Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb.,
o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 1. února na 54. schůzi, když jsme souhlasili s návrhem paní poslankyně Jany Černochové, aby projednávání tohoto bodu bylo přerušeno do doby přítomnosti ministra vnitra Milana Chovance. Poznámka - k projednání tohoto bodu mělo dojít, pokud bude ministr Chovanec v sále, on potom přišel, pamatujeme si na tuto záležitost, potom byla schůze přerušena.

Připomínám, že obecná rozprava byla dne 20. ledna na 54. schůzi ukončena, se závěrečným slovem vystoupil pan ministr obrany Martin Stropnický, čili už je po závěrečném slově.

Prosím, aby v tuto chvíli pan ministr Stropnický zaujal místo u stolku zpravodajů, o totéž požádám pana poslance Klučku, který je zpravodajem. Ten je omluven. Pan kolega Seďa se nabízí. Protože jsme v prvém čtení, budeme muset změnu zpravodaje odhlasovat, protože zpravodaj by měl svým způsobem shrnout návrhy.

Ještě před hlasováním o změně zpravodaje s přednostním právem místopředseda klubu ODS. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, je mi líto, ale chtěl bych vás požádat jménem poslaneckého klubu ODS o přestávku na konání klubu v délce 52 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Škoda, mohli jsme ještě něco projednat. Pan kolega Stropnický zaujal místo u stolku zpravodajů, pan ministr Ťok je také přítomen. Samozřejmě ale vyhovím přání klubu ODS.

Vyhlašuji přestávku nikoliv pouze do 19 hodin. Přerušuji schůzi do zítřka do 9 hodin ráno s tím, že zítra ráno se budeme podle změněného pořadu schůze zabývat nejdříve body 55, oběh osiva a sadby, 56, rostlinolékařská péče, potom bodem 71, Ústava České republiky, a bodem 72, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Potom budou další body, ale myslím si, že tyto body byly odsouhlaseny, takže před ně už nebude zařazeno nic, dovolím si předpokládat, že takhle to zítra ráno bude.

Přeji vám hezký večer a těším se s vámi zítra na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.09 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP