Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

298.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Požádám pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedo, děkuji za slovo. Vám se, kolegyně a kolegové, omlouvám za přerušení této výživné debaty, aniž bych nějak snižoval její důležitost pro vás, ale víte, že tak jsme se dohodli na návrh grémia, že dnes provedeme ještě jeden volební bod právě teď v 16 hodin, a je to volební bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny, poté co včera pan poslanec Adolf Beznoska ukončil svůj mandát a kolegové z klubu ODS požádali o doplnění za jeho jméno do dalších, resp. do těchto dotčených orgánů a výborů.

My jsme včera tedy operativně vyhlásili lhůtu, kterou volební komise projednala ve svém usnesení č. 162 těsně před 16. hodinou, takže zákonná 24hodinová lhůta je dodržena. Usnesení jste obdrželi, ale prosím o trpělivost, pro stenozáznam musím jeho obsah přečíst.

Nominace jsou navrženy takto: do hospodářského výboru navrhuje sociální demokracie pana poslance Jana Mládka - tam mohu konstatovat, že je to v souladu s tím tabulkovým rozdělením podle poměrného zastoupení. Kolegům z ČSSD tam jedno místo bylo k dispozici a nebylo doposavad obsazené. A ty ostatní změny se už tedy týkají, jak jsem avizoval, ODS. Jan Skopeček navržen do rozpočtového výboru, zároveň do výboru pro sociální politiku. A dále do Stálé komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu ODS navrhuje pana poslance Vladislava Vilímce a do Stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO Martina Novotného.

U tohoto typu volby volební komise standardně navrhuje hlasování veřejné provedené hlasovacím zařízením. Pokud budete souhlasit, tak navrhuji, abychom se s tím vypořádali najednou, jedním hlasováním.

Teď prosím, pane předsedo, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím vaše závěrečné slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Omlouvám se, pane předsedající, abych byl přesný. O návrhu na veřejné hlasování se nehlasuje v tomto případě, takže můžeme k němu přistoupit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Takže přikročíme k hlasování o nominacích, tak jak je přednesl pan předseda. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

O nominacích budeme hlasovat dle návrhu pana předsedy en bloc, to jest jedním hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 275. Přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro 111, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu předsedovi volební komise. Ještě jednu větu.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Prosím ještě jednu větu pro doplnění. Stálá komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu v tuto chvíli tedy nemá předsedu, protože jím byl právě Adolf Beznoska a předseda komisí se volí tajným způsobem ze členů té komise. Teprve v tuto chvíli tedy můžeme k té volbě přistoupit.

Takže já v tuto chvíli vyhlašuji lhůtu pro podání návrhu na předsedu této komise. A bude to stejné teď jako u všech těch ostatních voleb v těchto dnech - do pondělí 3. dubna do 12 hodin, tak abychom tu věc mohli projednat na volební komisi a potom hlasovat, provést volbu na té dubnové schůzi.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu předsedovi a končím projednávání tohoto bodu. My budeme dále pokračovat v otevřeném bodu 299... Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom poznámku, protože jestli jsem dobře pochopil, možná ne. Tak se bude volit předseda té komise pro FAÚ. Nebude, nebude. Ne, ale obecně. Bude se volit. Ale já myslím, že předseda komise tak jako předseda výboru se volí na výboru nebo na komisi a pouze ho schvaluje potom Poslanecká sněmovna. Takže to by nebyla volba přímo tady všemi poslanci, ale pouze schválený potom všemi poslanci, nebo poslanci prostě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji. Prosím, abyste si to ujasnil s panem předsedou volební komise. Nicméně teď byla vyhlášena lhůta. O další proceduře budete informován.

 

A my pokročíme v bodě, který máme rozjednaný, a to je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP