Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí
/sněmovní tisk 1002/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k projednání vám předkládám návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Návrh změnového zákona obsahuje zejména legislativně technické úpravy související s nahrazením zákona o finanční kontrole zákonem o řízení a kontrole veřejných financí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladimír Koníček. Máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, ano, tento změnový zákon v patnácti částech mění jiné zákony a jeho výsledná podoba bude velmi záležet na výsledné podobě předcházejícího tisku. Takže doporučuji propuštění prvním čtením a přikázat kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Zatím nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím obecnou rozpravu. Táži se, zda si chce pan navrhovatel a zpravodaj vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 239. Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 104, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání kontrolnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům k projednání. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Protože jde o zákon související s tiskem 1001, navrhuji přikázání výboru rozpočtovému a pro veřejnou správu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda je ještě jiný návrh na přikázání výborům. Nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Nejprve zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku rozpočtovému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 240. Přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti 1. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.

Je to hlasování s pořadovým číslem 241. Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti 1. I s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl dále přikázán k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Žádné další návrhy nezazněly. Já vám děkuji a končím prvé čtení tohoto tisku.

 

Otevírám další bod a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP