Úterý 14. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

34.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 848/ - druhé čtení

Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Věra Kovářová. Je přítomna. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která se týká dobrovolných dárců krve, kostní dřeně a krvetvorných buněk.

Podle platné právní úpravy se hodnota jednoho odběru krve a jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2 tisíce korun. To v současných podmínkách není dostatečné. Daňové zvýhodnění ve výši 2 tisíce korun bylo stanoveno v roce 1996, tedy před 20 lety. Tehdy byla průměrná hrubá mzda kolem 10 tisíc korun. Je zřejmé, že v současné ekonomické situaci už výše této částky nemůže působit motivačně, a tak tedy navrhujeme její zvýšení na 3 000 korun. Upozorňuji, že dobrovolní dárci krve muži mohou dát krev pětkrát, ženy čtyřikrát za rok.

V této souvislosti bych ráda upozornila na to, a to všichni znáte z televize a z médií, že počet dobrovolných dárců krve není dostatečný a činí cca 270 tisíc. Doporučený počet dobrovolných dárců v populaci se pohybuje mezi čtyřmi a pěti procenty.

Nejde o jedinou změnu, kterou navrhujeme. Novela zavádí pro odběr krvetvorných buněk a pro dárce možnost odečíst si z daňového základu částku 20 tisíc korun. Součástí naší novely je rovněž návrh, aby se do zákona vložilo ustanovení, které daňově zvýhodňuje osoby zapsané v Českém národním registru dárců kostní dřeně a v Českém registru dárců krvetvorných buněk, tedy potenciální dárce. V tomto případě jsme reagovali na relativně nízký počet potenciálních dárců, kdy například v Německu je jeden potenciální dárce přibližně na 16 obyvatel, v České republice tento poměr činí 1:110, což je poměr nedostatečný. I když v celosvětovém srovnání Česká republika má velmi slušné umístění, v každém případě současných 90 tisíc osob zapsaných ve výše uvedených registrech není ideální. V této souvislosti bych chtěla podotknout, že v České republice se najde zhruba čtvrtina dárců, zbytek v zahraničí. Odběr v zahraničí přitom znamená vyšší výdaje, cca 50 tisíc korun v každém případě.

Výtky, které vyjádřila vláda a které v prvním čtení sumarizoval kolega Rais, byly odstraněny komplexním pozměňovacím návrhem, který jsme spolu s kolegy Hegerem a Farským předložili. Součástí tohoto kompromisního komplexního pozměňovacího návrhu není z obav z administrativní náročnosti daňové zvýhodnění osob zapsaných v Českém národním registru dárců kostní dřeně a v Českém registru dárců krvetvorných buněk. Po dohodě s ministerstvy budeme pro zvýšení počtu dárců kostní dřeně a krvetvorných buněk hledat jiné, schůdnější cesty.

Součástí komplexního pozměňovacího návrhu naopak je zvýšení odpočtu ze dvou na tři tisíce korun a jednoznačné a výslovné stanovení částky odpočtu za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 tisíc korun. Chtěla bych jen potvrdit slova kolegů Váni a Votavy, kteří v prvním čtení správně upozornili na to, že jde o odpočet od základu daně, nikoli od daně samotné. A souhlasit mohu s kolegou Váňou, který uvedl, že jde o částku sice symbolickou, která ale dobrovolným dárcům krve ukazuje, že si jejich aktivity společnost cení, a to považuji za velmi důležité.

Abych své vystoupení shrnula, cílem našeho návrhu bylo pomoci lidem, kteří druhým darují to nejcennější, krev či kostní dřeň, a tím darují i život. Jde o naprosto neideologický, nadstranický návrh. Po vypořádání připomínek ze strany Ministerstva financí jsem věřila, že jde už také o návrh naprosto nekontroverzní, a na jeho prosazení mi pochopitelně stále velmi záleží. Právě proto, že jde o návrh, který nemá žádné politické pozadí, návrh, který byl důkladně diskutován se všemi relevantními odbornými aktéry, tedy Českým národním registrem dárců kostní dřeně, Českým registrem dárců krvetvorných buněk a třeba také s Českým červeným křížem, se však nemohu smířit s tím, aby se pomoc dárcům krve a kostní dřeně stala rukojmím politického boje. Tím, že pan ministr Andrej Babiš se rozhodl do naší novely přidat narychlo sepsané zdanění korunových dluhopisů, udělal z tohoto zákona vrcholné politikum a předmět zásadního střetu, kdy podstata této novely, tedy podpora dárců krve a krvetvorných buněk, se vytrácí. To zásadně odmítám. Ano, odmítám spojovat otázky základní lidské humanity a solidarity s problémem obcházení daní. Zdanění korunových dluhopisů lze jistě řešit jinak, třeba vládním návrhem zákona, na jehož přípravu mělo Ministerstvo financí spoustu času. O problému koneckonců věděl pan ministr velmi dobře už dávno. Rozhodně ale není fér zatěžovat tím zákon o dárcích krve a kostní dřeně.

Nepochybuji, že kvůli pozměňovacímu návrhu pana ministra Babiše by se kolem mé novely strhla velice ošklivá politická mela. Nasvědčuje tomu už to, že jsme se k projednání tohoto návrhu ve druhém čtení dostali až na třetí nebo čtvrtý pokus. Ta mela by byla plná faulů a emotivních osobních útoků, původní smysl zákona by v ní zcela zanikl a to opravdu nechci dopustit. Proto jsem se s těžkým srdcem rozhodla naši novelu stáhnout z projednávání podle § 86 odst. 6 a navrhnout ji znova, přičemž požádám tuto ctěnou Sněmovnu, aby ji projednala ve zkráceném řízení dle § 90 jednacího řádu, tedy abychom ji stihli ve zrychlené proceduře přijmout ještě v tomto roce, ještě v tomto volebním období, a aby zároveň nebylo možné zneužít pomoc dárcům krve a kostní dřeně k řešení osobních problémů s placením či neplacením daní.

Dámy a pánové, doufám, že mé jednání pochopíte a podpoře dárců krve a krvetvorných buněk dáte ve zrychleném projednávání zelenou. Příslušný návrh bude do systému vložen ještě dnes, mám ho zde před sebou. Děkuji za pozornost a případné pochopení mého postupu. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Pouze zopakuji jednací řád, který jste citovala, že navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve třetím čtení návrhu zákona. To znamená, registruji váš návrh a končím projednávání tohoto bodu. Děkuji.

Nyní s přednostním právem se hlásí pan ministr financí Andrej Babiš. Upozorňuji, že není otevřena rozprava a mohou vystupovat pouze poslanci a ministři s přednostním právem. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, mně je strašně líto, že paní poslankyně to stáhla. Ono to skutečně vypadá, že ty daňové úniky, které připravil váš předseda, že to nechcete změnit, že to nechcete opravit. Já určitě podporuji ten návrh na daňové zvýhodnění dárců krve a ten pozměňovací návrh byla možnost napravit to, co váš pan předseda pokazil v roce 2012. Ono to fakt vypadá, že vy nechcete, aby ti držitelé dluhopisy danili. Fakt tomu nerozumím.

Já jsem tady chtěl navrhnout to, co vlastně sám pan bývalý ministr financí přiznal, že pokazil v roce 2012, vlastně 2011, a potom si to uvědomil, a tady vlastně v březnu 2012 jste o tom přece hlasovali. A já se ptám, proč nikdo nenavrhl zdanění těch dluhopisů emitovaných do 1. ledna 2013? Proč pan Kalousek se zdržel a další, kteří to dneska kritizují. Fakt tomu nerozumím. Vždyť jste to mohli napravit, všechny ty dluhopisy se mohly zdaňovat a bylo by po problémech a nebyla by nějaká permanentní kampaň za to, že někdo pokazil zákon a ještě se tím chlubil. A teď byla možnost, že to napravíte. To byla vlastně velice rychlá možnost, aby se to zdaňovalo od 1. ledna 2018.

Takže je to škoda a samozřejmě já to budu navrhovat znova, protože si myslím, že je to správné, a hlavně proto, aby se vidělo, kdo jak bude zase hlasovat. Protože ti pokrytci, kteří to dneska kritizují, tak hlasovali proti zdanění. Dneska pan Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, říká, že jsou nějaké daňové podvody. Já nevím, ten bod, co navrhl, k tomu se ještě dostanu. Teď byla příležitost, paní kolegyně. Mohli jsme to odhlasovat, nemá to nic společného s tím vaším... vaším... Nic by to neohrozilo. To dojímavé vystoupení, že je to neetické a nevím co. Vždyť to nemá nic společného, mohli jsme to odhlasovat a mohli jsme ty dluhopisy, které všichni kritizujou, přece zdanit. Vždyť to chceme, všichni to říkají, tak nechápu, proč ta změna.

Já bych se ještě vyjádřil k tomu vystoupení pana Kalouska. Já teď vlastně nevím, co to je za bod zítra. Jestli jsou to daňové podvody kterého ministra financí? Pana Kalouska? Nebo kterého? Pan Kalousek, který je státní úředník od roku 1990? Z čeho žije pan bývalý ministr? Jeden novinář mi říkal, že vůbec ani nepoužíval platební kartu. Když ho na to upozornil, tak... Já chápu, že ty tuny cashů, já nevím, kde to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku, ale pokud někdo je 27 let státní úředník a žije z daní daňových poplatníků a mě kritizuje - (důrazně:) mě, který jsem zaplatil 350 milionů daní za posledních dvacet let a byl jsem první politik v této zemi, který ukázal daňové přiznání za posledních dvacet let, tak když to budete zítra projednávat, tak potom ukažte všichni, co tady budete diskutovat, ukažte daňové přiznání a ukažte, kolik jste zaplatili daní! (Hlas z pléna: Ach jo.) A moje firmy zaplatily za posledních deset let -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, ale požádám vás, poslanci a poslankyně, abyste nepokřikovali.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: - zaplatily za posledních deset let 23 miliard daní a odvodů. Tak nechť nám pan poslanec Kalousek ukáže svoje daňové přiznání. Kde vzal peníze na byt. Kde vlastně bydlí? Bere ještě náhrady? Nebo jak to vlastně má? Jaké má majetky? Já jsem to ukázal jako jediný (pobavení v sále), jako jediný politik od revoluce jsem to ukázal. Nevím, co se směje. Možná soláry, pane kolego Urbane, byste mohl ukázat. Nevím, jestli to máte na Kypru nebo kde. Takže zkuste taky ukázat vaše daňové přiznání.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze mým prostřednictvím oslovujte prosím poslance.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Nejen když nastupujete sem a tváříte se, že ten systém... Díky lex Babiš jedna konečně noví poslanci budou ukazovat majetek. Když jsme sem nastupovali, 2014, tak všichni říkáte, že máte daňové přiznání, ale jaké? Jen za to období, co jsme tady. Ale předtím lidi nevědí, co máte.

Takže mně je strašně zábavné, když úředník pan Kalousek, úředník 27 let, říká, že já dělám daňové podvody. Já jsem odvedl daně 350 milionů. Moje firmy 23 miliard. A nechť tedy ukáže i pan Kalousek, jaký má majetek. Já nevím, kam nosili ty provize za gripeny, casy a kde Háva mu to skladuje, jestli v Rakousku nebo ve Švýcarsku. Kde to všechno má, co tady nakradl za ta léta. To by bylo zajímavé vědět. Proto by bylo dobré, kdyby -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, pane vicepremiére, říkat o někom, že něco nakradl, bez toho, že by byl odsouzen, a za předpokladu, že zde ten poslanec není...

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Pan Kalousek o mně říká, že dělám daňové podvody, pane předsedo. Já žádné daňové podvody nedělám. Tak jste ho měl upozornit, nechť neříká, že já mám daňové podvody. Měřte každému stejně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pouze pro pořádek říkám, že pan poslanec není v sále, ale jinak pokračujte.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: To je jedno. Tak nechť přijde.

Takže já jenom říkám, že to bude další šaškárna. Já tomu rozumím. Pan Kalousek udělal špatný zákon a všichni jste ho mohli opravit. Tady máte tu sjetinu, kdo jak hlasoval v březnu 2012. Že jste to neudělali? Teď byla další možnost, ale paní poslankyně Kovářová nechce, aby ti emitenti. Já nenavrhuji zdanění korunových dluhopisů. Já navrhuji zdanění dluhopisů, které emitovaly firmy, s kterými jsou fyzické osoby propojeny. Nevím, co je na tom špatného. Nebo ti další, kteří mají ty dluhopisy, vám to nedovolí, aby se to zdanilo? Fakt tomu nerozumím. Každému by se mělo měřit stejně, pokud váš šéf tady někoho obviňuje. Takže je to škoda, mohli jsme to udělat a je mi to strašně líto. Když budete zítra projednávat ten bod, tak já budu strašně rád, když se další politici přidají a ukážou občanům za posledních dvacet let svoje daňové přiznání a majetky, tak jak jsem to udělal já. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. S přednostním právem se hlásí pan předseda Sklenák. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem teď moc nepochopil to vystoupení. Pan ministr Babiš měl zřejmě připravený proslov do bodu paní kolegyně Kovářové, a protože jej stáhla, tak to musel uplatnit. Je to docela smutné, když ministr financí, který se chlubí tím... (Řečníka ruší poslanec Urban, který hovoří k ministru Babišovi u vládní lavice.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče. V případě, že máte potřebu řešit některé věci, řešte je v předsálí, ať není rušen ten, kdo mluví. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nevím, jestli je to smutné, nebo zábavné, když člen vlády, který se chlubí tím, že předkládá nejvíce zákonů ve Sněmovně, tady pláče, že jeden poslanecký návrh byl stažen a on kvůli tomu nemůže zdanit výnosy z dluhopisů. Já si myslím, pane ministře, že kdybyste to chtěl udělat, tak jste na to měl spoustu příležitostí.

Ale já jsem se přihlásil kvůli jiné věci. Já vás tady, pane ministře, důrazně, se vší vážností žádám, abyste se přestal navážet do poslanců, a zejména tedy do poslanců sociální demokracie. Útok na kolegu Urbana už byl opakovaný. A jestli tedy máte nějaké důkazy o spojení Urban-soláry-Kypr, tak s tím běžte někam na policii, anebo nás tady fakt takhle nenapadejte! Není to možné! Vy jste tady několikrát označil několik lidí, že tady sedí zloději! Když jsme vás žádali, abyste byl konkrétní, tak to odmítáte říct! Není možné tady bez důkazů na každého plivat a přitom se bránit tím, že jsou to útoky na vás! Vás tady nikdo neobviňuje, a jestli tady někdo na někoho blije, tak jste to vy! (Potlesk ze strany poslanců sociální demokracie.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Laudát. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, mně je to velice líto, protože dlouhou dobu tady byl ten návrh změny zákona načten bez Babišova pozměňováku, paní kolegyně Kovářová se nemůže bránit. Asi Kalousek nepočítal s tím, že tady bude tento proslov, tudíž tady není. Také se nemůže bránit. Já si myslím, že zítra ten bod, byť nějak nazvaný, tady bude projednáván, tak dejme na stůl fakta do zítřka. Je to jasné. Ono je to sice vedeno tady v těch databázích pod označením pozměňovací návrh, který to řešil v únoru 2012 pod hospodářským výborem, ale když půjdete do archivu hospodářského výboru, tak tam najdete pozměňovací návrhy předané Ministerstvu průmyslu a obchodu ke dni 15. 2. 2012, a na rozdíl od médií vlastněných tady panem vicepremiérem, které se zarazily u pozměňovacích návrhů Čechlovský, tak bych doporučoval, abyste v této věci dospěli v tom poměrně vícestránkovém materiálu na stranu (hledá v materiálu) 12. Tam najdete pozměňovací návrh František Laudát a Jan Husák a tam to bylo nějak řešeno. A bylo to na základě toho, že od roku 1993 poprvé začaly být korunové dluhopisy bezprecedentně zneužívány. Takže bylo zareagováno. Dneska se to provalilo, tak najednou tady bude návěs na pozměňovací návrh kolegyně Kovářové, na kterém byla všeobecná politická shoda, tak roubována věc, která je velkým politikem.

Já se té hádky tady moc neúčastním, ale prosím, pane vicepremiére, vy tím ničíte to, co tady kolegyně Kovářová pracně dohadovala půl roku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Žádnou přihlášku s přednostním právem nevidím. V tom případě budeme pokračovat podle schváleného programu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP