o kontrolním hlášení EET - a my jsme pro něj hlasovali, protože jsem přesvědčen, že v podstatě mají být pro všechny stejné podmínky, a já jsem pro něj hlasoval také - ze svých korunových dluhopisů v celkové sumě 1,5 mld. neplatí nic. A já si to potřebuji ujasnit.

Je to v podstatě úplně stejné, jako když při dotacích na Čapí hnízdo, při kterých druhý nejbohatší člověk v České republice se přestrojí za drobného podnikatele. Výnos z korunového dluhopisu je 6 %. To je šest haléřů. A protože je to bagatelní částka, žádná daň se neplatí. I když takových dluhopisů máte 1,5 mld. Korunový dluhopis je totiž stejný příběh, jako když přijdete k benzinové pumpě a zeptáte se, kolik stojí kapka benzínu. Nic, odpoví vám obsluha. Tak prosím nakapat plnou nádrž. A takhle my si tu v té české kotlině žijeme. Bohužel, i s ministrem, který ostatní dusí, ale sám čerpá a nechává si nakapat.

Tak si to prosím ještě jednou zrekapitulujme, abychom to pochopili i my všichni, kterým kobliha v krku zastavila mozkovou činnost.

Vydávání korunových dluhopisů, z jejichž výnosů se neplatí žádná daň, bylo po určitou dobu legální. Smyslem zákona, který to umožnil, bylo, aby všechny potřebné firmy - potřebné firmy - získaly jednoduchý přístup ke svému financování, resp. úvěrování. Byla firma Agrofert takovou potřebnou firmou? Já to nevím. Myslím si ale, že žádnou investici ve výši 1,5 miliardy nepotřebovala. Kdyby ano, tak je mi divné, proč si nepůjčila na finančních trzích, kde by půjčku pořídila klidně za jednoprocentní úrok a nemusela by platit 6 % úroku, jako když si je vypůjčila od soukromé osoby, to jest ministra financí.

Smysl téhle finanční operace podle mne byl úplně jiný. 1,5 miliardy v korunových dluhopisech s úrokem 6 % vytváří ministrovi financí osobní zisk 90 milionů ročně. Firma Agrofert těch 90 milionů ročně pošle svému majiteli, zároveň si Agrofert o 90 milionů sníží daňový základ. Majitel 90 milionů zkasíruje, avšak z 90 milionů osobního zisku neplatí žádnou daň. Taková malá domů. Za deset let si tak majitel přijde na nezdaněnou miliardu korun. Myslím si, že pro představu většiny lidí je to něco nepředstavitelného. Miliarda je totiž tisíc milionů.

A teď se ptám, když jsem osočován, a já jsem tu byl a cítím se osočen, že všetci kradou, a můžu vám garantovat, že jsem nikdy nic neukradl, tak se ptám, jak to mám vysvětlit těm drobným živnostníkům, kteří bojují dneska s EET, a já nejsem proti EET, ale za zády mají nekompromisní Finanční správu. On totiž ten problém není v těch korunových dluhopisech. Takových dluhopisů je celá řada a mají je i ostatní podnikatelé. Problém je v tom, že tady se jedná o ministra financí. Děkuji. (Potlesk části poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kořenkovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolega Fiedler tady zkoušel exministra Kalouska několikrát, tak když jsem narazil na to, že z Babišova média se poptávají po hospodářském výboru, a přiznám se, že jsem si skutečně nepamatoval, a přestali náhle pátrat, tak jsem začal pátrat já, resp. můj poradce, a našel na hospodářském výboru materiál Způsob vypořádání s pozměňovacími návrhy a bylo to 17. února 2012. Jestliže tady kolega Kalousek mluvil, pan předseda, o tom, že někdy v listopadu začínaly být vážné indicie na Ministerstvu financí, že korunové dluhopisy jsou zřejmě zneužívány, tak už někdy v lednu, a bylo to přidáno k zákonu o investičních pobídkách. Proto se to ocitlo na hospodářském výboru. Pak samozřejmě moje jméno a kolegy Husáka jakožto osvojovatelů toho velmi složitého pozměňovacího návrhu zmizelo a sem to šlo jako hospodářský výbor.

To, co se odehrávalo na rozpočtovém výboru minulý týden, nebylo nic jiného, že tam bylo panu generálnímu řediteli Janečkovi odcitováno z této novely, a to konkrétně v článku (listuje podkladem), v části druhé, Změna zákona o daních, článek 3, a tam je v bodě 6: V § 35b odst. 5 se za slovo "vynaložení" vkládá slovo "způsobilým". Jestliže někde jsou posuzovány způsobilé náklady, resp. tam je, tak Finanční správa má automaticky právo, či dokonce povinnost toto kontrolovat, zda ty náklady byly způsobilé. A tam se potom k tomu dodává vysvětlení, protože se to týká - a ty korunové dluhopisy měly jít po nabytí této novely do praxe - investičních akcí, buď jako zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu, vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb.

My jsme nechtěli na rozpočtovém výboru nic jiného - a není to problém Agrofertu, bylo sděleno, že korunové dluhopisy vyemitovalo v té době 500 firem -, než aby pan generální Janeček řekl ano, protože jsou vážné indicie, tak necháme prověřit způsobilost nákladů těch 500 firem plus případně další okolnosti.

Myslím si, že bychom měli dneska odhlasovat usnesení, které tady navrhl předseda Kalousek. Ovšem politický problém tady je jeden. Přiznám se, že jsem tady poslední jedenáctý rok a nezažil jsem tady, že by zodpovědný příslušný úřad státní správy na rozpočtovém či jiném výboru zcela otevřeně řekl: Já nemám důvod něco prověřovat, já to neudělám.

My jsme nechtěli, aby zveřejňoval, koho budou prověřovat. Ale předpokládám, že kolegové potvrdí, že jsme odcházeli s tím, že se prostě prověrka konat nebude. A tady v plné nahotě vylézá střet zájmů. Myslím si, že k tomuhle se bude muset v blízké budoucnosti postavit pan premiér Sobotka. Prostě je to tak, že úřad státní správy odmítá konat. A já skutečně směrem k ministrům, k politikům - jestli tohle projde, tak v téhle zemi končí svoboda a demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, dnes tady jednáme o bodu Daňové podvody ministra financí. Tato kauza obchodů či investic skupiny Agrofert a jejího někdejšího vlastníka stejně jako obchody nebo investice jiných firem a jejích vlastníků, zejména tedy v oblasti korunových dluhopisů, už nějakou dobu rezonuje veřejným prostorem. Vzniká řada otázek a různých spekulací a podobně. Projednávali jsme to v rozpočtovém výboru. V podstatě obraz o jednání rozpočtového výboru už máte z vystoupení mých předřečníků, kolegů z rozpočtového výboru, i pana předsedy rozpočtového výboru, kde jsme se snažili doptat daňové správy na její postup, na její stanovisko ve věci. Odpověď už vám byla také naznačena.

Tak bych vám chtěl tímto avizovat, že v podrobné rozpravě načtu jménem klubu KDU-ČSL protinávrh na usnesení, které také požaduje řádné vysvětlení okolností těchto obchodů nebo investic. Přitom jsme se snažili vystříhat zbytečně konfrontačního tónu. Takže tolik jenom moje krátké avízo na to, že v podrobné rozpravě načtu protinávrh na usnesení kolegy Kalouska.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. To byl zatím poslední přihlášený do všeobecné rozpravy. Pardon, pan poslanec Seďa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi krátký. Já jsem stále čekal, že pan ministr Babiš přijde se obhájit, a ono nic. Takže pouze dvě poznámky.

Ta první se týká často opakovaného, a už to tady zaznělo, výraziva všichni kradnú, jenom já ne, a abychom zveřejnili majetková přiznání. Já si dávám majetková přiznání sám už delší dobu, nikdy jsem žádný problém neměl. Ale na rozdíl od pana Babiše mám prověrku na přísně tajné. Já bych požádal pana ministra, ať si požádá o prověrku na přísně tajné, a vsadím se, že ji nedostane.

Za druhé. Víte, projednáváme bod Daňové podvody ministra financí a já opravdu sám nevím po té diskusi tady, zda pan ministr financí Andrej Babiš něco provedl. Od toho máme orgány činné v trestním řízení a daňovou správu. Ale víte, mě jako sociálního demokrata tady mrzí jiná věc. Rozhodně se pan Babiš nechoval morálně a sociálně, a to nejenom vůči státu, vůči těm, kteří platí daně, ale taky se nechoval morálně vůči svým zaměstnancům firmy Agrofert.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Jestli nikdo takový není, všeobecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečné slovo pana navrhovatele, je-li zájem, než přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chci poděkovat za diskusi s výjimkou vystoupení pana předsedy poslaneckého klubu ANO, pokládám ji za věcnou a korektní a jsem samozřejmě připraven v podrobné rozpravě se přihlásit k usnesení, které jsem přednesl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. A přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já si dovoluji přihlásit tedy k návrhu usnesení, které jsem přednesl již v úvodu svého vystoupení. Není dlouhé, já ho pro jistotu ještě jednou přečtu:

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s usnesením rozpočtového výboru číslo 574 ze dne 8. 3. 2017;

II. konstatuje, že ministr financí věrohodně nevysvětlil ani své osobní legální příjmy na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., ani vážná podezření z daňových úniků, které vznikly vzájemnými obchody mezi Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou;

III. žádá ministra financí, aby věrohodná vysvětlení poskytl nejpozději do 30. 4. 2017, nebo aby k tomuto datu vyvodil osobní politickou odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to je návrh usnesení. Další pan poslanec Klaška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte, abych přednesl pozměňovací návrh k usnesení kolegy Kalouska, které zní takto:

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s usnesením rozpočtového výboru číslo 574 ze dne 8. 3. 2017;

II. žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. 4. 2017;

III. žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, pane poslanče, jestli byste panu navrhovateli... (Poslanec Klaška předává usnesení poslanci Kalouskovi.) Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom dovolte, abych se vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana místopředsedy rozpočtového výboru Klašky. Body I jsou totožné a v bodech II a III změny, které přednesl pan poslanec Klaška, mně připadají procesně i formulačně přesnější, než je můj návrh, takže já jeho pozměňovací návrh rád podpořím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Já se ještě omlouvám za přeřeknutí. To usnesení rozpočtového výboru nemá číslo 574, ale 579. Myslím, že si rozumíme, a myslím, že jste ho v průběhu dne dokonce dostali na své stoly, takže je na mysli přesně to usnesení rozpočtového výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, děkuji. Prosím i v návrzích, protože to tady zaznělo několikrát nepřesně, nejedná se o usnesení 579, ale o usnesení rozpočtového výboru číslo 579, což jsou dvě rozdílné věci. Jenom pro informaci.

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže tomu tak není, tak končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo? Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení. Nejprve vás všechny odhlašuji, přivolám naše kolegy z předsálí, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Předpokládám, že o usnesení chcete hlasovat po jednotlivých bodech, je tady tento návrh.

 

Přednesu návrh pana kolegy Klašky, první bod, o kterém dám hlasovat: "I. Poslanecká sněmovna souhlasí s usnesením rozpočtového výboru číslo 579 ze dne 8. 3. 2017."

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 276. Přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 96, proti 25. Návrh byl přijat.

 

Druhá část návrhu usnesení zní: "Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a.s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a.s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. dubna roku 2017."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 277. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 95, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh usnesení pana poslance Klašky: "Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu II tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministru financí."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 278. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 92, proti 27. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že se všemi třemi částmi usnesení jsme vyjádřili souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk.)

 

Přikročíme k dalšímu bodu jednání. Je to bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP