Středa 1. března 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

261.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Na lavice vám k tomuto bodu bylo rozdáno usnesení volební komise číslo 158 ze dne 3. února tohoto roku a i zde vás prosím, pane předsedo, abyste se ujal slova.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak tady je situace obdobná jako u předchozích bodů s tím rozdílem, že kandidáty nenavrhují poslanecké kluby, ale přímo pan ministr kultury Daniel Herman. Ten zaslal do Sněmovny už na konci ledna, 24. ledna, dopis, kde konstatuje, že třem členům této rady skončí funkční období 5. dubna. Jsou to členové Zuzana Kopečková, Jiří Kubíček a Petr Vítek. Pan ministr nám, Sněmovně, navrhl na výběr ze sedmi kandidátů. Jeho dopis včetně životopisů a přehledu, kdo jednotlivé návrhy panu ministrovi podal, obdrželi předsedové klubů 31. ledna.

Volební komise tuto věc projednala a přijala usnesení č. 158. To je vám také k dispozici a i tady po případné rozpravě navrhujeme hlasovat o tom, aby volba byla tajná a dvoukolová.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí o slovo. Žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, pane předsedo. Není tomu tak. V tom případě tedy budeme hlasovat ohledně návrhu na hlasování ohledně volby.

 

I zde tedy budeme hlasovat o tom, že volba proběhne tajně a dvoukolově.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 188, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro návrh 130, proti jeden. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Na vydávání a označení lístků dám lhůtu 20 minut, takže ve Státních aktech budeme připraveni do 13.20 hodin. Prosím, abyste se tedy odebrali k provedení volby. Zároveň prosím členy volební komise, aby počítali s tím, že ihned po sečtení výsledků proběhne krátká operativní schůze volební komise.

A nyní prosím pana předsedajícího o přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, přerušuji tento bod. Ještě přečtu omluvu. Dnes od 14.30 hodin se do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Miroslava Němcová. A než přeruším jednání Poslanecké sněmovny, tak avizuji, že ve 13.10 hodin začne jednání organizačního výboru tak jako obvykle, a žádám vás o toleranci. Žádám vás, kolegyně a kolegové o toleranci, abyste členy organizačního výboru v rámci tajné volby pustili dopředu. Děkuji vám a přerušuji jednání do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Zahajuji odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Než přistoupíme k projednání dalších pevně zařazených bodů, prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky prvního kola voleb. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Přítomným kolegyním a kolegům přeji dobré trávení v odpoledním čase a nabídnu k tomu rychlé seznámení s výsledkem volebních bodů v tom pořadí, jak jsme je projednali na konci dopolední části.

 

Tedy bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP