Středa 15. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

260.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

První bod, který bychom měli projednávat, je návrh na volbu členů dozorčí rady. Otevírám tento bod a prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne.

Tak jak jsme se rozhodli, napevno teď ve 12.50 hodin jsme zařadili dva volební body. Oba proběhnou tajnou volbou standardně pomocí hlasování ve Státních aktech. Společně s panem předsedajícím vás rychle provedu nezbytným informačním minimem. První je tedy bod číslo 260 Návrh na volbu dozorčí rady Vinařského fondu. Před týdnem jsme v prvním kole volby již zvolili dva členy, obsazujeme čtyři místa. Před týdnem byl zvolen pan Pavel Kováčik 111 hlasy a Jiří Petrů 106 hlasy.

Jak jistě víte, do druhého kola vždy postupuje dvojnásobek kandidátů, dvojnásobek počtu neobsazených míst. V tomto případě tedy budeme vybírat ze čtyř kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a budeme obsazovat dvě místa. Na volebním lístku budete mít následující jména: Michal Hašek - ten před týdnem obdržel 55 hlasů, Jan Husák 74 hlasů, Miloslav Janulík 49 hlasů a Bohdan Trojak 28 hlasů. Ještě jednou opakuji, z těchto čtyř kandidátů vybíráme dva, volíme dva.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste přerušil projednávání tohoto bodu a zahájil bod další.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přesně tak. Rozprava se nevede, protože byla ukončena. Přerušuji jednání tohoto bodu.

 

Otevírám druhý bod dnešní volby a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP